×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
اصول اعتقاداتاخلاقیاتتاریخاجتماعیاحکامادیان دیگراقتصادبشاراتحقوق بشرسیاستپاسخ به اتهاماتشعر و ادبفهرست تمام مقالات
پیامهای مرکز جهانی بهائی اخبار جامعۀ بهائی گشت و گذار در اخبار بخش سردبیر

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twittertelegraminstagram
×
ببخشید کجا می‌توانم تمام پیامه ... بسیار پرمحتوی و پرمعنا بود یاد ... مهم نیست بهائیت دین است یا هرچ ... واقعا تاسف آوره.این اتفاق در ا ...
در پاسخ به فصلنامه مطالعات تاریخی شماره های 17 و 20 در پاسخ به ویژه نامه 29 ایّام جام جم ندای حق
یوزارسیف هم خاتم النبیّین بود!وقت آن است كه بدانيم دين بهايي چيستدرد دلی با خانم وزیر بهداشتآیا بهاییان در انتخابات شرکت می کنند؟تخریب گورستان‌ و عدم صدور جواز دفن بهاییان در شماری از شهرهای ایران
img

سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

جهان و نَفْسِ اَمّارۀ انسانی
1398/02/19

جهان و نَفْسِ اَمّارۀ انسانی (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

۱۶ اکتبر ۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

برای این که تمامی عناصر متشکّلۀ جهان بتواند به عنوان یک سازمان منسجم مفید باشد باید توجّه نمود که در این رابطه «لوحِ دنیا» لوحی است کاملاً خطابی فردی، عمیقاً فردی و این نکته در مقالۀ دیگر هم //noghtenazar.org/node/1790 ذکر گردید زیرا آنچه که فردی است می تواند جهانی باشد. عناصر منفرده و اجزاء متشکّلۀ جهان بنحو بسیار نزدیکی با یکدیگر در ارتباطند.

در بسیاری از آثارِ نازلۀ حضرت بَهاءُالله اصول ادیان گذشته بنحوی بدیع بیان شده که مفاهیم بسیار تازه ای //noghtenazar.org/node/1616 را می توان از آنها استنباط نمود که عامل تحرّک و تشویق جامعۀ انسانی می باشند. همانند مَظاهِرِ ظهورِ قبلی به عنوان مثال آن چه که در مورد حضرت مسیح دربارۀ معبد در اورشلیم گفته شده در «سورۀ هیکل» بیان فرمودند و یا دربارۀ حضرت محمّد که کعبه را از وجود بت ها پاک نمودند اشاره می فرمایند. با این تشابه حضرت بَهاءُالله هم بسیاری از بت های غیر واقعی مورد پرستش نفوس را می شکنند. البتّه چنان بت هائی که حضرت بَهاءُالله مایلند بشر عبادت نکند بت هائی ساخته شده ازگِل و سنگ نیست. بت هائی است که در حیات روزمرۀ انسانی مورد ستایش قرار می گیرند. در «لوحِ دنیا» با بیاناتِ پندآموز بشر را اِنذار می فرمایند که چنان بت هایی را پرستش نکند.

«امروز هر آگاهی گواهی می دهد بر این که بیاناتی که از قلمِ مظلوم [حضرت بَهاءُالله] نازل شده سببِ اَعظم است از برای اِرتفاعِ عالَم و اِرتقاءِ اُمَم. بگو ای قوم به قوّت ملکوتی بر نصرت خود قیام نمائید که شاید اَرض از اَصنامِ [بت هایِ] ظنون و اوهام که فِی الحَقیقه سبب و علّتِ خسارت و ذلّتِ عبادِ بیچاره اند پاک و طاهر گردد. این اَصنام هائِلند [بسیار بزرگ و ترسناک اند] و خلق را از عُلُوّ و صعود مانع. امید آن که یَدِ اقتدار مَدَد فرماید و ناس را از ذلّتِ کُبریٰ برهاند.» ۳

قوایِ اهریمنی در تصوّراتِ انسانی حضوری بسیار قوی دارد- این قُوا که اکثراً در گذشته به عنوان شیطان و دیگر فرشتگان گمراه کننده بودند حال وجودی حقیقی ندارند. در حقیقت وجوداتی هستند که در نَفْسِ انسانی لانه کرده اند- شَبَحی از ضعفِ انسانی می باشند ولی قادرند صدماتی فراوان بر بشر وارد آوردند.

«اَهریمنان در کمینگاهان ایستاده اند؛ آگاه باشید و به روشنائیِ نامِ بینا از تیرگی ها خود را آزاد نمائید. عالَمْ بین باشید نه خودْ بین. اَهریمنان نفوسی هستند که حائِل [مانع] و مانعند مابَینِ عِباد و ارتفاع و اِرتقاءِ مقاماتشان» ۴

نَفْسِ (اَمّارۀ) انسانی هم یکی از پدیده هایِ اَهریمنی است و بطوری که حضرت بَهاءُالله واضحاً می فرمایند رفتار و کردار انسانی باید از نفوذ چنان قوائی بر کنار باشد.

«به خود مشغول نباشید در فکرِ اصلاحِ عالَم و تَهذیبِ [تربیتِ] اُمَم باشید. اصلاحِ عالَم از اَعمالِ طیّبۀ طاهره و اخلاقِ راضیۀ مَرضیّه بوده.» ۵

بیانات حضرت عَبدُالبَهاء که در مقاله ای هم در قبل ذکر شده گواهی است صادق بر این حقیقت. //noghtenazar.org/node/1646

«هر انسانِ ناقصی خود پَرَست و در فکر راحت و منفعت خویش است چون یک قدری فکرش اتّساع [وسعت] یابد در فکر راحت و نعمتِ خاندانش افتد اگر فکرش اتّساع بیش تر یابد در فکر سعادتِ اهلِ شهرش افتد و چون افکار متّسع [وسعت یابنده] بیش تر شود در فکرِ عزّتِ وطن و ملّتش افتد و چون اَفکار اِتّساعِ تامّ یابد و به مُنتهی درجۀ کمال رسد در فکر عُلُویّتِ نوعِ انسان افتد، خیرِ جمیع طلبد و راحت و سعادتِ جمیعِ مَمالک را؛ این دلیل بَر کمال است.»۶

پاورقی ها:
توجّه: برای «محفوظ بودن حقّ چاپ» به اصل مقاله به انگلیسی مراجعه فرمائید.
(۱). این مقالۀ شمارۀ ۱۸۷ نویسنده می باشد.
(۲).مایکل کِرتوتی به مناسبت جشن دویستمین سالگرد تولّد مبارک حضرت بهاءالله که در ۲۱\۲۲ اکتبر ۲۰۱۷ برگزار می گردد تعهّد شخصی نموده که تا آن روز ۲۰۰ مقاله در مَواضیع مختلفۀ دیانت بهائی بنویسد. برای اصل این مقاله ها به: //beyondforeignness.org/ مراجعه فرمائید.
(۳). مجموعه اَلواح نازله بعد از کتابِ اَقدَس، لوح دنیا، صفحۀ ۴۸.
(۴). ایضاً.
(۵). ایضاً.
(۶).منتخباتی از مکاتیب حضرت عَبدُالبَهاء، جلد اوّل، شمارۀ ۳۴.

نظر خود را بنویسید