سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

پیام بیت العدل اعظم الهی خطاب به دانشجویان بهائی ایران
1386/06/21
فقط چند ماه پیش بود که جراید عالم، هم‌زمان با پخش خبر اخراج دانشجویان بهائی از دانشگاه‌های ایران، پاسخ سخنگوی هیئت نمایندگی آن کشور در سازمان ملل متّحد به سؤال خبرنگار رویتر را نیز نقل نمودند. این سخنگو با قاطعیّت تعجّب‌انگیزی بیان کرد که هیچ فردی در ایران به خاطر عقاید دینی خود از تحصیل محروم نمی‌ش ...
ادامه مطلب
پیام بیت العدل اعظم خطاب به احبّای ایران - ۳ جون ۲۰۰۸ (۱۴ خرداد ۱۳۸۷)
1387/03/14
۱۸ شهرالعظمة ۱۶۵۳ جون ۲۰۰۸احبّای عزیز مهد امر الله ملاحظه فرماینددوستان عزیز و محبوب،نزدیک به سه هفته از دستگیری اخیر اعضای محترم هیئت یاران می‌گذرد. نه از محلّ دقیق زندان و نه از آنچه که بر آنان می‌گذرد خبر دقیقی در دست است. این بی‌خبری و همچنین محرومیّت آن عزیزان از تماس با خانواده و دسترسی به ...
ادامه مطلب
پیام بیت العدل اعظم خطاب به احبّای ایران - ۲۰ جون ۲۰۰۸ (۳۱ خرداد ۱۳۸۷)
1387/03/31
۱۶ شهرالنّور ۱۶۵۲۰ جون ۲۰۰۸احبّای ممتحن کشور مقدّس ایران ملاحظه فرماینددوستان عزیز و محبوب،در پیام مورّخ ۳ جون ۲۰۰۸، ضمن ابراز قدردانی از شجاعت و استقامتی که در مقابله با بحرانهای اخیر نشان داده اید، یادآور شدیم که همّ خود را بر این گمارید که سبب خیر و منفعت اطرافیان خود باشید و در بارۀ آنچه که ...
ادامه مطلب
پیام بیت العدل اعظم خطاب به احبّای ایران - ۲۸ جولای ۲۰۰۸ (۷ مرداد ۱۳۸۷)
1387/05/05
16 شهرالکلمات 16528 جولای 2008احبّای ستم‌دیده در سرزمین مقدّس ایران ملاحظه فرمایندخواهران، برادران، و نور دیدگان عزیزتر از جان،در این ایّام پرآلام که شما عزیزان در معرض امواج جدید شداید و بلایا قرار گرفته‌اید و در حالی که اعضای هیئت مجلّلۀ یاران، چند نفر از خادمین نازنین و تعداد دیگری از بهائیان ...
ادامه مطلب
پیام بیت العدل اعظم خطاب به احبّای ایران - ۳۱ اکتبر ۲۰۰۸ (۱۰ آبان ۱۳۸۷)
1387/08/08
۱۶ شهرالعلم ۱۶۵۳۱ اکتبر ۲۰۰۸احبّای ممتحن ایران ملاحظه فرماینددوستان عزیز و محبوب،در چند ماه اخیر بهائیان عالم با مسرّت و امتنان فراوان شاهد اقدامات شجاعانه و بی‌سابقۀ ایرانیان روشن‌ضمیر در دفاع از حقوق شهروندی هم‌وطنان بهائی خود بوده‌اند. از طرفی دیگر به قرار اطّلاع، عدّۀ معدودی از مردم آن سرزمی ...
ادامه مطلب