×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
اصول اعتقاداتاخلاقیاتتاریخاجتماعیاحکامادیان دیگراقتصادبشاراتحقوق بشرسیاستپاسخ به اتهاماتشعر و ادبفهرست تمام مقالات
پیامهای مرکز جهانی بهائی اخبار جامعۀ بهائی گشت و گذار در اخبار بخش سردبیر

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twittertelegraminstagram
×
ببخشید کجا می‌توانم تمام پیامه ... بسیار پرمحتوی و پرمعنا بود یاد ... مهم نیست بهائیت دین است یا هرچ ... واقعا تاسف آوره.این اتفاق در ا ...
در پاسخ به فصلنامه مطالعات تاریخی شماره های 17 و 20 در پاسخ به ویژه نامه 29 ایّام جام جم ندای حق
یوزارسیف هم خاتم النبیّین بود!وقت آن است كه بدانيم دين بهايي چيستدرد دلی با خانم وزیر بهداشتآیا بهاییان در انتخابات شرکت می کنند؟تخریب گورستان‌ و عدم صدور جواز دفن بهاییان در شماری از شهرهای ایران
img

سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

نقش مسابقات ورزشي بين المللي درزدودن خرافه وتعصبّات
1387/07/19

يكي ازمشكلاتي كه هنوزبشريت ازآن رنج مي برد، نژادپرستي است. مشكل مزبورچنان عميق است كه صحنهء ورزش رانيزآلوده نموده است.ازالمپيك 1936برلين كه درآن هيتلربا افكارنژادپرستانه اش ازدست دادن به قهرمان سياهپوست، جسي اونز، خودداري كرد، 72 سال است كه مي گذرد. وهمين چندسال پيش بود كه اتوئوي سياه پوست، فوتباليست معروف، نيزدرورزشگاه اروپائي ها مورد توهين نژادپرستانه قرارگرفت.

اما درعين حال بارقه هائي ازاميد نيز سوسو مي زند.اين روزها كه تب مسابقات فوتبال جام ملت هاي اروپا جهان را فراگرفته، صرف نظرازخود بازي ها وشوروهيجانش، آنچه آن را متفاوت نموده،شعاراين بازي هاست كه همه را دعوت به ترك نژادپرستي مي نمايد. تيم ها درآغاز بازي بيانيهء منع نژادپرستي را كه دراستاديوم وماهواره پخش مي شود، قرائت مي كنند، ودرآخربازي نيز برنده وبازنده، رسم جوانمردي به جا مي آورند وصرف نظرازبردوباخت، به تشكرازيكديگروتماشاچيان مي پردازند.

اين امر مهم دقيقاً ازمصاديق رویکرد یونسکو به ورزش در " منشور بین المللی تربیت بدنی و ورزش " است که این سازمان در سال 1978 تصویب کرد. طبق اين منشور، " تربیت بدنی و ورزش باید در جهت گسترش روابط نزدیک تر بین جوامع و افراد و رقابت بیغرضانه، همبستگی و برادری، احترام و تفاهم متقابل، و رعایت منزلت و شرافت انسان ها صورت می گیرد. "

با اين قبيل اقدامات، به نظرمي رسد اينك بشريت مي خواهد عقايدي را كه ريشه درخرافات وتعصّبات وپيشداوري وناداني هاي دوران كودكي اش دارد، بتدريج ترك كند وبه حقايق انساني بيشترتوجه نمايد. جامعهء بهائي كه ازپيشگامان دراين مسيراست،سعي نموده هرگونه كمكي راكه دراين زمينه ازدستش برمي آيد درطبق اخلاص تقديم جهانيان كند. به عنوان نمونه اي ازآن درزمينهء ورزش ، خبرزيراست :

 تعلیم ورزش فراتر از اوج. بوداپست،مجارستان،سوم ژوئن 2008(سرویس خبری عالم بهائی)ــ تمام بازیکنان این تیم فوتبال نوجوانانی بین ده تاچهارده ساله بودند؛ امّا دریکی از مسابقات اخیر،تیم مقابل باشگاه فوتبال نوجوانانستارگان سیاه، سخت خشن بازی می‌کرد و متلک وطعن ولعن وِرد زبان بازیکنانشبود.نبیل سویتسر، پانزده ساله، بازیکنی درلیگی متفاوت که به سرپرست و مشاورستارگان سیاه کمک می‌کرد اظهار داشت،"اکثراوقات موقعی که بچه‌ها فوتبال بازی می‌کنند دشنام می‌دهند والفاظ زشت بسیاری به کارمی‎برند. این خیلی عادّیاست." امّا ستارگان سیاه از بعضی لحاظ "عادّی" نبودند.اگرچه آنها سخت تلاشمی‌کردند امّا ابداً به الفاظ تحریک کننده دراین مسابقهء اخیرجواب نمی‌دادند.حتّی یک کلمه هم برزبان نیاوردند.بعداً شنیده شده،بعضی ازوالدین بازیکنان تیممقابل پسران خود را به علّت برزبان آوردن دشنام وآن الفاظ زشت سخت نکوهشکردند.گابورکاراگیچ، مربّی 31 سالهء ستارگان سیاه ازرفتاربازیکنانش سختخشنود بود امّا گفت انتظاری جزاین ازآنها نداشته است.اومی‌گوید هدفش "پرورشانسانهای خوب است نه فقط بازیکنان خوب فوتبال."..مربّیتیم، که بهائی است وقبلاًمدّت شش سال به عنوان مربّی مجازفوتبال جوانان کارکردهاظهارداشت که قبلاً تنها نگرانی وتوجّهش به برنده شدن بود.اوقراردادی برایبرنامهء تعلیم وتربیت اخلاقی که توسّط بهائیان اداره می‌شود منعقد ساخت که برای اومیسّرمی‌ساخت آنچه که آنها مشوّق ((animatorجوانان می‌نامند، بشود.این برنامهایدهء باشگاه جدید فوتبال را به ذهن اوخطورداد که سپتامبرگذشته آن را تأسیسکرد.
اواظهارداشت،"درافتتاح این باشگاه درجستجوی شغلی نبودم که دیگربارمربّی فوتبال باشم.مایل بودم به پسرها کمک کنند که عزّت نفس واحترام به جامعه رابیابند.همچنین می‌خواستم به آنها کمک کنم که دریابند همه چیزدربرنده شدن خلاصهنمی‌شود."..اودر جهت ایجاد روح همکاری ونه روح رقابت درمیاناعضاء تیمش فعّالیت می‌کند. مربّی اظهار داشت،"کودکی درمیان ما بود که فکرمی‌کرداین تیم مانند هرتیم دیگری است که اعضاء آن باید بهترین بازیکن باشند. درآغازبرایش دشواربود با سایرپسرها دوست شود چون با آنها رقابت داشت.امّا اکنون کارگروهی را درک می‌کند. با همه کنارمی‌آید واوقات مطلوبی راسپری می‌ کند."[1]

