سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

درباره سایت
بهاء الله، موسس دیانت بهایی، ایرانی بود. از نور مازندران. باب نیز ایرانی بود. از شیراز. اما دریغا که کلام این دو در ایران همچنان ناشنیده مانده است. کلام ناشنیده انها انکار شده، سوء تفسیر گشته و حقایقش، وارونه جلوه داده شده و می شود. اکثری از هموطنانشان، هنوز موفق نشده اند کلام انها را ان گونه که خود انها گفته اند، بشنوند و قضاوت کنند. روزنامه ها، مجلات، رادیو و تلویزیون، و تقریبا تمامی رسانه های ایران، چهره ای غیر واقعی از این دیانت ارائه نموده اند. در این میان تنها رسانه ای که برای بهاییان باقی مانده است، اینترنت است و بس و سایت نقطه نظر، تلاش می کند تا با بهره گیری از این اعجاز قرن، سد صدو شصت ساله میان بهاییان و هموطنانشان را از بین برداشته و با ارائه مقالات مستدل و مستند، ابهامات موجود در راه شناخت بیشتر دیانت بهایی را رفع نموده ایرانیان عزیز را با واقعیات آن اشنا نماید.