سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان مورّخ ٣١ اکتبر ٢٠١٧
1396/08/20
برگرفته از: //www.payamha-iran.org/node/258ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)٣١ اکتبر ٢٠١٧دوستان عزیز و محبوب،سیل گزارش‌ها از همۀ قارّات عالم هم‌چنان در جریان است ولی در ابراز مسرّت بی‌پایان خود به شما عزیزان بیش از این درنگ نخواهیم ...
ادامه مطلب
پیام ۱۸ فوریه ۲۰۱۸ بیت العدل اعظم دربارۀ میزان اعتبار منابع اینترنتی
1396/12/02
برگرفته از: //www.payamha-iran.org/node/263۱۳ شهرالملک ۱۷۴۱۸ فوریه ۲۰۱۸ارسال از طریق الکترونیکیجناب آقای ...کانادادوست عزیز روحانی،اخیراً سؤالات مختلفی از احبّا در بارۀ اعتبار برخی از وب‌سایت‌ها دریافت گردیده است. مثلاً فردی سؤال می‌کند که چطور می‌توان به صحّت آدرس کانال تلگرام و صفحۀ ف ...
ادامه مطلب
پیام ۱۹ آوریل ۲۰۱۳ بیت العدل اعظم
1396/12/03
برگرفته از://www.payamha-iran.org/node/261پیام ۱۹ آوریل ۲۰۱۳ترجمه‌ای از نامه‌ای از طرف بیت العدل اعظم الهی خطاب به سه نفر از احبّا (از هیئت ترجمه به زبان فارسی)۱۹ آوریل ۲۰۱۳ارسال از طریق ایمیل…دوستان عزیز روحانی،مرقومۀ مورّخ ۲۴ ژوئيه ٢٠٠۹ شما در بارۀ مشکلات مردان و زنان جوان بهائی در ک ...
ادامه مطلب
پیام ۲۳ آوریل ۲۰۱۳ بیت العدل اعظم
1396/12/03
برگرفته از: //www.payamha-iran.org/node/262پیام ۲۳ آوریل ۲۰۱۳ترجمه‌ای از نامه‌ای از طرف بیت العدل اعظم الهی خطاب به یک محفل روحانی ملّی (از هیئت ترجمه به زبان فارسی)۲۳ آوریل ۲۰۱۳ارسال از طریق ایمیل…دوستان عزیز روحانی،نامۀ مورّخ ۶ نوامبر ۲٠٠۹ شما خطاب به بیت العدل اعظم واصل شد. مرقوم ن ...
ادامه مطلب
پیام نوروز ۱۳۹۷ بیت العدل اعظم
1397/01/02
برگرفته از: //www.payamha-iran.org/node/266پیام نوروز ۱۳۹۷نوروز ۱۳۹۷پیروان باوفای جمال رحمان در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایندتحیّات صمیمانه و اشواق قلبیۀ این مشتاقان را به مناسبت فرارسیدن نوروز فیروز و بهار عالم‌افروز بپذیرید. یقیناً از مواهب ایّام مبارک صیام نصیبی وافر برده‌اید و حال نی ...
ادامه مطلب