×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
اصول اعتقاداتاخلاقیاتتاریخاجتماعیاحکامادیان دیگراقتصادبشاراتحقوق بشرسیاستپاسخ به اتهاماتشعر و ادبفهرست تمام مقالات
پیامهای مرکز جهانی بهائی اخبار جامعۀ بهائی گشت و گذار در اخبار بخش سردبیر

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twittertelegraminstagram
×
ببخشید کجا می‌توانم تمام پیامه ... بسیار پرمحتوی و پرمعنا بود یاد ... مهم نیست بهائیت دین است یا هرچ ... واقعا تاسف آوره.این اتفاق در ا ...
در پاسخ به فصلنامه مطالعات تاریخی شماره های 17 و 20 در پاسخ به ویژه نامه 29 ایّام جام جم ندای حق
یوزارسیف هم خاتم النبیّین بود!وقت آن است كه بدانيم دين بهايي چيستدرد دلی با خانم وزیر بهداشتآیا بهاییان در انتخابات شرکت می کنند؟تخریب گورستان‌ و عدم صدور جواز دفن بهاییان در شماری از شهرهای ایران
img

سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

بهائي ستيزان فمينيست هم شده اند!
1387/05/14

هموطنان عزيز!اخيراً ايميل هاي زيربه ضميمهء عكس هاي مستهجن ازصحنه هاي زشت زنا وفحشا، كه معلوم نيست بدون شهادت چهارشاهدعادل حاضردرصحنه(!)، طبق چه مدرك ودليلي هويت ونام ونشان عاملينش براي فرستندگان آن آشكارگشته (!)، به آدرس بعضي ازبهائيان ارسال شده ودرآنها ازحقوق زنان ودختران بهائي دفاع شده است!!! ازجمله :

    ايميل اوّل :

"تصاويرتكان دهنده ازدرون محافل بهائي ازظلم و ستم به دختران و زنان بهائي. مراقب دختران وزنان وخواهران خودباشيد. زرنگ باشيد و فريب اين فرقهء استعمارساخته را نخوريد. يك بهائي آزادشده"

پس ازايميل مزبور، ايميل دوّم چنين ارسال شده است:

"اخيراً براي تعدادزيادي ازبهائيان اين عكسا ارسال شده وحتي اين عكسا دربعضي ازسايتا ديده شده. ظاهراً اين عكسا توسط يكي ازافراد بيت العدل اعظم ازبايگاني محرمانهء يكي ازسران سرقت ودراختيار سايت ها و برخي افراد قرار گرفته. سؤال اينجاست آيا حقيقت داره؟ اگه حقيقت داشته باشه يعني ما اينقدر احمق بوديم كه افسارمونو داده بوديم به دست يه سري آدم هوسران؟! قبلاً يه چيزي ازاين حركات مي شنيدم اما باورنمي كردم تا اين كه اين عكسا فاش شد. پس به كي مي تونيم اطمينان كنيم؟!آيا اين ديني كه اينقدرسنگشو به سينه مي زديم همينه؟! آيا واقعاً اين دين ساختهء دست انگلستانه؟! من كه ديگه گيج شدم و خيلي وقته ازاين دين مأيوس شدم...شما رونمي دونم..."[1]

ازتحليل محتواي ايميل ها گذشته، فكرمي كنيد به چه دليل بهائي ستيزان درمانده وعاجزوروان پريش، درحالي كه هنوزمشكلات ومحروميّت هاي عميق ومزمن زنان مسلمان ايران ومسألهء پايمال شدن حقوق ايشان[2] حل نشده وفعالان حقوق زنان درزندان به سرمي برند، فمينيست ترازهمه شده اند وبه فكرحقوق زنان ودختران بهائي نيز، كه ايشان راازسگ هم نجس ترمي دانند،افتاده اند؟! [3] چه شده كه پس ازنتيجه نگرفتن ازحبس وتبعيد وآتش زدن وقتل ومحروم كردن كودكان وجوانان وبزرگسالان بهائي ازحقوق اجتماعي وشهروندي ونوشتن هزاران صفحه اكاذيب وافترا عليه ايرانيان بهائي وآئين پاكشان، اينك درحالي كه نه براي فرهنگ ايراني احترامي قائل اند ونه براي اسلام ونه حتّي براي هويت انساني خودشان، بي حيائي وبي شرمي را به جائي رسانده اند كه براي بهائيان ايميل هايي چنين مستهجن،آن هم بدروغ اززبان به اصطلاح "يك بهائي آزادشده"، مي فرستند.[4] 

