×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
اصول اعتقاداتاخلاقیاتتاریخاجتماعیاحکامادیان دیگراقتصادبشاراتحقوق بشرسیاستپاسخ به اتهاماتشعر و ادبفهرست تمام مقالات
پیامهای مرکز جهانی بهائی اخبار جامعۀ بهائی گشت و گذار در اخبار بخش سردبیر

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twittertelegraminstagram
×
ببخشید کجا می‌توانم تمام پیامه ... بسیار پرمحتوی و پرمعنا بود یاد ... مهم نیست بهائیت دین است یا هرچ ... واقعا تاسف آوره.این اتفاق در ا ...
در پاسخ به فصلنامه مطالعات تاریخی شماره های 17 و 20 در پاسخ به ویژه نامه 29 ایّام جام جم ندای حق
یوزارسیف هم خاتم النبیّین بود!وقت آن است كه بدانيم دين بهايي چيستدرد دلی با خانم وزیر بهداشتآیا بهاییان در انتخابات شرکت می کنند؟تخریب گورستان‌ و عدم صدور جواز دفن بهاییان در شماری از شهرهای ایران
img

سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

امنيّت شهروندان ايران عزيز
1387/02/01

روزهای سه شنبه وچهارشنبه27و28فروردین1387، برنامه های اخبارسراسری صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، خبری راازحكم رسمی ریاست محترم جمهوری آقای احمدی نژاد پخش كردند كه درآن براساس لزوم تأمین امنیت جانی ومالی همهء شهروندان ایرانی، به ناجا دستورداده شده است امنیت خانوادهء سركارخانم شیرین عبادی چهرهء معروف وجهانی مدافع حقوق بشردرایران را كه توسط عواملی ناشناس طی نامه هائی كتبی تهدید به مرگ شده اند، تأمین نماید. پیرواین حكم، خبرگزاری فارس اعلان نمود: «فرمانده نیروی انتظامی طی دستوری به پلیس امنیت عمومی ناجا خواستار برقراری حفاظت از شیرین عبادی و شناسایی ریشه‌های تهدیدهای انجام گرفته علیه وی شد.1»
برطبق اخبارمنتشره، یكی ازدلایل تهدید خانم عبادی وخانوادهء ایشان درنامه های مزبور، دفاع ایشان ازحقوق شهروندی بهائیان است. دریكی ازنامه ها چنین آمده است: «خانم شیرین عبادی به تو گفتیم رفتار غیراسلامی و منطبق با رفتار بهائیّت خود را ترک کن ولی تو به خوش رقصی برای خارجیان و بهائیان ادامه دادی دخترت را هم در این راه وارد کردی!» اگرچه دردل بهائیان عالمی حرف ناگفته وجود دارد كه آرزودارند برای هموطنان عزیزشان وفرهیختگان وروشنفكران این خاك پاك ودولت مردان وسیاسیون وعلما ودانشگاهیان وسایراقشارعزیزایران بزنند، امّا نگارنده دراین مقال نمی خواهدحتی به درصدی ازآن نیزاشاره كند. فقط دومورد را به مناسبت این ماجرا عرض می نماید وباقی را موكول به زمانش می سازد.
مورد اول آن كه اگرچه می داند امثال سركارخانم عبادی كه اندك اندك ازمیان فرهیختگان وروشنفكران عزیزایران سكوت 165سالهء خود درقبال جامعهء بهائی راشكسته اند ولب به بیان حقایق گشوده اند و به پیروی ازوجدان انسانی خود به دنبال عدالت وانصاف هستند، دفاع ازهرمظلومی را مایهء افتخارخود می دانند وازعواقب آن نمی هراسند، مع الوصف به نوبهء خود به عنوان یكی ازاعضای جامعهء بهائی، حقیقتاً متأسف است كه تقاضای رعایت عدل وانصاف درخصوص بهائیان یكی ازعوامل تهدید ایشان تلقی شده است. امّا از این گذشته باید عرض نماید همان طوركه خودایشان نیزمی دانند، اكثریت ملّت شریف ایران ازهر نژاد و مذهب وآئین وعقیده شریك غم وشادی هم شده اند ومی دانند كه این قبیل تهدیدها واین قبیل تعصبّات وپیشداوری ها و تنگ نظری ها ازجانب اقلیتی بیش نیست كه، اگرازبهائیان بپرسید، ایشان رانیزبایددوست داشت وبرایشان دعا كرد كه حقیقتاً به انصاف وعدالتی بگرایند كه ظاهراً به نام امام هُمام، حسین بن علی (ع)، ادعای آن رادارند، درحالی كه ازمقصود آن مظلوم دشت كربلا بسی دورند وحضرتش ازاعمال ایشان بیزاراست!2
