×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
اصول اعتقاداتاخلاقیاتتاریخاجتماعیاحکامادیان دیگراقتصادبشاراتحقوق بشرسیاستپاسخ به اتهاماتشعر و ادبفهرست تمام مقالات
پیامهای مرکز جهانی بهائی اخبار جامعۀ بهائی گشت و گذار در اخبار بخش سردبیر

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twittertelegraminstagram
×
ببخشید کجا می‌توانم تمام پیامه ... بسیار پرمحتوی و پرمعنا بود یاد ... مهم نیست بهائیت دین است یا هرچ ... واقعا تاسف آوره.این اتفاق در ا ...
در پاسخ به فصلنامه مطالعات تاریخی شماره های 17 و 20 در پاسخ به ویژه نامه 29 ایّام جام جم ندای حق
یوزارسیف هم خاتم النبیّین بود!وقت آن است كه بدانيم دين بهايي چيستدرد دلی با خانم وزیر بهداشتآیا بهاییان در انتخابات شرکت می کنند؟تخریب گورستان‌ و عدم صدور جواز دفن بهاییان در شماری از شهرهای ایران
img

سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

اسيران عشق
1387/02/27

به گزارش سرويس خبرى مرکز جهانى بهائى ، شش تن از رهبران جامعه بهائيان ايران در صبح 25 ارديبهشت 1387 ، درعمليات هماهنگ شده‌اى دستگير و به زندان مشهور اوين منتقل شدند. اين دستگيرى‌ها به طرز نگران كننده‌اى يادآور دورۀ مشابهى در سال‌هاى دههء ١٩٨٠ است كه تعداد كثيرى از رهبران جامعۀ بهائى به طور جمعى بازداشت و مآلاً به قتل رسيدند.صبح روز چهارشنبه مأمورين امنيتى بعد از ورود به منازل اين شش مرد و زن، كه همگی اعضاى یک گروه در سطح ملّی هستند و به حد اقل امورات بهائيان ايران رسیدگی می‌کنند، پس از پنج ساعت تجسس آنها را به همراه خود بردند.هفتمين عضو اين گروه هماهنگ كننده كه ساكن طهران است در اوائل ماه مارس بعد از آنكه ظاهراً به بهانه ساده‌اى به ادارهء اطلاعات مشهد احضار شده بود درهمان جا بازداشت شد.

اين اوّلين بارنيست كه بهائي ستيزان پيروان ديانت بهائي را به حبس مي فرستند. جرم اين هفت تن جرم بيش ازهفت مليون بهائي سراسردنياست كه 165 سال است به خاطرعشق و ايمان به ديانتي جديد كه ازايران عزيز آشكارشده، دچارانواع مصائب وحبس وتبعيد وشكنجه وقتل شده اند. اين جرم ، جرمي تازه نيست، واين مجرمان نيزمجرماني تازه نيستند. چه كه پيروان هردين جديدي درطول تاريخ به همين جرم مورد بي مهري واقع شده، گنهكارومقصّر محسوب گشته اند.

حضرت بهاءالله موعود همهء اديان، به نامهرباناني كه كمربرقتل مربّيان آسماني وعشّاق ايشان بسته اند، چنين مي فرمايند :

به علماء از قول بهاء بگو: ما به زعم شما مقصريم ،از نقطۀ اولي [حضرت باب] روُحُ ما سِواهُ فِداه چه تقصيري ظاهر كه هدفِ رِصاصش [ گلولۀ سربي] نموديد. نقطۀ اولي مقصّر، از خاتم النبيين روحُ العالمين لهُ الفِداء چه تقصيري باهِر كه بر قتلش مجلس شورا ترتيب داديد . خاتَمُ النّبيين مقصّر ، از حضرت مسيح چه تقصير و افترا هويدا كه صليبش زديد . حضرت مسيح به زَعمِ باطل شما كاذب، ازحضرت كليم چه كذبي و افترايي آشكار كه بر كذبش گواهي داديد. حضرت كليم به زعم باطل شما كاذب و مقصّر ، از حضرت خليل ] ابراهيم[چه تقصيري هويدا كه در آتشش انداختيد. اگر بگوييد ما آن نفوس نيستيم ، مي گوييم اقوال شما همان اقوال و افعال شما همان افعال.[1]

