سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

سروش دوست
1385/03/08
امیدواری، سایه ای است که پیوسته ما را تعقیب میکند. اما انسان بودن آن چیزی است که مدام میتواند با ما باشد و خود ما باشد.آن روز، عاقبت فرا خواهد رسید: روزی که ریشه های نفرت خشگ میشود وبجای گریز ازحقیقت، شجاعت رویاروئی با آن در وجود انسانها ایجاد میگردد ، جوانه های دوستی و محبت بر شاخه های تازه بهاری ...
ادامه مطلب
مرگ دلخراش نادیا انجمن شاعره افغان
1385/03/06
وقتی در دنیای غرب از تعالیم اجتماعی بهائی سخن میرود ضمن این که آن هارا می پذیرند ولی در خیلی موارد به آن ها به عنوان امری بدیهی می نگرند و فراموش میکنند که اولاً این تعالیم حدود ۱۶۰سال پیش به دنیا عرضه شده وثانیاً هنوز کشور های زیادی هستند که مردمش اعتقادی به خیلی ازاین تعالیم ندارند وسرانشان متوجه ...
ادامه مطلب
طاهره
1385/03/16
تا از رخ نازنین نقاب افکندیشوریده سران به پیچ و تاب افکندیای از تو جهان به جذب وشور وغوغاآتش به نهاد شیخ وشاب افکندیبس کوردلان به احتجاب افکندییاد تو خوش است ونام تو روح فزا یادم هست زمانی که کودک ونوجوان بودم در جامعه بهائی همچون امروز حضرت طاهره مورد احترام خاصّی بود وخیلی اوقات درجلسات ازش ...
ادامه مطلب
آفتاب وسایه - تکرار تاریخ
1385/05/23
چندروز پیش در مطالعه آثار شعرای افغانستان به شعری از خلیل الله خلیلی شاعر معاصر افغانی برخورد کردم که سروده ای با احساس به صورت مسمط تحت عنوان آفتاب وسایه است در این شعر شاعر هنگام زیارت طائف، شهری واقع در عربستان سعودی نزدیک مکه بیاد داستان مظالم وارده به حضرت محمد در آن شهر می افتد واحساسات خویش ر ...
ادامه مطلب
فریادی از دل
1385/11/05
درد دل یک بهائی ایرانیدر سر زمین پاک اهورا،به نام خدا،بر خلق راستین،از سر کین،به ناروا، چه ستم ها گشته روا . . .با شعاری این چنین :لا اکراه فی الدینننگ تاریخ است !حمله بر یک قوم، صرفاً بهر آئین،کشتن مردم برای دین،شیوه نامردمی باشد چنین . . .کجا رسم جوانمردی است؟تاختن بر مردمی آرام،ساقی ...
ادامه مطلب