مورد دوم آن كه ازریاست محترم جمهوری جناب احمدی نژادعزیزكه عدالت خواهی راسرلوحهء برنامه های خودعنوان كرده اند، به عنوان شهروندی بهائی وایرانی، برادرانه وخاضعانه می پرسد: درجمهوری اسلامی سی سال است كه بهائیان را به اشكال مختلف تهدید نموده ومی نمایند وتهدیدهای خودرا بعضاً عملی نیزنموده ومی نمایند! چرا برای حفظ جان بهائیان كه اقلیت حداقل 300000نفری تابع حكومت شما هستند و شهروند این خاك پاك محسوبند، حكم مشابهی صادرنمی فرمائید كه نیروی انتظامی حافظ جان ومال ایشان نیزباشد؟! ازآن عالمی حرف دردل مانده گذشته، به عنوان نمونه درهمین سال های اخیر، تهدیدهای گوناگونی ازطریق تلفن، كتبی، وحضوری ازطرف عوامل شناس وناشناس خطاب به ده ها بهائی درشهرهای مختلف صورت گرفته كه بعضاً عملی نیزشده است! آیا ازآنها مطلعید وحكمی درموردآنها صادرفرموده اید؟ یك نمونه ازده ها نمونهء آن مربوط به شهرآباده درماه قبل است كه درآن خطاب به یكی ازبهائیان چنین آمده است: «بهرامی بهایی،عاشقان امام حسین می خواهند وجود تو را از آباده پاک کنند. تا دو هفته برای تخلیه منزل فرصت داری در غیر این صورت ،خانه ات با خاک یکسان خواهد شد و به حرمت خانواده ات تجاوز می کنیم.3»
درآخر، آیهء مباركهء 7 سورهء مائده ازقران مجید را زینت مقال می سازد وازریاست محترم جمهوری ــ چنان كه خودنیزنظر به تعهّدی كه به اسلام عزیزدارند مستحضرند ــ تمنّا دارد دراین حقیقت تأمّل وتفكّری مجدّد فرمایند كه خداوند علیم وخبیرایشان را رئیس جمهورمحترم ومسؤول جان ومال وحقوق شهروندی هموطنان بهائیشان نیزمی داند.
وَلا یجرِمَنَّكُم شَنَئانُ قَوم ٍ عَلی اَلّا تَعدِلوا؛ اِعدِلوا، هُوَ اَقرَبُ لِلتَّقوی وَاتّقوااللهَ اِنَّ اللهَ خَبیرٌبِما تَعمَلون(البته نباید شما رادشمنی گروهی برآن داردكه ازطریق عدل بیرون روید؛ عدالت كنید كه عدل به تقوی نزدیك تراست. وازخدابترسید كه خدا البته به هرچه می كنید آگاه است)
قربان شما وهمهء هموطنان عزیزم
قربان شما وهمهء هموطنان عزيزم
حامد
27/1/1387

منابع:
1.//www.farsnews.com/newstext.php?nn=8701270877
2.دراين خصوص كه اسلام عزيزبااين قبيل اعمال زشت مخالف است، ازجمله به مقالهء آيا اسلام موافق تروريسم وخشونت است؟ درآدرس زيرمراجعه فرمائيد: //www.noghtenazar.org/content/view/465/141/
3.براي شرح بيشتر، ازجمله دوآدرس زيررا ملاحظه فرمائيد: //www.noghtenazar.org/content/view/462/10/ و //www.hra-iran.org/Arshiv_86/600.html

نظر خود را بنویسید


اینکه جناب احمدی

شکیبا
ارسال شده در : 1387/2/5

اینکه جناب احمدی نژاد این قدم را برداشته اند بسیار مبارک است. ان شاءالله نشانه ای از تغییر مثبتی در روش ایشان در ادارهء امور باشد. هرکسی می تواند از اشتباهات گذشتهء خود و دیگران درس عبرت بگیرد و تغییر روش دهد. چنین شخصی قابل احترام ترین اشخاص است. ان شاءالله در این مورد هم شاهد این تغییر باشیم.