×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
اصول اعتقاداتاخلاقیاتتاریخاجتماعیاحکامادیان دیگراقتصادبشاراتحقوق بشرسیاستپاسخ به اتهاماتشعر و ادبفهرست تمام مقالات
پیامهای مرکز جهانی بهائی اخبار جامعۀ بهائی گشت و گذار در اخبار بخش سردبیر

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twittertelegraminstagram
×
ببخشید کجا می‌توانم تمام پیامه ... بسیار پرمحتوی و پرمعنا بود یاد ... مهم نیست بهائیت دین است یا هرچ ... واقعا تاسف آوره.این اتفاق در ا ...
در پاسخ به فصلنامه مطالعات تاریخی شماره های 17 و 20 در پاسخ به ویژه نامه 29 ایّام جام جم ندای حق
یوزارسیف هم خاتم النبیّین بود!وقت آن است كه بدانيم دين بهايي چيستدرد دلی با خانم وزیر بهداشتآیا بهاییان در انتخابات شرکت می کنند؟تخریب گورستان‌ و عدم صدور جواز دفن بهاییان در شماری از شهرهای ایران
img

سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

شخصاً جستجوی حقیقت کنید
1396/07/02

شخصاً جستجوی حقیقت کنید (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

۲۰ ژوئن ۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

یکی از تعالیم اساسی حضرت بهاءُالله تَحرّیِ [جستجوی] حقیقت است. این امر بدان معنی است که هر نفسی بنوبۀ خود بشخصه و نه از طریق دیگران حقیقت را تحقیق کرده و بدان آگاه باشد. چنین پدیده ای را که مرتبط به انصاف و عدالت است می توان در کلماتِ مکنونۀ حضرت بهاءُالله مورد مطالعه قرار داد که در اوّلین فقرۀ آن چنین می فرمایند:

«اَحَبُّ الأشیآءِ عِندیَ الاِنصافُ لا تَرْغَبْ عَنهُ اِنْ تَکُنْ اِلَیَّ راغِباً وَ لا تَغْفُلْ مِنهُ لِتَکونَ لیٖ اَمیناً وَ اَنتَ تَوَّفَقُ بِذلِکَ اَنْ تُشاهِدَ الأشیاءَ بِعَیْنِکَ لا بِعَیْنِ العِبادِ وَ تَعرِفَها بِمَعرِفَتِکَ لا بِمَعرِفَةِ اَحَدٍ فِی البِلادِ فَکِّرْ فیٖ ذلِکَ کَیْفَ یَنْبَغیٖ اَنْ یَکونَ...» ۳ [مضمون به فارسی: دوست داشتنی چیزها نزد من انصاف است از آن روی برمگردان اگر خواهان من هستی و از آن غافل مشو تا برای من امینی باشی. و تو به آن موفّق می شوی که چیزها را به چشم خودت ببینی نه به چشم بندگان و آنها را به شناسایی خودت بشناسی نه به شناسایی احدی در شهرها. در این تفکّر کن که چگونه شایسته است باشد...]

قبلاً هم صفاتی که هر نفسی برای تَحَرّیِ حقیقت لازم است دارا باشد در مقاله ای تحت عنوان «طالب» ذکر گردید. //beyondforeignness.org/3718 چنین صفاتی را حضرت بهاءُالله در مورد طالب حقیقی لازم می دانند

در طول اسفار در غرب حضرت عبدُالبهاء غالباً بیانات خویش را با مطلبِ تَحَرّیِ حقیقت از تعالیم حضرت بهاءُالله آغاز می فرمودند و اهمیّت آن را را متذکر می گردیدند.

«اوّل تَحَرّیِ حقیقت... چون تَحَرّیِ حقیقت گردد عالمِ انسانی از ظلماتِ تقالید رهائی یابد.» ۴

و مضافاً در بیان زیر در مورد رابطۀ تَحَرّیِ حقیقت با وحدت نوع بشر بیش تر توضیح می دهند.

«اگر پنج نفس جمعاً تَحَرّیِ حقیقت نمایند، از ابتدا باید از تمام علائق شخصیّه مُنقطع گردند. برای این که حقیقت را پیدا نمائیم باید تمام تعصّبات و عقاید جزئی کم اهمیّت را رها نمائیم و ذهن را باز و پذیرا نمائیم. اگر نفس ما مَملو از نظرات شخصی خویش است جائی برای آبِ حیات نیست. حقیقتی را که منحصراً ما صحیح می دانیم و نظرات دیگران را غیرِ حقیقت، راهی است که به سمت اختلاف است. وحدتِ نظر لازمۀ رسیدن به حقیقت است زیرا حقیقت یکی است.

لِذا اگر واقعاً تَحَرّیِ حقیقت می نمائیم، لازم است که ترکِ تعصّبات و خرافات نموده. اگر از طرفی ما در ذهن خود تفاوت مابین تعصّبات مذهبی، خرافات و تعصّبات و از طرف دیگر در مورد حقیقت قائل نگردیم، موفّق نخواهیم بود. این است اصلی که برای تَحَرّیِ حقیقت باید دنبال نمائیم» ۵

در بیان زیر مجددا حضرت عبدالبهاء در مورد عدم رعایت تحری حقیقت که علت تفرقه میگردد چنین میفرمایند.

«حقیقت و واقعیّت یکی است ولی امروز اعتقادات ادیان، فرقه، عقیده و نظرات بسیار مختلف در دنیا مشاهده می شود. به چه دلیل این اختلافات باید موجود باشد؟ زیرا بنیان و اصولِ وحدت را که واحد و غیرقابل تغییر است تحقیق نمی کنند. اگر به دنبال واقعیّت بودند بشر توافق می نمود و متّحد می شد زیرا واقعیّت تعدّد ندارد و یکی است. پس کاملاً واضح است که هیچ امری مهم تر از تَحَرّیِ حقیقت برای بشر نیست.» ۶

پاورقی ها:
توجّه: برای «محفوظ بودن حقّ چاپ» به اصل مقاله به انگلیسی مراجعه فرمائید.
(۱). این مقالۀ شمارۀ ۷۵ نویسنده می باشد.
(۲).مایکل کِرتوتی به مناسبت جشن دویستمین سالگرد تولّد مبارک حضرت بهاءالله که در ۲۱\۲۲ اکتبر ۲۰۱۷ برگزار می گردد تعهّد شخصی نموده که تا آن روز ۲۰۰ مقاله در مَواضیع مختلفۀ دیانت بهائی بنویسد. برای اصل این مقاله ها به: //beyondforeignness.org/ مراجعه فرمائید.
(۳). کلمات مکنونۀ عربی، شمارۀ ۲.
(۴). منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدُالبهاء، جلد اوّل، شمارۀ ۲۰۲.
(۵). ترجمه به مضمون بیان مبارک حضرت عبدُالبهاء. برای اصل بیان مبارک به انگلیسی مراجعه کنید به:
//www.bahai.org/library/authoritative-texts/abdul-baha/paris-talks…
(۶). ترجمه به مضمون بیان مبارک حضرت عبدُالبها. برای اصل بیان مبارک به انگلیسی مراجعه کنید به:
//www.bahai.org/library/authoritative-texts/abdul-baha/promulgatio…

نظر خود را بنویسید