سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

كار عبادت است يا مشقت ؟
1385/03/05
انسان آن گونه زندگی می كند كه می اندیشد. افكار و باورهای انسان، برداشتها و نحوه نگرشش را به زندگی تعیین می كنند و نحوه برداشت و نگرش او چگونگی عملكردش را سبب می شود. بدیهی است كه حصول هر گونه تغییر در باورها و افكار، نحوه نگرش و عملكرد او را تغییر خواهد داد وبالعكس هر نوع تغییر در نحوه عملكرد و نگر ...
ادامه مطلب
عاشق نور باشيم، از هر چراغي بتابد
1386/03/27
همواره تولید ملی یا تولید داخلی یا تولید سرانه به عنوان شاخص پیشرفت و توسعهء اقتصادی در هر كشور مطرح بوده است. امروزه محافل بین‌المللی از توسعهء بادوام، یعنی توسعه‌ای كه منابع را هدر ندهد و نسلهای بعد را در مضیقه نیفكند، سخن می‌گویند. در این بینش، عامل اصلی توسعه، انسان است و هدف توسعه، رفاه و سعادت ...
ادامه مطلب
اشتغال به کسب و کار و وحدت عالم انسانی
1387/03/16
«می خواهی وقتی بزرگ شدی چه کاره بشوی؟» این سؤالی است که تقریبا همۀ بچه ها مجبور شده اند به آن پاسخ بدهند و تقریبا همۀ این بچه ها وقتی به آغاز جوانی می رسند، از خودشان می پرسند: «چه کاره بشوم؟». چه شغلی از همه مناسبتر است؟ در انتخاب شغل کدام مهمتر است: علاقه یا درآمد یا موقعیت اجتماعی یا تأمین آینده ...
ادامه مطلب
در جستجوی چارچوبی برای یک مدل توسعهء متوازن - قسمت اول
1387/03/16
توسعهء متوازن روابط انسانی و توسعهء اقتصادی 2008، مرکز توسعهء متوازن www.cbdus.orgزمینه من در کودکی مثل همهء بچه ها همیشه سؤالات زیادی در ذهن داشتم. نمی توانستم علت بعضی از رفتارهای افراد را بفهمم. چرا بعضی پول یا غذای کافی ندارند اما دیگران غذا را دور می ریزند؟ چرا بعضی افراد رفتاری دوستانه دار ...
ادامه مطلب
در جستجوی چارچوبی برای یک مدل توسعهء متوازن - قسمت دوم
1387/03/16
ویژگیهای روندهای توسعهء مدرن در جستجوی چارچوبی برای یک مدل "توسعهء متوازن" تطور اجتماعی وقتی به روندهای توسعه در سراسر تاریخ نظر می کنیم پدیدهء خیلی جالبی می بینیم. در نقاط معینی از زمان، تقریباً هر هزار سال یا در این حدود، یک پیشرفت عظیم در دانش، اکتشافات، عقاید و تمدن انسانی روی می دهد. این جهش ...
ادامه مطلب