×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
اصول اعتقاداتاخلاقیاتتاریخاجتماعیاحکامادیان دیگراقتصادبشاراتحقوق بشرسیاستپاسخ به اتهاماتشعر و ادبفهرست تمام مقالات
پیامهای مرکز جهانی بهائی اخبار جامعۀ بهائی گشت و گذار در اخبار بخش سردبیر

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twittertelegraminstagram
×
ببخشید کجا می‌توانم تمام پیامه ... بسیار پرمحتوی و پرمعنا بود یاد ... مهم نیست بهائیت دین است یا هرچ ... واقعا تاسف آوره.این اتفاق در ا ...
در پاسخ به فصلنامه مطالعات تاریخی شماره های 17 و 20 در پاسخ به ویژه نامه 29 ایّام جام جم ندای حق
یوزارسیف هم خاتم النبیّین بود!وقت آن است كه بدانيم دين بهايي چيستدرد دلی با خانم وزیر بهداشتآیا بهاییان در انتخابات شرکت می کنند؟تخریب گورستان‌ و عدم صدور جواز دفن بهاییان در شماری از شهرهای ایران
img

سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

موضع اهل بها نسبت به اسراييل
1385/11/27

عین پاسخ حضرت شوقی ربّانی را در جواب نامۀ رئیس كمیسیون مخصوص سازمان ملل متحد در قضیۀ فلسطین، می آورد تا هموطنان عزیزمتوجه شوند كه ردّیه نویسان عمداً حقایق را تحریف و مستورمی دارند و اگر نقل قولی هم كنند ناقص- و حتی محرّف- نقل می كنند تا اذهان را نسبت به امر بهایی و جامعه آن مخدوش كنند و بهاییان را دشمن مسلمین بنمایانند؛ حال آنكه نصوص صریحه این متن، اعظم دلیل بطلان ترهّات مكذّبین است؛ و اینان علی رغم داشتن منابع بهایی عمداً عین تمام نصوص دربارۀ یك قضیه را ارائه نمی كنند تا آنطور كه نقشه دارند و توهّم نموده اند، عمل كنند. و اینك عین نامه ولی محبوب امر بهایی: «رئیس كمیسیون مخصوص سازمان ملل متّحد از ساحت امنع حضرت ولی امرالله اَرواحُنا فِداه تقاضا نمود كه منافع دیانتی بهاییان در فلسطین برای ایشان شرح و بیان گردد . در جواب تقاضای مذكور توقیع مبارك ذیل صادرشده است. مورخ سپتمبر 1947.»
«آقای امیل سندراستوم رئیس كمیسیون مخصوص سازمان ملل متّحد در قضیۀ فلسطین؛
جناب رئیس، مرقومۀ شریفۀ شما مورخ 9 جولای واصل و خوشوقتم از اینكه فرصتی دست داده تا مختصری در خصوص ارتباط دیانت بهایی با فلسطین و نظریۀ ما نسبت به تغیراتی كه ممكن است در اوضاع آینده این اراضی مقدسه و مُتَنازِعٌ فیه روی دهد، به اطلاع شما و همكاران محترمتان برسانم. برای استحضار شما، به ضمیمه این نامه شرح مختصری دربارۀ تاریخ و مقاصد و اهمّیت دیانت بهایی وهمچنین جزوۀ وجیزه ای مشتمل برعقاید و نظریات آن نسبت به وضع فعلی دنیا و تحولاتی كه ما امید وار و عقیده مندیم در آن روی خواهد داد، ارسال می دارم.
موقعیت بهاییان در این كشور تا حدی منحصربه فرداست؛ زیرا در حالی كه اورشلیم مركز روحانی عالم مسیحیت است، ولی مركز اداری كلیسای روم یا هیچ یك از مذاهب دیگردیانت عیسوی نمی باشد و نیز هر چند اورشلیم در نظر مسلمانان نقطه ای است كه یكی از مقدس ترین مقامات اسلامی در آن قراردارد، مع ذلك اعتاب متبرّكۀ دیانت محمّدی و مركزی كه برای ادای فریضه حج بدانجا می روند، در سرزمین عربستان است نه در فلسطین. تنها یهودیان هستند كه علاقه آنها نسبت به فلسطین تا اندازه ای قابل قیاس با علاقه بهاییان به این كشوراست؛ زیرا كه دراورشلیم بقایای معبد مقدسشان قرار داشته و در تاریخ قدیم، آن شهر مركز مؤسسات مذهبی و سیاسی آنان بوده است. با وصف این ، موقف آنها نیز از یك جهت با بهاییان متفاوت است؛ زیرا خاك فلسطین محل استقرارعرش سه طلعت اعظم دیانت بهایی بوده و نه تنها محل توجه و زیارت بهاییان دنیاست؛ بلكه در عین حال مقر دائمی نظم اداری بهایی است كه افتخار ریاست آن را به عهده دارم.
