«ابتکار عمل یمنی­­ در دفاع از حقوق بهاییان»: فاجعه ای انسانی که ممکن است به قتل عام بیانجامد

http://lab.noghtenazar2.info/node/1728
چاپ
برای دوستان خود بفرستيد

برگرفته از: http://fa.iranpresswatch.org/post/6440/

ماخذ: روزنامه «النّهار»
https://www.annahar.com/article/789498-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8...

ترجمه: دیده بان مطبوعات ایران

یازدهم آپریل ۲۰۱۸

«ابتکار عمل یمنی­­ در دفاع از حقوق بهاییان»: فاجعه ای انسانی که ممکن است به قتل عام بیانجامد

http://fa.iranpresswatch.org/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/Screen-S...

گروه «ابتکار عمل یمنی­­ در دفاع از حقوق بهاییان» https://www.facebook.com/DefendingBahaiRights/ در بیانیه ­ای تأکید نمود که «امروز ما در شُرُف یک قتل عام جدی فرقه ­ای قرار گرفته­ ایم که حقوق، دارائی و جان اقلیّت ها را عموماً و بهاییان را بطور اخص مورد حمله قرار داده است». بیانیه مزبور اشاره می­نماید که «تمامی افرادی که در داخل و خارج یمن http://fa.iranpresswatch.org/post/category/%DB%8C%D9%85%D9%86/ زندگی میکنند باید در اسرع وقت و قبل از آنکه اتّفاق هولناک و جبران ناپذیری رخ دهد، برای توقف این گونه اعمال غیر انسانی اقدامی جدّی نمایند.»

این بیانیّه ادامه می دهد که سخنرانی عبدالمالک الحوثی «باعث تحریکات مذهبی [علیه اقلیتهای مذهبی] می شود، تنوع جامعه یمن را تهدید می کند و موجب نابودی آنچه که از فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز و مدارا بجا مانده است می شود، فرهنگی که از دیرباز شاخصه یمن و مردم آن بوده است. بر ماست که نکات اصلی این سخنرانی ها و اظهارات تازه منتشر شده را مورد بحث قرار دهیم و به تصحیح اطلاعات غلطی بپردازیم که باعث تشویش افکار عمومی و گمراهی رسانه ها شده اند.» در ادامۀ این مطلب آمده است که «این اقلّیت های محروم جامعه نیستند که به تحریف اسلام پرداخته و آن را به چالش میکشند بلکه تهدید اصلی از جانب افرادی است که به نام اسلام به آزار و اذیّت همان اقلیّت ها میپردازند.» مضافاً بر اینکه « برخلاف آنچه که اعلام گردیده، ایران بهاییان را به یمن http://fa.iranpresswatch.org/post/category/%DB%8C%D9%85%D9%86/ نفرستاده است بلکه بالعکس، عمّال و کار گزاران دولت ایران در یمن بسیار فعّال بوده و با کمک ارگانهای دولتی؛ نظیر ادارۀ امنیت ملّی و ادارۀ تعقیب کیفری در صنعا، سعی میکنند که گروهی از هموطنان بهائی را دستگیر و مورد آزار قرار داده و بعضی را از یمن http://fa.iranpresswatch.org/post/category/%DB%8C%D9%85%D9%86/ اخراج و به ایران اعزام دارند. این یک فاجعۀ بزرگ ملّی و امنیتی است که امکانات دستگاه های دولتی برای اذیت و آزار هموطنان و اقلیت های کشور، طبق دستورالعمل و خواسته­ یک کشور دیگر (ایران)، مورد استفاده قرار گیرد و دولت سعی نماید فرزندان کشور را به زور به کشوری دیگر تحویل دهد.»

این بیانیّه در ادامه مؤکدا اظهار میدارد که «با نهایت تأسّف این روزها در یمن، http://fa.iranpresswatch.org/post/category/%DB%8C%D9%85%D9%86/ شاهد یک فاجعۀ جدّی در راستای پایمال شدن حقوق انسانی هستیم. جریانی که ممکن است به قتل عام شهروندانِ اقلیّت و صلح جوئی همچون بهاییان منجر گردد. نوع بشر در طول تاریخ مکرراً شاهد بوده که چگونه تحریک عداوت های فرقه­ ای و مذهبی موجب بروز حوادثِ عظیمی در پایمال شدن حقوق اجتماعی افراد گردیده و بسیاری از انسانها نیز جان شیرین خویش را از دست داده اند. حال از متفکرین و روشنفکران، مقامات دولتی، فعّالین اجتماعی، و رهبران قبائل و سرانِ منصفِ اجتماعی تمنّا داریم که با پا در میانیِ سریع و بموقع خود مانع شعله ور شدن این اختلافات مذهبی و تعصبات خانمانسوز گردیده و از دستاوردهای ارزشمند همزیستی مسالمت آمیز شهروندی محفاظت نمایند.»

نظر خود را بنويسيد