اين برادرناچيزبراي شما هموطن عزيزمي گويد چرا! به دوعلت!علت اول كه ازهمان اوايل ظهورديانت بهائي مطرح بوده آن كه، تعاليم وآموزه هاي ديانت بهائي تساوی حقوق زن و مرد را حقيقتي روحاني مي داند و براين اساس احترام به حقوق زنان را ازجمله تعاليم اجتماعي خودقرارداده است. چنانكه از بیش از یک قرن ونيم پیش تعلیم داده است که همۀ انسانها چه زن و چه مرد دارایمقام انسانی برابرند و باید از فرصتهای مساوی برای پیشرفت برخوردار شوند؛ زنان نیمیاز اجتماع انسانی هستند و برای پیشرفت و ترقی تمدن، آنها نیز باید همانند مردان درتصمیم گیریها و فعالیت های اجتماع مشارکت داشته باشند. برهمين اساس جامعۀ بهائی سابقهای طولانی در تعلیم و تربیت زنان و مشارکت آنان درفعالیتهای اجتماعیدارد.  اما علت دوم ارسال ايميل هاي مزبوركه كاملاً جديد وتأمّل برانگيزاست،اين است كه مركزجهاني بهائي، بيت العدل اعظم،كه ازجهتي عميقاً موردتوجه واحترام وطرف مشورت دول وملل وبزرگان جهان ،وازجهتي شديداً محسود ومبغوض ومورد حملات واكاذيب وافترائات بي وقفهء بهائي ستيزان ايران است،[5] اخيراً درپيامي جديد مورخ 20 جون 2008 ، خطاب به بهائيان ستمديدهء ايران، درارتباط با مطرح نمودن مسألهء تساوي حقوق زنان ومردان با هموطنان عزيزشان ويافتن راه حل هاي مؤثربراي چالش هاي ديرينه دراين خصوص، چنين فرموده اند:

دوستان عزیزومحبوب،

در پیام مورّخ 3 جون 2008،[6] ضمن ابراز قدردانی ازشجاعت واستقامتی که درمقابله با بحران‌های اخیرنشان داده‌اید، یادآورشدیم که همّ خود را براین گمارید که سبب خیرومنفعت اطرافیان خود باشید ودربارۀ آنچه که مشغلۀ ذهنی هموطنان ارجمندتان است با آنان به مذاکره و تبادل نظر پردازید. به طورقطع مسائل گوناگونی فکرمردم آن سرزمین را که برای پیشرفت وترقّی ایران می ‌کوشند به خود مشغول داشته است وبدون شک یکی ازاساسی‌ترین آنها نیازمبرم به رفع موانع پیشرفت زنان درجامعه می‌باشد.

تساوی حقوق زن و مرد برای شما امری ساخته و پرداختۀ دنیای غرب نیست بلکه حقیقتی روحانی وهمگانی وجنبه‌ای ازماهیّت نوع انسان است که صد وپنجاه سال پیش حضرت بهاءالله آن را دروطن خویش، ایران، تعلیم فرمودند. احترام به حقوق زنان وپذیرفتن برابری آن با حقوق مردان ازمستلزمات عدالت اجتماعی وموجب تقویت واستحکام زندگی خانوادگی است وبا متعالی‌ ترین مراتب تنزیه وتقدیس هماهنگ می‌باشد.  رفع موانع ترقّی اجتماعی زنان شرطی اساسی برای احیا واعتلای هر ملّت، ورکنی ازارکان صلح عمومی وعاملی بنیادی برای پیشرفت تمدّن بشری است. حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند:

