سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

حق با "هالو" است
1394/09/28
برگرفته از: //news.gooya.com/politics/archives/2015/12/206175.phpحق با "هالو" است، حامد صبوریکشور عزیزمان ایران دچار بحران های گوناگونی است. ریشۀ تمام بحران های آن بحران اخلاقی است. صرف نظر از نیاز به "اصولی اخلاقی برای جامعه ای جهانی" (١) که گویای ایجاد بینشی جدید برای رسیدن جهان به سعادت حق ...
ادامه مطلب
بلاتکلیفی فقها خوش اقبالی حکومتگران و بلاتکلیفی فائزه و فریبا، ذبیح الله ابراهیمی
1395/03/05
برگرفته از: //news.gooya.com/politics/archives/2016/05/212732.phpبلاتکلیفی فقها خوش اقبالی حکومتگران و بلاتکلیفی فائزه و فریبا، ذبیح الله ابراهیمیبراستی چه کسی است که فقط با یک مرور سرسری اخبار در وضعیت فعلی جهان به این تنیجه شگرف نائل نگردد که اسلام حالا با هر پسوندی از ناب و غیر ناب و امریک ...
ادامه مطلب
چرا باورهای مذهبی هر چه بیشتر محبوبیت پیدا می کنند؟
1397/07/09
برگرفته از: //www.tribunezamaneh.com/archives/171161چرا باورهای مذهبی هر چه بیشتر محبوبیت پیدا می کنند؟هشتاد و چهار در صد از مردم جهان معتقد به یکی از ادیان هستند و این رشد می تواند چه معنائی برای آینده داشته باشد؟نوشته هَریت شروود ـ Harriet Sherwood (۱)ترجمۀ مهرداد جعفریجمعیت معتقدین به ...
ادامه مطلب