دیانت بهایی دیانتی است به كلی غیر سیاسی وما در كشمكش و منازعۀ سخت كنونی كه درباره سرنوشت آیندۀ ارض مقدس و مردم آن جریان دارد، از طرفی هیچ گونه مداخله و جانبداری نداشته و از طرف دیگر در نوع و چگونگی سیاست آینده این كشور نظر خاص و توصیه ای نداریم. مقصد و مرام ما استقرار صلح عمومی در عالم و میل و مراد ما مشاهدۀ بسط عدالت در جمیع شئون جامعۀ انسانی وازجمله درامورسیاسی است؛ چنانكه عده زیادی از پیروان آئین ما ازاعقاب یهودیان و مسلمین بوده و دیانت بهایی نسبت به هیچ یك از این دو گروه تعصبی نداشته و ما بهاییان بسیار مشتاق و مایلیم به نفع مشترك خود آنها و به صرفه و صلاح كشور، میان آنها صلح و آشتی برقرار سازیم.
اما در تصمیماتی كه نسبت به آیندۀ فلسطین اتخاذ می شود مطلبی كه برای ما اهمیت دارد این است كه هر كس كه حكومت حیفا و عكا را بدست می گیرد به این نكته واقف باشد كه در این منطقه مركز اداری و روحانی یك آئین جهان آرا قرار دارد و باید استقلال آن آئین و اختیار ادارۀ اموربین المللی آن بوسیله این مركز و همچنین حق بهاییان عموم كشورها در مسافرت به منطقۀ مزبوره برای زیارت( با همان امتیازاتی كه در این خصوص یهودیان و مسلمین و عیسویان برای زیارت بیت المقدس دارند) رسماً شناخته و برای همیشه محفوظ و رعایت گردد.
مقام حضرت باب در كوه كرمل و مرقد حضرت عبدالبهاء در همان محل و مسافرخانۀ بهاییان شرق در جوار آن و باغها و اراضی وسیعۀ حول و حوش آن مقامات ( كه تمام آنها برای ورود عموم مردم از هرملت و مذهب آزاد است) و مسافرخانۀ بهاییان غرب در پای كوه كرمل و محل اقامت پیشوای جامعۀ بهاییان و خانه ها و باغهای مختلف واقع در عكا و نواحی مجاور آن كه در دورۀ سجن حضرت بهاءالله در آن شهر به قدوم مباركش مشرف شده و روضۀ مباركۀ حضرت بهاءالله در بهجی نزدیك عكا با قصر مباركش كه اكنون به صورت یک مكان تاریخی و موزه در آمده( وهردوی این اماكن برای ورود و زیارت مردم از هرمذهب و ملت آزاد است) و همچنین متملكات بهایی واقع در دشت عكا – تمام اینها متصرفات و املاك بهاییان را در ارض مقدس تشكیل می دهد.این مطلب را نیز باید در نظرداشت كه اكثراین تملكات از طرف دولت و شهرداری به علت جنبۀ دیانتی كه دارند از تأدیه عوارض و مالیات معاف گردیده و قسمتی ازاین متملكات وسیعه متعلق به شعبۀ فلسطینی محفل روحانی ملی بهاییان امریكای شمالی و كانادا است كه بر طبق قوانین كشور به عنوان یك انجمن دیانتی شناخته و تسجیل شده است. در آینده هم محافل روحانی ملی دیگری بوسیله شعبات خود در فلسطین قسمتی از موقوفات بین المللی این آئین را در اراضی مقدسه تحت تملك خواهند گرفت.
نظر به مراتب فوق ازشما وهمكارانتان كه عضوكمیسیون هستند، خواهش دارم در سفارشها و توصیه هایی كه به سازمان ملل متحد در خصوص آیندۀ فلسطین می كنید، حفظ و وقایت بهاییان را مورد توجه و عنایت قرار دهید.
ضمناً فرصت را مغتنم شمرده از روح صمیمیتی كه شما و همكارانتان در انجام تحقیقات دربارۀ اوضاع مشوّش این ارض مقدّس ابراز داشته اید، مراتب قدر دانی خود را اظهار و با كمال امیدواری دعا می كنم كه در نتیجۀ مساعی و نظریات صائبۀ شما راه حل سریع و منصفانه ای برای تصفیۀ معضلاتی كه در موضوع فلسطین پیش آمده، پیدا شود.
امضاء: شوقی ربانّی -14 جولای 1947 »
(به نقل ازكتاب «توقیعات مباركه» 102 تا109 بدیع ،صص 80-86 )
فدای شما: حامد.