عالم انسانی را دوبال است يک بال رجال و يک بال نساء تا دو بال متساوی نگردد مرغ پروازننمايد اگريک بال ضعيف باشد پروازممكن نيست تا عالم نساء متساوی با عالم رجال در تحصيل فضائل وكمالات نشود فلاح و نجاح چنانكه بايد و شايد ممتنع و محال.(منتخباتی ازمکاتیب حضرت عبدالبهاء، جلد 1، صفحۀ 291)

شما عزیزان برای کمک به پیشبرد این اصل مهم موقعیّتی خاصّ و مناسب دارید. طاهره، آن شیرزن بی‌مثیل تاریخ ایران، در سال 1227 شمسی، زمانی که فعّالیّت‌های مربوط به بهبود اوضاع اجتماعی زنان در بعضی ازنقاط عالم تازه درحال نضج گرفتن بود، شجاعانه به دفاع از آزادی زنان قیام نمود.ازهمان زمان، شما نسل‌های پیا‌‌پیِ فرزندانِ خود را اعمّ از پسر و دختر با این فکر تربیت کرده‌‌اید که چگونه این اصل اساسی بهائی را قدر بدانند و در همۀ جوانب زندگی خود نمایان سازند. درسال 1290 شمسی، یعنی نزدیک به یک‌صد سال پیش، به تأسیس مدرسۀ دخترانۀ تربیت درطهران موفّق شدید وبا تشویق روشن‌فکری وفراهم آوردن آموزش و پرورش برای دختران ازهرطبقۀ اجتماعی، اثری مثبت و همیشگی بر جامعه باقی گذاشتید. زنان بهائی درنیم قرن گذشته پا به ‌پای مردان در ادارۀ امور جامعۀ بهائی در سطوح محلّی، منطقه‌ای وملّی با موفّقیّت کامل شرکت کرده‌اند. دیرزمانی است که به ریشه‌کن کردن بی‌سوادی دربین زنان زیرچهل سالِ جامعۀ خود موفّق شده‌اید.

ولی شما کاملاً آگاهید که نمی‌توانید به دست‌آوردهای گذشتۀ خود دراین زمینه قانع باشید بلکه باید برای غلبه یافتن برآن سنن فرهنگی که پیشرفت زنان را محدود می‌سازد همچنان به مساعی خود ادامه دهید. دست‌یابی کامل به هدف تساوی واقعی بین زن و مرد کار آسانی نیست و تقلیب و تغییروتحوّلات همه‌جانبۀ لازم، هم برای مردان وهم برای زنان، امری بس دشواراست. بنابراین صمیمانه توصیه می‌نماییم که برای درک بیشتر و عمیق‌تراین اصل مهم به کوشش‌های خود ادامه دهید و سعی نمایید که آن را درزندگی خانوادگی ودرحیات جامعۀ خود بیش ازپیش منعکس سازید. به علاوه، با استفاده از تجربیّات خود، با دوستان وهمسایگان و همکاران خویش دربارۀ چالش‌ها و راه حلّ‌های مؤثّردراین مورد به گفت و گو پردازید ودرپروژه‌هایی که چه ازطرف دولت و چه از طرف سازمان‌های مدنی برای رسیدن به این هدف متعالی انجام می‌گیرد شرکت جویید.

بسیاری ازهموطنان شریفتان خواهان تحقّق این اصل عمومی انسانی یعنی تساوی حقوق زن ومرد هستند و بدون شک ازهمراهی شما در فرایند یادگیریِ گام به گام برای رفع کلّیّۀ موانع موجود و تواندهی به زنان ایران برای مشارکت متساوی آنان در جمیع شئون و مجهودات بشری استقبال خواهند نمود. دعای قلبی این جمع در این میدان مهمّ خدمت رفیق راه شماست.

اينك ملت هوشمند وبيدارايران لابد متوجه علل نگراني وايميل پراكني

بهائي ستيزان درمانده شده اند!حال كه چنين است، بيائيد به اتفاق فكري براي مشكلات بيشمارايران عزيزمان وازجمله مصائب زنان ودختران مظلوم ايران كنيم.

