اروپا در محکوم کردن سرکوب بهائیان یمن به جامعۀ جهانی پیوست

http://lab.noghtenazar2.info/node/1713
چاپ
برای دوستان خود بفرستيد

برگرفته از: http://news.persian-bahai.org/1241

۰۸ اسفند ۱۳۹۶ (۲۷ فوریه ۲۰۱۸)

جامعۀ جهانی بهائی، بروکسل- بیش از ۱۰۰ عضو پارلمان اروپا و پارلمان‌های‌ کشورهای اروپا بیانیه‌ای را امضا کردند که خواستار آزادی فوری زندانیان بهائی در یمن از جمله آقای حامد بن حیدرا (Hamid bin Haydara) شده است. آقای حیدرا در اوایل سال جاری به اعدام در ملأعام محکوم شد. این نامه خطاب به مقامات حوتی که صنعا، پایتخت یمن را تحت کنترل دارند صادر شده است.

به دنبال موج اخیر http://news.persian-bahai.org/1163 آزار و سرکوب جامعۀ بهائی صنعا، ۱۰۳ امضا کنندۀ این نامه از جمله از اتریش، فرانسه، آلمان، ایرلند، اسپانیا، هلند و بریتانیا به خیل کثیری پیوسته‌اند که در سراسر دنیا اقدامات مقامات حوتی را محکوم می‌کنند. ماه گذشته، تعدادی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواستی به مقامات حوتی مبنی بر ابطال حکم آقای حیدرا منتشر کردند. کمیتۀ حقوق بشر پارلمان اروپا نیز در جلسۀ ژانویۀ ۲۰۱۸ خود این موضوع را مورد بررسی قرار داد.

در حال حاضر هفت بهائی در صنعا در زندان به سر می‌برند و از حقوق اولیه انسانی خود محروم هستند. در این میان، حامد بن حیدرا طولانی‌ترین دورۀ حبس را گذرانده است. دادگاه ویژۀ کیفری صنعا در ۲ ژانویۀ ۲۰۱۸ او را به اعدام محکوم کرد. آقای حیدرا از دسامبر ۲۰۱۳ پس از بازداشت خودسرانه در محل کارش در زندان به سر می‌برد. پروندۀ او به دلیل فقدان روال‌های قانونی مورد توجه قرار گرفته است. در دادگاه آخر
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22611&L... آقای حیدرا، قاضی محلی خواستار تعطیلی تمامی مؤسسات انتخابی بهائی شد. این موضوع تمامی جامعۀ بهائی را درمعرض خطر قرار می‌دهد.

نظر خود را بنويسيد