×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
اصول اعتقاداتاخلاقیاتتاریخاجتماعیاحکامادیان دیگراقتصادبشاراتحقوق بشرسیاستپاسخ به اتهاماتشعر و ادبفهرست تمام مقالات
پیامهای مرکز جهانی بهائی اخبار جامعۀ بهائی گشت و گذار در اخبار بخش سردبیر

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twittertelegraminstagram
×
ببخشید کجا می‌توانم تمام پیامه ... بسیار پرمحتوی و پرمعنا بود یاد ... مهم نیست بهائیت دین است یا هرچ ... واقعا تاسف آوره.این اتفاق در ا ...
در پاسخ به فصلنامه مطالعات تاریخی شماره های 17 و 20 در پاسخ به ویژه نامه 29 ایّام جام جم ندای حق
یوزارسیف هم خاتم النبیّین بود!وقت آن است كه بدانيم دين بهايي چيستدرد دلی با خانم وزیر بهداشتآیا بهاییان در انتخابات شرکت می کنند؟تخریب گورستان‌ و عدم صدور جواز دفن بهاییان در شماری از شهرهای ایران
img

سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

تَجلّیات- اَنوارِ درخشان و روحِ حقیقت
1398/02/01

تَجلّیات- اَنوارِ درخشان و روحِ حقیقت (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

شانزدهم سپتامبر ۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

«تَجلیّات» یکی از آثار حضرت بهاءُالله است که خطاب به یکی از پیروان خویش نازل فرموده اند. آغاز این اثرِ مُهَیمِن به زبان عربی است و ادامۀ آن به زبان فارسی خطاب به ایرانیان است که «طُرّاً [همگی] بیاناتِ رحمٰن را بشنوند»‌ و «بیایند و بیابند». قابل توجّه این که مسألۀ «زبان» بارها در آثار حضرت بهاءُالله نازل گردیده. حضرتشان انتخاب یک زبان را به عنوان زبانی بین المللی پیشنهاد فرمودند. //www.noghtenazar.org/node/1519 به علاوه هنگامی که هدف از نقش زبان از ایشان سؤال شد در جواب فرمودند هدف از به کار گرفتن زبان ارتباط مؤثّر است. //www.noghtenazar.org/node/1759

همچنین حضرت بهاءُالله در همین لوح مبارک «تَجلیّات» به نحوی مختصر به مخالفت هایی که نفوسِ ظالم «الظّالمون» نسبت به حضرتشان روا داشتند اشاره می فرمایند.

«مِنْهُمْ مَنْ قالَ اِنَّهُ اِدَّعَی الرُّبُوبیَّةَ وَ مِنْهُمْ مَنْ قالَ اِنَّهُ افْتَریٰ عَلَی اللهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ قالَ اِنَّهُ ظَهَرَ لِلْفَسادِ تَبّاً لَهُمْ وَ سُحْقاً لَهُمْ اَلٰا اِنَّهُمْ مِنْ عَبَدَةِ الاَوهامِ.» ۳ [مضمون به فارسی: از جملۀ ایشان کسی است که گفت بدرستی که او [حضرت بهاءُالله] اِدّعای ربوبیّت کرد و از جملۀ ایشان کسی است که گفت او بر خداوند افترا زد و از جملۀ ایشان کسی است که گفت او برای فَساد ظاهر شد. چه پست و ذلیل اند اُف بر ایشان همانا آنها از بندگان اوهام اند.]

در رابطه با همین مطلب است که حضرت بهاءُالله با به کار گرفتن کلمۀ «تَجلیّات» که جمع «تَجلّی» است چهار اصل اساسی را نازل فرمودند- معنای این لغتِ عربی «نوری درخشان» و یا «خیره کننده» می باشد.

اوّلین تَجلّی چنین آغاز می گردد:

«تَجلّیِ اَوّل که از آفتابِ حقیقت اِشراق نمود مَعرفتِ حَقّ جَلَّ جَلالُه بوده و مَعرفتِ سُلطانِ قِدَمْ [خداوند] حاصل نشود مَگر به مَعرفتِ اِسمِ اَعظم.» ۴

در این بیان اشاره به «اِسمِ اَعظم» است که منظور وجود و نَفْسِ حضرت بهاءُالله است و نظری بسیار مشابه این بیان مبارک را هم می توان در انجیل مقدّس مشاهده نمود.