نكند نامهربانان خيال كرده اند عاشقان بها ازبلا خسته ونالان مي شوند ودست ازعشق مي كشند! نه قسم به خدا! بهائيان ازبلا نمي هراسند وبراي اثبات صداقتشان درتحقق صلح ووحدت جهان، داروندارومال ومنال وجان شيرين رادرطبق اخلاص نهاده ، تقديم همنوعان عزيز خود مي نمايند تا رسم جنگ وكينه ازصفحهء عالم برافتد ودوران كودكي بشربه انتها رسد، وبلوغ وكمال حاصل شود. حضرت بهاءالله مي فرمايند :

فراراختيارنكنيم وبه دفع اغيارنپردازيم. به دعا بلاراطالبيم تا درهواي قدس روح پروازكنيم ودرسايه هاي شجراُنس آشيان سازيم وبه منتهيمقامات حُبّ منتهي گرديم[2] اقليّت نامهربان آزموده اند كه چنين است! چه كه تا حال دراين 30 سال ديده اند وقتي ياران عزيزايران وعاشقان جمال جانان را احضاركرده اند، ايشان جان بركف درمحضرآنان حاضرشده اند تا بارها وبارها ثابت گردد كه آن خادمين با وفا، بدون ستروخفا، با تحمّل جوروجفا، نه تنها به خدمت اهل بها ، كه به همدلي وياري هموطنان مبتلا نيزمشغول بوده وهستند؟! يكي اززندانيان بهائي درسال 1365 دروصف همبنديان و ياران شهيد خود درايران، شعري گفته است كه وصف حال كنوني بيش از300000 هزاربهائي عاشقي است كه به همراه آن هفت اسيرعشق، خطاب به محبوبشان ، چنين مي سرايند :

در رهِ عشقت اي بها، شيفتهء بلا همه

بلاي عشقت اي بها به جان دهد جَلا همه

به قتل عاشقان خود، دوباره بسته اي كمر

فداي حُكم وعزم تو، جواب ما بَلي همه

بدون تو دراين جهان وجود ما بدون جان

مس ِ قلوب خاكيان زنام تو طلا همه

به پيش چشم وروي تو همه چومرغ ِ بِسمِله[3]

زشوق ديدن رخت، به درد مبتلا همه

فداي كشتگان تو شود همه وجود ما

غبار وخاكِ پايشان، به چشم ما جِلا [4]همه

به حبّ ِ تو بهائيان، به حبس وجورمبتلا

بلاي تو عنايت وعطاي برملا همه

رضاي تومُناي[5] ما، به درگهت ثناي ما

جفا وهجروابتلا به راهت اعتلا همه

[1] آيات الهي ،ج1، ص 340 .

[2] لوح شكرشكن.

[3] كنايه ازمرغي كه مي خواهند سرآن را ببرند وبراي اين كاربسم الله الرحمن الرحيم مي گويند.

[4] جِلا به كسرجيم يعني سرمه.

[5] آرزوها.

نظر خود را بنویسید


عکس العمل ایرانی

شکیبا
ارسال شده در : 1387/2/30

عکس العمل ایرانیان در برابر این چنین وقایعی بسیار قابل توجه است. در اوایل انقلاب هیچکس از حقوق بهائیان دفاع نمی کرد، اما امروز معدودی از ایرانیان عزیز به دفاع از حقوق هموطنان بهائی خود قیام کرده اندو بسیاری از آنان اگرچه اقدامی نمی کنند اما از این جریانات ناراحتند و با بهائیان احساس همدردی می کنند. ان شاءالله که این ظلم جدید نتایج مثبت بیشتری به ارمغان آورد.