×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
اصول اعتقاداتاخلاقیاتتاریخاجتماعیاحکامادیان دیگراقتصادبشاراتحقوق بشرسیاستپاسخ به اتهاماتشعر و ادبفهرست تمام مقالات
پیامهای مرکز جهانی بهائی اخبار جامعۀ بهائی گشت و گذار در اخبار بخش سردبیر

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twittertelegraminstagram
×
ببخشید کجا می‌توانم تمام پیامه ... بسیار پرمحتوی و پرمعنا بود یاد ... مهم نیست بهائیت دین است یا هرچ ... واقعا تاسف آوره.این اتفاق در ا ...
در پاسخ به فصلنامه مطالعات تاریخی شماره های 17 و 20 در پاسخ به ویژه نامه 29 ایّام جام جم ندای حق
یوزارسیف هم خاتم النبیّین بود!وقت آن است كه بدانيم دين بهايي چيستدرد دلی با خانم وزیر بهداشتآیا بهاییان در انتخابات شرکت می کنند؟تخریب گورستان‌ و عدم صدور جواز دفن بهاییان در شماری از شهرهای ایران
img

سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

سناريوي دوم هم شكست خورد؟!
1387/06/14

پس ازناكامي سناريوي بستن اتهام انفجار حسينيهء رهپويان وصال شيرازبه بهائيان،خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي، يعني ايرنا، با همكاري اطلاعاتي وزارت محترم اطلاعات ،براي اثبات اتهامات هفت مديربي گناه جامعهء بهائيان ايران،سناريوي ديگربهائي شدن دختر خانم شيرين عبادي را براه انداخت. جامعهء بهائي همان طوركه كاملاًازدروغ بودن اتهام انفجارمطمئن بود،به دروغ بودن شايعهء بهائي شدن دخترخانم عبادي نيزيقين داشت. چه كه درآئين بهائي تقيه منسوخ شده ووجودندارد واگركسي بهائي باشد وازاو سؤال شود نبايد تقيه كند وشجاعانه بايد اظهاردارد كه بهائي است. ازاين حقيقت نيزمي گذريم كه اساساً عقايد وجداني انسان ها آزادومربوط به خودشان است وكسي نبايد درآن دخالت كند! اما چه مي توان گفت كه دردنياي امروزبا وجودي كه همه حتي جمهوري اسلامي نيزشعارممنوعيت تفتيش عقايد سرمي دهند، مع الوصف نه تنها بازهم ازعقايد وجداني وديني ديگران پرسيده مي شود، بلكه به خاطرعقايد مزبورظلم وستم نيزبرايشان وارد مي شود!آه ازاين درد كه دردنياي ما فكروقول با عمل يكي نيست!

  باري ازاين گذشته، به قول سخنگوي محترم قوه قضائيه كه "درخصوص حمايت فرقه بهايي ازخانم شيرين عبادي"، گفته بودند: "وي خود يك وكيل استو نياز به دفاع ندارد"،[1] اينك با تكذيب خود خانم عبادي ودخترشان كه بهائي نشده اند وشيعه هستند،[2] بايد به آناني كه همچون ايرنا وكيهان خوشحال وبا اطمينان حتي به فكرسند سازي براي بهائي جلوه دادن دخترخانم عبادي وحتي خودايشان بودند، گفت كه اين سناريويشان نيزشكست خورد! بنابراين بايد بروند درتاريكخانه هاي اطلاعات به فكرسناريويي ديگر باشند!

اما اي كاش بهائي ستيزان دولتي وغيردولتي مي فهميدند كه طرف حساب ايشان بهائيان نيستند، بلكه طرف حسابشان افكارعمومي ووجدان هاي بيدارانسان هائي است كه ملاحظه مي كنند آئين بهائي عليرغم اين كه هدفش رفع بيگانگي واختلاف ازجامعهء بشري ونسخ حكم تنجيس دگرانديشان، ولزوم آزادي وجدان وبرقراري صلح ووحدت جهانيان است،نزديك يك ونيم قرن است كه مورد ستم وتبعيض مستمربوده وهست! بنابراين ايشان هرسناريوي ديگري بچينند، هرقدردانش آموزان ودانشجويان بهائي را محروم نمايند، هرچقدرخانه ولانه واتوموبيل بهائيان رابسوزانند، هرقدربهائيان راازشغل وحقوق شهروندي محروم دارند، تا هروقت مديران جامعهء بهائي(ياران ايران) را درزندان نگهدارند وهرافترا ودروغي رابه ايشان نسبت دهند وهرچه مي خواهند برسرشان بياورند،وخلاصه هركاري كه ازدستشان برمي آيد بكنند، بازهم به جائي نخواهند رسيد!چه كه برفرض محال،حتي باازبين بردن همهء بهائيان نيز، نخواهندتوانست با جبرونياززمان كه صلح ووحدت وآزادي عقايدوافكارونسخ تنجيس وآپارتايد ديني وفرهنگي وعلمي است مقابله نمايند!  

