×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
اصول اعتقاداتاخلاقیاتتاریخاجتماعیاحکامادیان دیگراقتصادبشاراتحقوق بشرسیاستپاسخ به اتهاماتشعر و ادبفهرست تمام مقالات
پیامهای مرکز جهانی بهائی اخبار جامعۀ بهائی گشت و گذار در اخبار بخش سردبیر

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twittertelegraminstagram
×
ببخشید کجا می‌توانم تمام پیامه ... بسیار پرمحتوی و پرمعنا بود یاد ... مهم نیست بهائیت دین است یا هرچ ... واقعا تاسف آوره.این اتفاق در ا ...
در پاسخ به فصلنامه مطالعات تاریخی شماره های 17 و 20 در پاسخ به ویژه نامه 29 ایّام جام جم ندای حق
یوزارسیف هم خاتم النبیّین بود!وقت آن است كه بدانيم دين بهايي چيستدرد دلی با خانم وزیر بهداشتآیا بهاییان در انتخابات شرکت می کنند؟تخریب گورستان‌ و عدم صدور جواز دفن بهاییان در شماری از شهرهای ایران
img

سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

تنور داغ، نان داغ
1388/11/19

منبع: سیروس نیوز

گويا اين روزها آتش تنور اتهامات و جو سازي عليه جامعه ستمديده بهاييان ايران از هميشه داغ ترشده است ونان بي بركت وسير ناكردني آن احتمالاسفره كساني را پر مي كندكه روزي خود را در گروداغ نگهدا شتن اين تنور مي بينند وبراي جمع كردن هيزم افترابريكديگر سبقت مي گيرند.

بعد از هنر نمايي هاي روزنامه هاي دولتي كه در صدر آنها كيهان قرار دارد حال نوبت به رجا نيوزوجها ن نيوزوچند نيوز ديگر است كه مطالب تحريف شده و وارونه اي را ازدستخط دارالانشاءبيت العدل اعظم استخراج كنند وباخوشحالي ازاين پيروزي بزرگ ازروي دست هم ديگر رونويسي كرده وبه خوانندگان خود هشدار دهند چه نشسته ايدكه بيت العدل دستور شركت بهائيان را در تظاهرات صادر كرده است.حال چگونه مي شود كه آدم بينا وبرنايي نيمي از يك نوشته رابخواند ولي نيمه ديگر آن را نبيند ويا نديده انگارد و اطلاعيه صادر كند؟ اين معمايي است كه پاسخش از پيش معلوم است.

بيت العدل اعظم شركت در تظاهرات را براي بهائيان آزاد مي داننداما مشروط بر اين كه مربوط به فعاليت هاي صلح آميزوآرمان هاي سازنده باشدماننددفاع از حقوق زنان- عدالت اجتماعي- حفظ محيط زيست – رفع تعصبات وحقوق بشر.ادامه مطلب كه عمدا مورد كم لطفي نويسنده خبر قرارگرفته اين است كه اگر چنين اقداماتي(شركت در تظاهرات)تبد يل به حركتي سياسي شودواز مسيرخود منحرف شده به خشونت منتهي گردد بايد از شركت درآن خودداري كرد .

به نظر مي رسد كه مشاركت در تظاهرات براي ما بهائيان ايراني امري مشروط به محال باشد چه كه به ياد نمي آوريم كه مردم در تظاهراتي غير دولتي وحكومتي شركت كرده وبه خاك و خون كشيده نشده باشند.

دليل وارونه نشان دادن مطلب هم همين است زيرا بهائيان بنابر اصول اعتقادي خود در امور سياسي دخالت نمي كنندوحال آنكه حمهوري اسلامي بهائيان را به اتهامات واهي سياسي ماننداقدام عليه امنيت ملي و جاسوسي براي بيگانگان باز داشت مي كند ودر اين سي سال سعي كرده ازاسلاف خود (روحانيون شيعه از دوره قاجاروپهلوي تا كنون) عقب نمانده و سر بي گناهاني را از زن ومردزينت دار سازد و ادعا مي كند كه هيچ كس را به دليل اعتقاداتش زنداني و اعدام نكرده است و از آنجايي كه به زعم اينان هموطنان ما به هيچ وجه نبايد از واقعيت هاي موجود درتاريخ واصول اعتقادي اين آيين مطلع شوند بهترين راه حل نظا م اين است كه اصحاب رسانه هاي رسمي و غير رسمي شبانه روز در تلاش باشندكه مدام اخباري رامطابق ميل وسياست حكومتتحريف كرده و حقايق را وارونه جلوه داده وبين مردم منتشركنند تا فضاي مناسب براي بهايي ستيزيهمواره موجود و دم به دم مهيا باشد.

در بخش ديگري از پيام بيت العدل اعظم آمده است كه قبلا جامعه بهائيان از رهنمودها وخدمات گروه هايي كه جامعه را اداره مي كردند بر خوردار بوده است ولي به حكم دادستان اين هيئت هاتعطيل شده اند و حال جوانان بهايي بايد در باره امور اجتماعي خود با والدين و فاميل و افرادي كه به قضاوت آنان اطمينان دارند مشورت نمايند.ازمطالعه اين مطلب رجا نيوز وهمراهان به كشف رازبزرگي نائل شده واطلاع داده اند كه بر اساس اين پيام بهائيان ايران هنوز هم داراي تشكيلات ومؤسساتي هستند.

نا گفته نماندكه مخبر نيتي ندارد جز تحريك عواملي كه منتظر اين گونه اخبارند تااقدامات شديدتري رابراي مقابله با بهائيان پيشنهاد دهند.

آخرين مطلب اطلاعيه رجا نيوز اين است كه اين پيام به بهائيان دستور تبليغ داده استدر حالي كه جمهوري اسلامي در اين سي سال خود به نحو بي سابقه اي مسئوليت تبليغ ديانت بهائي را با فعاليت هاي گوناگون به قصد توهين و تضعيف و تحريف اعتقادات اهل بهاء به عهده گرفته بادرج مقالات وانتشارآن در روزنامه هاوسايت هاي رسمي وغير رسمي همراه با ويژه نامه هاي رايگان – پخش برنامه هايي بر عليه بهائيان در صدا و سيما - اهداي سي دي هاي حاوي مطالب رديه بر ديانت بهائي در مدارس و ميادين شهر اماكن مذهبي وفرهنگي – ايراد خطابه از تريبون ها ...كه همه وهمه سبب اشتهار ديانت بهائي گرديده به نحوي كه حتي كساني كه نام بهايي را نشنيده بودند امروز از وجود چنين ديانتي با خبرند.به همين دليل سؤالاتي ذهن هوشمند هموطنان مارابه كنكاش وا داشته است آنها مي خواهند بدانندكه بهائي كيست و چه مي گويد و چه گونه است كه گروهي از ابناء روزگار در سر زمين گل وبلبل به خود زحمت ها مي دهند و مخارج گزاف مصروف مي دارند كه هست او را نيست گردانند؟ اين چنين است كه سؤال مي كنندوجواب مي شنوند. گفت زين سو بوي ياري مي رسد...

نظر خود را بنویسید