سواي شعارمنع نژادپرستي كه ريشه درخرافات بشري دارد،يكي ازاتفاقات جالبي كه دربازي هاي جام ملت هاي اروپا رخ داد، باطل شدن خرافهء نحوست رنگ زرد براي اسپانيائي ها نيزبود! آنها دربرابر تيم فوتبال روسيه لباس زردپوشيدند وبرعكس خرافاتشان، روسيه را سه به هيچ شكست دادند! نمي دانم اسپانيائي ها پس ازاين، بازمعتقد به اين خرافه خواهند بود يا نه! [2] ولي همين وقايع جالب ان شاءالله بتدريج بشريت را ازمعابد كهنه وويران خرافه وتقليد وتعصّب دورخواهدكرد، وبه كاخ پرشكوه حقيقت خواهدكشاند.

حضرت عبدالبهاء دراوايل قرن بيستم درمورد لزوم زدودن خرافات وتعصبّات چنين فرمود:

مادام خدا يکی است جميع را او خلق کرده جميع را رزق ميدهد جميع را حفظ می فرمايد و چنين مهربان است، ما چرا نا مهربان باشيم نزاع و جدال نمائيم؟ اين قرن قرن علم است اين قرن قرن اکتشاف اسرار طبيعت است اين قرن قرن خدمت به عالم انسانی است. آيا سزاوار است به اين تعصّبات و تقاليد تمسّک نمائيم، آيا سزاوار است خرافات قديمهء افکار پوسيده را سبب منازعه و مقاتله کنيم و از يکديگر نفرت جوئيم و به يکديگر لعن نمائيم؟ آيا بهتر نيست در نهايت الفت باشيم آيا بهتر نيست يکديگر را دوست داشته باشيم، آيا سزاوار نيست که به آهنگ ملأ اعلی سرود عالم انسانی را به عنان آسمان رسانيم و وحدانيّت خدا و تمجيد انبيا را در مجامع کبری و محافل عمومی ترتيل نمائيم تا جهان جنّت ابهی شود و روز موعودی محقّق که گرگ و ميش از يک چشمه نوشند و باز و کبک در يک آشيانه لانه نمايند و شير و آهو در يک چرا گاه بچرند؟ آيا معنی اينها چيست؟ اين است که اقوام مختلفه، اديان متعدّده که با يکديگر مانند گرگ و ميش مخاصمه و منازعه داشتند در نهايت الفت و محبّت با يکديگرمعاشرت نمايند و در نهايت محبّت و يگانگی باشند ... باری آن قرن آمده که جميع ملل با يکديگر در نهايت الفت باشند آن قرن آمده که جميع اديان عالم صلح عمومی نمايند، جميع اقاليم عالم اقليم واحد شود تا نوع بشر بتمامه در ظلّ خيمه وحدت عالم انسانی زندگانی نمايند.[3] 

[1] براي ديدن كل متن خبر، رجوع شود به ://varqaa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=1 

//news.bahai.org/story/637

[2] خرافات هنوزهم درغرب ريشه دارد. به عنوان نمونه رجوع شود به كتاب "لذات فلسفه" از ويل دورانت.

[3] خطابات عبدالبهاء،جلد2،صص318-317

 

نظر خود را بنویسید


خیلی جالب بود

مهین
ارسال شده در : 1387/7/19

با تشکر از نویسنده خوش و ذوق و سلیقه ، بنظر من در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد . بلی جای دارد برای رسیدن به یک هدف واحد جهانی یعنی صلح و وحدت همه ابنا بشر از هر مقام علمی ،هنری ،ورزشی، مذهبی و... برای وصول به آن آرزوی دیرین بشر کوششهای بایسته و شایسته نمایند.
ممنونم از توجهتان !