 آري علاوه برآنچه ذكرشد، بايد خاطرنشان كرد سناريوي دوم كه براي ترساندن امثال خانم عبادي بود تا فكردفاع ازمتهمين بهائي را ازسربدركنند تا بي انصافان هرطور دلشان مي خواهد بي سروصداي زياد سربهائيان بي گناه را زيرآب كنند، مانند سناريوي رهپويان وصال بقدري رسوائي به بارآورده كه نيازي نيست بهائيان بيش ازاين به آن بپردازند. چه كه حتي ديگرخبرگزاري هاي داخلي ايران نيز دربارهء آن چنين نوشتند:

 "کارگزاران : ادعای عجیب خبرگزاری رسمی دولت مبنی بر گرویدن دختر شیرین عبادی،برنده جایزه صلح نوبل، به فرقه بهاییّت این رسانه را به ‌شدت دچار مشكل كرده است. بهگزارش خبرنگاركارگزاران، پس ازآنكه خانم عبادی در مصاحبه‌ای صراحتا میان فعالیتحرفه‌ای خود در دفاع از حقوق شهروندان با دیدگاه‌های مذهبی خود و خانواده‌اش تمایزقائل شد و برشیعه بودن خود تاكید كرد، حتی برخی رسانه‌های اصولگرا هم این اقدام رامورد انتقاد قراردادند. دراین زمینه، روزنامه كیهان درشمارهء دیروزودر واكنش بهخبررادیو آمریكا كه ازروزنامه كیهان به عنوان روزنامه‌ای كه خبربهایی شدن دخترشیرین عبادی را نقل كرده، یاد كرده بود، این اتهام را ازخود رد كرد و نوشت: "كیهانبه علت تردید درموثق بودن خبرمزبورازنقل و درج آن خودداری كرده بود". همچنین سایت اصولگرای تابناك با انتقاد شدید ازاقدام ایرنا نوشت:"به نظرمی‌رسد افرادناآگاهی كه درایرنا جولان می‌دهند، متوجه نیستند با پخش خبر! بهایی شدن دختربرندهجایزه نوبل، چه خدمتی به سران این فرقه خرافی كرده‌اند". گفتنی است ایرنا هم متقابلاً با انتشارمقاله‌ای سعی كرده ادعای خود را مستند كند،  [3] اما در این زمینه ناکام ماند ."[4]  

 آري! حقيقتاً به قول سايت تابناك،" افراد ناآگاهي كه درايرنا جولان مي دهند، متوجه نيستند باپخش خبربهائي شدن دختربرندهء جايزهء نوبل، چه خدمتي" به آئين بهائي كرده اند! [5] برای آن كه رسوائي خبرگزاري هاي نامهربان ايرنا وكيهان وامثال آن بيشترآشكارشود، مختصري ازجريان پيش آمده دربارهء ارتباط بهائيان وخانم عبادي و نيزمتن قسمتي ازپيام مركزجهاني بهائي خطاب به ياران ايران دراين خصوص را ،كه ايرنا وكيهان وغيره آن را به شكل تحريف شده ارائه داده بودند، تقديم مي كند تا منصفين با تعمّق دريك يك كلمات آن، هم پي به حقايق برند وهم تحريفات مزبورراملاحظه فرمايند.  

 همان طوركه لابد تا حال معلوم ِ هموطنان عزيزشده يكي ازمحروميّت هاي 30 سالهء بهائيان درجمهوري اسلامي محروميّت جوانان بهائي ازتحصيلات دانشگاهي بوده است. مديران جامعهء بهائي چندين سال است كه درتلاش بوده اند ازطريق مشورت با خود دولت محترم اين مشكل رارفع نمايند. اما متأسفانه به علت بي نتيجه بودن اقدامات مزبور، همزمان با ادامهء تماس با خود مسؤولين دولتي، به نهادها وفعالان حقوق بشروازجمله خانم عبادي وهمكارانشان نيزرجوع كردند. [6] ايشان كه ازحقوق شهروندي طيف وسيعي ازدگرانديشان ايران، كه بهائيان يكي ازآنان بوده اند، دفاع كرده ومي كنند،نظربه وظايف وجداني وحقوقي خود، ازبرخورداري حق تحصيلات عاليه براي جوانان بهائي نيزدفاع كردند.

