×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
اصول اعتقاداتاخلاقیاتتاریخاجتماعیاحکامادیان دیگراقتصادبشاراتحقوق بشرسیاستپاسخ به اتهاماتشعر و ادبفهرست تمام مقالات
پیامهای مرکز جهانی بهائی اخبار جامعۀ بهائی گشت و گذار در اخبار بخش سردبیر

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twittertelegraminstagram
×
ببخشید کجا می‌توانم تمام پیامه ... بسیار پرمحتوی و پرمعنا بود یاد ... مهم نیست بهائیت دین است یا هرچ ... واقعا تاسف آوره.این اتفاق در ا ...
در پاسخ به فصلنامه مطالعات تاریخی شماره های 17 و 20 در پاسخ به ویژه نامه 29 ایّام جام جم ندای حق
یوزارسیف هم خاتم النبیّین بود!وقت آن است كه بدانيم دين بهايي چيستدرد دلی با خانم وزیر بهداشتآیا بهاییان در انتخابات شرکت می کنند؟تخریب گورستان‌ و عدم صدور جواز دفن بهاییان در شماری از شهرهای ایران
img

سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

اسیر آزادی!!
1385/03/16

در دنیای امروز موضوع حق و آزادی و مقاومتی که بعض قدرت های سیاسی و مذهبی در برابر اعطاء آزادیهای مردمی نشان میدهند باعث گردیده است لایه های نگرانی نسبت به شناخت ماهیت حقوق و آزادی های فردی در هر جامعه ایجاد نماید و مسئله ای اساسی در امور آن جوامع محسوب گردد.
همانطوری که مفهوم دمکراسی بطور عام، مقتضی بررسی مجدد میباشد، کسانی که وارث فرهنگ آزادی بوده و یا طالب آن هستند نیز باید با دقت هوشیارانه و از جوانب متعدد به این مسئله توجه نمایند. زیرا مفاهیم و معانی آزادی در طول زمانِِ موجودیت انسان بر روی کره خاک، ابعاد وسیعتری یافته و مانند یک نقطه در وسط دایره ای قرار گرفته است و مردم در پرتو نوری که به این هدف میتابد و جهتی که آن را روشن می کند لا محاله، دیدگاه های متعددی دارند، از زاویه های متفاوت و گاه مخالف با یکدیگر به آن مینگرند و آنرا می بینند و توجیه می کنند و در نتیجه برای وصول به مقصود نیز از روشهای گوناگون و راههای اغلب مغایر با هم، استفاده می کنند.
بشر در طیّ تاریخ پر تلاطم خویش و از وقتی که فردیّت خود را احساس کرد و شناخت، همیشه در اندیشه دستیابی به آزادیهای فردی و به تدریج در پی آزادی های اجتماعی بوده است و در هر برهه و مرحله ای از دوران حیاتش، کم و بیش تلاش و کوشش کرده است ولی در چالش مداوم خود آنطوری که آزادی را در پرده آمال و آرزوهایش نقش نموده و تصویر کرده، نیافته است و در فراز و نشیب فعالیت هایش و درحقیقت در کوشش پیگیرش به نوعی پیوسته اسیر آزادیخواهی گردیده است.
چون انسان برای رسیدن بهر هدف، تمام فکر و نیرو را در گرو آن قرار میدهد و نا خواسته در بند خواست خویش گرفتار میآید، حتی اگر آن فکر و هدف آزادی باشد.
ادامه دارد...

نظر خود را بنویسید