نظر خود را بنویسید


مناجاتی دیگر

سالار
ارسال شده در : 1391/8/18

هُو اللّه
ای خداوند مهربان به فرياد بيچارگان برس ای پاک يزدان
بر اين اطفال يتيم رحم فرما ای خداوند بی نياز اين سيل شديد را
قطع کن ای خالق جهانيان اين آتش افروخته را خاموش کن
ای داد رس به فرياد يتيمان برس ای داور حقيقی مادران جگر خون را
تسلّی ده ای رحمان رحيم بر چشم گريان و دل سوزان پدران رحم نما
اين طوفان را ساکت کن و اين جنگ جهانگير را به صلح و آشتی مبدّل
فرما توئی بينا و شنوا . ع ع
به این آدرس هم مراجعه کنید: مقالۀ: «گوشه ای از نظر امر بهائی در بارۀ اسرائیل»
//www.velvelehdarshahr.org/node/61

مناجاتی دیگر

سالار
ارسال شده در : 1391/8/18

هُو اللّه
ای خداوند مهربان به فرياد بيچارگان برس ای پاک يزدان
بر اين اطفال يتيم رحم فرما ای خداوند بی نياز اين سيل شديد را
قطع کن ای خالق جهانيان اين آتش افروخته را خاموش کن
ای داد رس به فرياد يتيمان برس ای داور حقيقی مادران جگر خون را
تسلّی ده ای رحمان رحيم بر چشم گريان و دل سوزان پدران رحم نما
اين طوفان را ساکت کن و اين جنگ جهانگير را به صلح و آشتی مبدّل
فرما توئی بينا و شنوا . ع ع

javabe doste azizeman nasrin

yosef
ارسال شده در : 1391/5/19

nasrin khanom age shoma kami dagigtar ketabe asemaniye goran ru bekhonid ve der ayate an dagig bashid ,javabe kheyli az soalateton ru der an khahid yaft ve niyazi be gereftane komak az kase digei ve ya monazerehaye bihode nakhahid dasht.ba tashakkor.