 ياران ايران كه رسيدگي به امورجامعهء بهائيان ايران را به عهده دارند ودراين خصوص مانند بقيهء همتايانشان درسايركشورها، دربارهء مسائل وامورجامعهء بهائي كشورخود با بيت العدل اعظم كه مركزبين المللي بهائيان است مشورت وكسب راهنمائي مي كنند،روند دفاع ازحقوق جوانان محروم بهائي را به اطلاع آن مركزجهاني رساندند. در21 نوامبر2007 (30 ابان 1386) درطی پاسخی دراين خصوص، مركز مزبوربه یاران ایران توصیه مي فرمايند که امکانات تماس با سایرافراد گروه‌های ایرانی را که با مشکلات بهائیان احساس همدردی می نمایند بررسی نموده وتلاش خود را برای تأمین وکالت حقوقی دانشجویان بهائی ادامه دهند. همچنین، ایشان را تشویق مي نمايند که مراتب تقدیرجامعه بهائی ایران را به مرکزمدافعین حقوق بشرابلاغ نمایند. متن پيام بيت العدل اعظم دراين خصوص چنين است:

"بیت العدل اعظم توصیه می‌فرمایند که هیئت یاران در نامه‌ای خطاب به کانون مدافعان حقوق بشر از حسن نیّت، صداقت و شجاعت ایشان در دفاع از حقوق جامعۀ بهائی تشکّر کرده به آنان اطمینان دهند که بهائیان با دل و جان مشتاقند که با روش و سلوک همیشگی خود که بر پایۀ عشق به وطن، اتّحاد و یگانگی با همۀ ابناء بشر و عدم دخالت در سیاست حزبی استوار است همگام با هموطنان خویش برای آنچه که مایۀ سربلندی و پایداری ایران عزیز است بیش از پیش کوشش نمایند."[7] 

 خوانندهء محترمي كه درمتن فوق دقت مي نمايد درمي يابد كه رسانه هائي همچون ايرنا وكيهان چقدرازصراط انصاف بدورند وحقايق راوارونه وتحريف شده ارائه مي دهند تا مسأله اي را كه صرفاً مربوط به احقاق حقوق شهروندي گروهي ايراني بهائي است، توطئه اي امنيتي جلوه دهند واين حقيقت را بپوشانند كه دشمنيشان با جامعهء بهائي، دشمني اي عقيدتي است ونه امنيتي!

 خوانندهء منصف درمي يابد كه تشكرمزبوربرعكس القاي دوستان نامهربان ايرنا وكيهان به توصيهء بيت العدل اعظم بوده وبه وسيلهء ياران ايران صورت گرفته ونه اين كه خانم عبادي درتماس با بيت العدل اعظم بوده باشند تا تهمت بهائي وصهيونيست به ايشان زده شود! ودراينجالازم نيست كه پس ازده ها بارتوضيح باز يادآوري شود كه مركزجهاني بهائي به خاطرتبعيد 140 سال پيش حضرت بهاءالله به فلسطين، درشهرحيفا دراسرائيل كنوني واقع شده وابداً ارتباطي سياسي وحزبي با دولت اسرائيل ندارد وارتباطش با آن درمورد امورديني ونگهداري اماكن متبركهء بهائي وحقوق شهروندي بهائيان معدود ساكن آنجا، همچون ارتباط مشابه مسؤولين مسيحي ومسلمان با دولت مزبوردرامورشهروندي ودينيشان مي باشد.

 چنانكه اين قبيل ارتباط قبل ازتشكيل اسرائيل در60 سال پيش، با دولت هاي عثماني وانگليس نيزبوده كه حاكميت آنجا را به عهده داشته اند ودرهيچيك ازسه دورهء حكومات مزبوربهائيان رابطهء سياسي با آنان نداشته اند. برهمين اساس، تغييروتحولات سياسي ومنازعات قبلي وفعلي آنجا نيزربطي به بهائيان نداشته وندارد، جزآن كه هميشه دست به دعا هستند كه تعصبات وجنگ هاي خانمانسوزمذهبي وقومي وسياسي درآن اراضي مقدسه كه مورد احترام وتقديس همهء اديان يهودي ومسيحي ومسلمان وبهائي وازمواريث فرهنگي جامعهء بشري است، پايان يابد.

