سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

ندای حق
1388/06/25

پاسخی به صفحات آخر مجله «ایام»

ندای حق قسمت اول: شامل فصلهای ۱،۲،۳

Nedaye_Hagh_1,2,3

ندای حق قسمت دوم: شامل فصلهای ۴،۵،۶،۷

Nedaye_Hagh_4,5,6,7

نظر خود را بنویسید