[1] دراينجا چون تحليل محتواي ساختگي ومضحك ومتناقض وعجيب وغريب اين ايميل ها مدّ نظرنگارنده نيست، ازآنها ــ بخصوص مواردي كه زيرآنها خط كشيده شده ــ مي گذرد، وچون دريكي ازتصاویرنوشته شده:"ازجمله تعالیمی که در مجموعه الواح مبارکه و آثار حضرت بهاالله و حضرت عبدالبها مکرر به تاکید آمده است و امربهائی درترویج آن همت می گمارد، همانا کام گرفتن از دختران و زنان محافل بهائی به جهت رفع نیاز جنسی است"، تحليل وتحقيق مزبوررا به عهدهء ايرانيان عزيزمي گذاردتا خودبه چشم خودافترا ودروغ وبي حيائي بهائي ستيزان را حس ولمس كنند. آن هموطنان محبوب براي درك حقايق مي توانند ازجمله به صفحات 122،159،217،414،419،443،444كتاب " گلزارتعاليم بهائي"، درخصوص لزوم تقوي وتقديس وعفت وعصمت وحيا ونهي ازمتابعت نفس وهوي ولواط وزنا وفساد وفحشا ، مراجعه فرمايند. كتاب مزبوررادراين آدرس مي توانيد بيابيد ودانلودكنيد: //reference.persian-bahai.org/fa/t/c/GTB/

[2] دراين مورد رجوع شود به رسائل توضيح المسائل، قوانين جمهوري اسلامي، وسايت هاي حقوق بشر وزنان( ازجمله : //agahee.org و / //www.hra-iran.org/Report.Fa/women.html) ونيزپرونده هاي موجوددرمراجع قضائي ونيروي انتظامي درخصوص انواع آزاروخشونت نسبت به زنان ودختران.

[3] آیت الله نوری همدانی فتواداده اند كه بهائيان :"از سگهم نجس تر هستند و فرقه ای من در آوردی است".

(//www.porsojoo.com/fa/node/82564 )

[4] امام صادق فرموده اند: "لاايمانَ لِمَن لا حَياءَ لهُ "( ايمان ندارد كسي كه حيا ندارد./ اصول كافي،ج3،ص166). به عبارتي ديگر، ولو برفرض محال جامعهء بهائي يا هرجامعه وفرد ديگري استغفرالله فاسد وزناكارهم كه باشند، بهائي ستيزمدعي ايمان نبايد چشم وفكرخودراآلوده به ديدن ونشرعكس هاي مستهجن نمايد! آري! بي ايماني ونامسلماني وخروج ازراه ورسم انساني، پايان راه بهائي ستيزان ايراني است. ازسلمان فارسي نقل شده است،" هرگاه خداي عزوجل هلاك بنده اي راخواهد، حيا راازاوبگيرد".(اصول كافي،ج3،ص399)

[5] دراين خصوص كافي است مطالب سايت هاي بهائي ستيزونيزمتن ايميل دوم درفوق را ملاحظه فرمائيد كه درادعائي متناقض نوشته،"ظاهراً اين عكسا توسط يكي ازافراد بيت العدل اعظم ازبايگاني محرمانهء يكي ازسران سرقت ودراختيار سايت ها و برخي افراد قرار گرفته... افسارمونو داده بوديم به دست يه سري آدم هوسران؟!"