خوانندهء عزيزهمچنين حيرت مي كند كه چگونه امثال ايرنا وكيهان آشكارا چنين تحريفاتي مي كنند وچنان تهمت هائي مي زنند، درحالي كه بيت العدل اعظم صريحاً به ياران ايران تأكيد مي فرمايند كه به كانون مدافعان حقوق بشراطمينان داده شده كه بهائيان همگام با هموطنان خود براي آنچه مايهء سربلندي وپايداري ايران عزيزاست بيش ازپيش خواهند كوشيد. چگونه وازچه طرقي خواهندكوشيد؟! با اشتياق وازصميم دل و جان، و با روش و سلوک همیشگی خود، ازطريق عشق به وطن ــ ونه وطن فروشي! ازطريق اتحادويگانگي با همهء ابناء انسان ــ ونه كينه ودشمني با احدي ازايشان! ازطريق عدم دخالت درسياست ومنازعات حزبي ايران وجهان ــ ونه دخالت دردسائس وزد وبند ها ورقابت هاي سياسي اين وآن! آري چنين است كم وكيف همراهي بهائيان با هموطنان عزيزشان كه هريك به نحوي اسيرچنگال بي انصافي وبي مهري نامهربانان تنگ نظرهستند!

 با آنچه ذكرشد روشن گرديد كه سناريوي طراحي شده براي خانم عبادي وبهائيان نيزبه شكست انجاميد! اينك، آيا وقت آن نرسيده كه بهائي ستيزان نامهربان دولتي وغيردولتي ، انصاف وتقوي پيشه سازند ورسم انساني ومسلماني پيش گيرند وبه اين سناريوهاي ناجوانمردانهء دروغين خاتمه دهند؟!

 

[1] magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 1740 16/5/87 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
//www.magiran.com/npview.asp?ID=1671748

[2] //mahastim.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2214&Itemid=2 

//www2.irna.ir/fa/news/view/line-7/8705227706080607.htm 

[3] //www5.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=127270 

[4] //www.peykeiran.com/iran_news_body.aspx?ID=52460 

[5] افسوس كه خودتابناك نيزنمي داند كه با "فرقهء خرافي" خواندن ديانت بهائي، چه خدمتي به آن كرده است! زيرا آنان كه با اصول وآموزه هاي دين بهائي آشنا شده اند مي دانند كه نه تنها اين آئين فرقه نيست، بلكه خرافي هم نيست. اما چون موضوع اين مقاله بررسي تاريكي تابناك نيست، خوانندگان عزيزخودبه كتب وآثاربهائي دراين آدرس مراجعه نمايند: reference.persian-bahai.org 

[6] يعني كاري كه همهء دگرانديشان مظلوم عالم نيزمي كنند! خوب است مسؤولين جمهوري اسلامي بياد بياورند كه حتي خود آقاي خميني نيزدرپاسخ به نامهء دانشجويان مسلمان مقيم امريكا وكانادا مورخ 22/4/1351 نوشت :" ...صداي برادران رنجديده ومسلمان ايران را به دنيا برسانيد وبا آنان همدردي كنيد. به وحشيگري ها، آدمكشي ها، قانون شكني ها وديگرجناياتي كه پيوسته درايران جريان دارد اعتراض نمائيد..."(كتاب صحيفهء نور،نشرمركزفرهنگي انقلاب اسلامي،جلداول،ص186).

[7] براي كشف تحريفات امثال ايرنا وكيهان رجوع شود به مقالهء :گفت آن يار كزو گشت سردار بلند / جرمش اين بود كه اسرار هويدا مي كرد. مندرج درآدرس : //www.noghtenazar2.info/content/view/566/38 

انتشار در سایت گزارشگران

نظر خود را بنویسید


_-_

pegah
ارسال شده در : 1387/6/16

این یکی از روش های دولت ایران از آغاز انقلاب است که وقتی می خواهند کسی را از دولت ترد کنند و یا قوای دولتی را بر ضد او فعال کنند ، به اصطلاح از هر کسی که بدشان میاد اعلام می کنند که او بهائی شده
و این بهترین بهانه برای سر به نیست کردن اوست !!!