«توما بدو گفت، ای آقا نمی دانیم کجا می روی. پس چگونه راه را توانیم دانست؟ عیسی بدو گفت، من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. اگر مرا می شناختید، پدر مرا نیز می شناختید و بعد از این او را می شناسید و او را دیده اید.» ۵

غالباً به نظر می رسد که احکام انجیل حمایت نظریه ای را می کند که آنچه در دیانت مسیحی آمده حقیقتی نهائی است ولی قابل توجّه این که در تعالیم حضرت بهاءُالله بیانی در مورد خاتمیّت و اِنحصارِ اَمرِ ایشان مطلبی نازل نشده و برعکس نصوصِ فراوانی را می توان یافت //www.noghtenazar.org/node/1546 که از وحدت و اِستمرارِ اَدیان سخن فرمودند. مطلبی که در تجلّیِ اَوّل نازل شده یادآور قسمتی از همین نظریه در انجیل است که حضرت بهاءُالله با توجّه به حقیقتِ هر مَظهَرِ ظهورِ اِلهی [فرستادۀ اِلهی] در آثار نازلۀ خویش آن را به تکامل رسانده اند. //www.noghtenazar.org/node/1766 در مقامی مَظاهِرِ ظهورِ اِلهی در صُقعِ واحدند و در مقامی دیگر هر یک دارای «رسالتی» معیّن به خود می باشند. //www.noghtenazar.org/node/1529 در رابطه با این بیان «فقط یک راه» که در مورد حضرت مسیح در انجیل آمده می توان گفت که دارای دو بعُد می باشد. یکی این که «فقط یک راه» است که می توان از آن طریق در حقیقت به عرفانِ اِلهی رسید و این «یک راه» همان از طریق مَظاهِرِ ظهورِ اِلهی می باشد. زیرا این نفوسِ مقدّسه بِمَثابهِ آینه ای منعکس کنندۀ صفاتِ اِلهی در این عالمِ خاکی هستند (نظریه ای که هم چنین در قسمت هایی از انجیلِ یوحنّا می توان یافت). بُعدِ دوّم این که هر یک از مَظاهِرِ ظهورِ اِلهی منحصراً تعالیمی را نازل می فرمایند //www.noghtenazar.org/node/1759 که مناسبِ آن زمان و مکان ظهورِ ایشان است: هدفِ خصوصیِ ظهورِ ایشان. نکتۀ مورد توجّه این که در قسمتی از انجیل که در بالا ذکر شده از جنبه ای دیگر اشاره به ظهور پیامبران می نمایند. به عنوان مثال از «روحِ راستی» می توان یاد نمود که تقریباً بلافاصله بعد از انجیل ظاهر خواهد شد. حضرت بهاءُالله صریحاً می فرمایند که نَفْسِ وجودشان همان «روحِ راستی» می باشند. ۶ و ۷

«لیکن چون تسلّی دهنده که او را از جانب پدر نزد شما می فرستم آید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می گردد، او بر من شهادت خواهد داد.» ۸

در «جَواهِرُ الاَسرار»، حضرت بهاءُالله معنای چنین بیاناتی و موانعی را که این قبیل بیانات میان جوامع مختلف پدید آورده اند مطرح نموده اند. ۹

پاورقی ها:
توجّه: برای «محفوظ بودن حقّ چاپ» به اصل مقاله به انگلیسی مراجعه فرمائید.
(۱). این مقالۀ شمارۀ ۱۶۰ نویسنده می باشد.
(۲).مایکل کِرتوتی به مناسبت جشن دویستمین سالگرد تولّد مبارک حضرت بهاءالله که در ۲۱\۲۲ اکتبر ۲۰۱۷ برگزار می گردد تعهّد شخصی نموده که تا آن روز ۲۰۰ مقاله در مَواضیع مختلفۀ دیانت بهائی بنویسد. برای اصل این مقاله ها به: //beyondforeignness.org/ مراجعه فرمائید.
(۳). مجموعه اَلواح مبارکه حضرت بهاءُالله بعد از کتابِ مستطابِ اَقدَس، لوحِ تَجلیّات، صفحۀ ۲۶.
(۴). ایضاً، صفحۀ ۲۷.
(۵). انجیل یوحنّا به فارسی، فصلِ ۱۴ آیاتِ ۵ تا ۷.
(۶). مجموعه اَلواح مبارکه حضرت بهاءُالله بعد از کتابِ مستطابِ اَقدَس، لوحِ اَقدَس، صفحۀ ۵
(۷). نِداءِ رَبُّ الجُنود، صفحۀ ۵۴.
(۸).انجیل یوحنّا به فارسی، فصلِ ۱۵، آیۀ ۲۶.
(۹). جَواهِرُ الاَسرار، صفحۀ ۲.

نظر خود را بنویسید