آیا نظرات این سایت بسته است ؟


ارسال شده در : 1391/3/19

آیا نظرات این سایت بسته است ؟ چرا نظرات نمایش داده نمی شود ؟ چند بار باید در قسمت نظرات مطلب بگزاریم تا نمایش داده شود ؟
این مناجاتی که از حضرت عبدالبها قرار داده شده در قسمت نظرات آیا واقا از ایشون هست یا ساختگیه ؟ اگه ایشان همچین نظری در مورد اسرائیل دارند پس تکلیف ظلم و ستم هایی که در حق مردم فلسطین اتفاق افتاده چه خواهد شد؟ یعنی اسرائیلیها واقعا اون ملت مظلوم و پریشانی هستند که تحت عنایت خداوند به سروسامان رسیده اند یا یه قوم ظالم و خونریز اند که یه ملتی رو از خونه هاشون بیرون کردند تا برای خودشون کشور مستقلی داشته باشند ؟ صهیونیست ها که از هیچ جنایتی برای آواره کردن فلسطینیان فروگزار نکرده اند . اگر اینان همان ملت ستم دیده و پریشان احوال اند ، به قول جناب عبدالبها، پس فلسطینیان ستم دیده را چه باید نامید که سالهاست از شر صهیونیست ها خواب راحت نداشته اند ، اگر قوم ظالم و خونریز اند چگونه ممکن است فردی که دعوی عدالت خواهی داشته است مثل عبدالبها برای این زورگیری و ضعیف کشی آنها خداوند را سپاس گوید ؟

ناشناس عزیز

حسن
ارسال شده در : 1391/3/2

ناشناس عزیز
ای کاش متن فوق را درست و دقیق مطالعه می فرمودید. ببینید: «دیانت بهایی دیانتی است به كلی غیر سیاسی وما در كشمكش و منازعۀ سخت كنونی كه درباره سرنوشت آیندۀ ارض مقدس و مردم آن جریان دارد، از طرفی هیچ گونه مداخله و جانبداری نداشته و از طرف دیگر در نوع و چگونگی سیاست آینده این كشور نظر خاص و توصیه ای نداریم. مقصد و مرام ما استقرار صلح عمومی در عالم و میل و مراد ما مشاهدۀ بسط عدالت در جمیع شئون جامعۀ انسانی وازجمله درامورسیاسی است؛ چنانكه عده زیادی از پیروان آئین ما ازاعقاب یهودیان و مسلمین بوده و دیانت بهایی نسبت به هیچ یك از این دو گروه تعصبی نداشته و ما بهاییان بسیار مشتاق و مایلیم به نفع مشترك خود آنها و به صرفه و صلاح كشور، میان آنها صلح و آشتی برقرار سازیم.»
برای مطالعات بیشتر رجوع کنید به:
//www.sobhe-emrooz.com/archives/3417
//www.velvelehdarshahr8.info/node/44
//www.velvelehdarshahr8.info/node/13
//www.velvelehdarshahr8.info/node/51
//www.velvelehdarshahr8.info/node/43
//www.velvelehdarshahr8.info/node/46
//www.velvelehdarshahr8.info/node/17
//www.velvelehdarshahr8.info/node/61
//www.velvelehdarshahr8.info/node/72
//www.velvelehdarshahr8.info/node/71
//www.velvelehdarshahr8.info/node/74
//www.velvelehdarshahr8.info/node/75

مناجاتی زیبا از حضرت عبدالبها

سالار
ارسال شده در : 1391/2/11

هُو اللّه
ای پروردگار در کتب و صحف بواسطه انبياء اخبار فرموده ای
و اسرائيل را بشارت داده ای و نويد بخشيده ای که روزی آيد اسرائيل
نوميد اميدوار گردد و اسير ذلّت کبری عزّت ابديّه يابد آن
قوم پريشان در ظلّ ربّ الجنود در ارض مقدّسه سر و سامان يابند
و از اقاليم بعيده توجّه به صهيون فرمايند ذليلان عزيز گردند
مستمندان توانگر شوند گمنامان نام و نشان يابند و مبغوضان
محبوب جهانيان شوند حال ستايش ترا که روز آن آسايش آمد
و اسباب سرور و شادمانی حاصل شد اسرائيل عنقريب جليل گردد
و اين پريشانی به جمع مبدّل شود شمس حقيقت طلوع نمود و پرتو هدايت
بر اسرائيل زد تا از راههای دور با نهايت سرور به ارض مقدّس
ورود يابند ای پروردگار وعد خويش آشکار کن و سلاله حضرت
خليل را بزرگوار فرما توئی مقتدر و توانا و توئی بينا و شنوا و دانا . ع ع
مناجات های حضرت عبدالبها ص 493