[6] درپيام مزبور پس ازتوضيحي دربارهء دستگيري هفت نفرازمديران جامعهء بهائي ايران وبي اطلاعي ازوضعيتشان وبيان همدردي وحمايت ايرانيان عزيزازحقوق شهروندي هموطنان بهائيشان، وپس ازاشاره به اقدامات اقليت بهائي ستيزي كه توطئه‌های بی‌اساسی را به بهائيان نسبت می‌دهند وايشان را به سبب تمسّک به اصول و فرایض دیني‌شان سرکوب می‌کنند و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به اذیّت و آزارشان می‌پردازند، مي فرمايند: " ولی شما نصایح حضرت بهاءالله را به خاطر دارید که می‌فرمایند: امروز انسان کسی است که به خدمت مَن علی الارض قیام نماید. پس بکوشید تا مصداق این بیان حضرت عبدالبهاء گردید که می‌فرمایند: احبّای الهی باید مظاهر رحمت عامّه باشند و مطالع فیض خاصّ مانند آفتاب بر گلشن و گلخن هر دو بتابند و بمثابهٴ ابر نیسان بر گل و خار هر دو ببارند جز مهر و وفا نجویند و طریق جفا نپویند و غیر از راز صلح و صفا نگویند.علی‌رغم وضع بحرانی موجود و با الهام از تعالیم الهی به اعراض و ظلم و عدوان اهمّیّت ندهید و بالعکس معامله نمایید. فکرتان را در این محصور دارید که سبب خیر و نفع به اطرافیان خود باشید. به هم‌وطنان خود که وارثان فرهنگی غنی و انسانی هستند و خود نیز گرفتار ظلم و ستم و تضییقات گوناگون می‌باشند صمیمانه خدمت نمایید. از هر گونه اختلاف و انشقاق بپرهیزید، با عموم با صدق و صفا معاشرت کنید و در بارۀ آنچه که مشغلۀ ذهن آنهاست مذاکره و تبادل نظر نمایید و شعلۀ امید، ایمان و اطمینان به آیندۀ پرشکوه ایران و به سرنوشت درخشان نوع بشر را که خود معتقدید مآلاً تحقّق خواهد یافت در قلوب‌شان بر افروزید...

نظر خود را بنویسید


تاکجا

haleh
ارسال شده در : 1387/6/4

بادرودبه شما خوبان مظلوم
فکرمیکردم چراقران می گوید:
فاین تذهبون؟ به کجاچنین شتابان؟راستی چه می شودکه به نام خدا،عکس مستهجن ارسال
شود؟چه می شودکه به نام خدا
دروغ وتهمت وناسزابه دیگران
زده می شود؟چه تغییری دردل وجان روی می دهدکه بی شرمی ،
جای شرم وحیا را می گیرد؟
تنها وتنها یک دلیل وجوددارد
آنگاه که آلوده ی بی حیایی
بشویم بایدبیشرمی راچون انگلهابه صورت تصاعدی درمحیط
تولید کنی تابشوداین رفتار
سخیف وزشت راعبادت بپنداری
این بی شرمان باید زجربکشند
چون باآیینی روبروشده اند که
به جای مرگ اززندگی،بجای کینه
از محبت ،به جای توهین ازادب
به جای انتقام از گذشت وبجای
خرافه وخون ریزی ازخردوعشق
سخن میگوید.
گفتم ملامت آیدگــــر گرد دوست گردم
والله ماراینا حبآ بلا ملامة/

شگفتا

پری
ارسال شده در : 1387/5/15

انسان که به صورت و مثال خداوندِ شفقت و رحمت آفریده شده و شرافت آفرینش است از خود غولی بی شرم و حیا ساخته که رفتارش ترحّم انگیز است. به جای پرواز در افلاکِ اُنس و الفت خود را بر خاک ذلّتِ دوری و دشمنی افکنده و به جای درخشیدن چون خورشید آسمان قدس الهی در تاریکی نادانی، دور از وادی عشق و آشتی، در بادیه ظلم با عداوت آمیخته است. شمع دلش را که دست قدرت پروردگار برافروخته در لجن زار غیض و کینه فرو برده و در ظلمت جهل، راه راست را گم کرده و در چاه تقلید و اوهام، هر روز به ساختن بهتانی تازه و افترایی بی اندازه مشغول است.
امّا، دلدادگان حقّ و خلق که در گلزار سینه بی کینه شان جز گل عشق نیست (و در راه صلح و سازش، بیش از 160 سال است تحمّل هر ستم را پذیرفته اند)، دست دوستی و مروّت به سوی دشمن آیین خود دراز نموده، آغوش مهر و صفا گشوده و می گویند "ای برادر! سیرت زیبا بیآر".