این بار پنجمی است که این نظر

ناشناس
ارسال شده در : 1391/2/9

این بار پنجمی است که این نظر را در سایت قرار می دهم . در هر چهار بار گذشته بعد از ارسال نظر پیام داده شد که این نظر در صورت موافقت مدیران سایت نمایش داده خواهد شد . دو حالت بیش ندارد ، یا مدیران سایت خوابند و هر سه نظر قبلی را ندیده اند و یا اینکه نظرات را تفتیش کرده و نظراتی که برای آنها خوشایند نیست را نمایش نمی دهند . به هر حال امیدوارم این بار بدون تعصب به این نظر بنگرند .
صلح طلب بودن به ترک میدان دعوا و منازعه نیست . کسی که می بیند در جایی دعوایی شکل گرفته نمی تواند با بهانه ی صلح طلب بودن پای خود را از معرکه بیرون کشیده و از مسئولیت خود شانه خالی کند . به خصوص آیین بهایی که ادعای جهانی بودن و برقرار کردن عدالت را دارد . فردی که مدعی صلح طلب بودن است اگر واقعا در ادعای خود صادق است وظیفه دارد طرف متخاصم را شناسایی کرده و از ناحق کردن حقوق دیگران توسط او جلوگیری کند نه اینکه میدان را به بهانه صلح طلب بودن خالی کند . اگر هم هر دو طرف مقصرند باز هم موظف است از نزاع بین طرفین جلوگیری کرده و هر دو را محکوم نموده و بین آنها دوستی ایجاد کند . جناب شوقی در این نامه مساله را طوری مطرح کرده اند که گویا فلسطینیان و مردم اسرائیل هردو دراین دعوا مقصرند و هر دو طرف درگیر جنگ طلب هستند . ولی مثل روز روشن است که این فلسطینیان بودند که مورد تجاوز و تعدی یهودیان قرار گرفتند و سالهای سال است که از خانه و کاشانه خود آواره شده اند . اگر ایشان راست می گویند و واقعا صلح طلب هستند از طرف مظلوم جانب داری می کردند و خصم متخاصم را محکوم می نمودند . در واقع با این نامه ایشان صراحتا اعلام کرده اند که ریخته شدن خون فلسطینیان در اراضی اشغالی برای ما اهمیتی ندارد و تنها چیزی که برای ما اهمیت دارد این است که خواسته های بهاییان در دو شهر عکا و حیفا به رسمیت شناخته شود .

دروددرود

علی
ارسال شده در : 1387/1/31

ضدرصورت امکان قصد کسب اگهی از این دین وفعالیت ان در ایران را دارم.از همکاری شما سپاس گذارم.

مناظره

نسرین
ارسال شده در : 1385/12/7

سلام. من یک محقق هستم و با تتحقیقات جالب به این نتیجه رسیده ام که بهاییت واقعا یک دین الهی نیست و می دانم که نظر من در این سایت انعکاس نمی یابد زیرا ظاهرا تمامی نظرات منعکس شده در این بخش نظرات موافقان فرقه بهاییت است اما روی سخن من با شخص اداره کننده سایت است. اگر توانستید با بنده در مورد بهاییت مناظره نمایید و شکست نخوردید من سخنان آقای رحیم پور را رد خواهم کرد وگر نه شما با تمام وجود باید از بهاییت دست بکشید و آنهایی را که گمراه کرده اید هدایت کنید. می دانم که قبول نمی کنید چون مسلما دلایل شما کاملا با منطق ناسازگار خواهد بود و این را خودتان هم می دانید. به هر حال من وظیفه ای داشتیم که گفتم و به این جهت حجت بر شما تمام شد. حال قبول کنید یا نکنید فقط شخص شما را متوجه خواهد بود زبرا بنده با دلایل عقلی و قلبی به آنچه می گویم اعتقاد راسخ دارم. نمی گویم منتظر تماس شما هستم چون یقینا این کار را نخواهید کرد. باتشکر.