×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
اصول اعتقاداتاخلاقیاتتاریخاجتماعیاحکامادیان دیگراقتصادبشاراتحقوق بشرسیاستپاسخ به اتهاماتشعر و ادبفهرست تمام مقالات
پیامهای مرکز جهانی بهائی اخبار جامعۀ بهائی گشت و گذار در اخبار بخش سردبیر

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twittertelegraminstagram
×
ببخشید کجا می‌توانم تمام پیامه ... بسیار پرمحتوی و پرمعنا بود یاد ... مهم نیست بهائیت دین است یا هرچ ... واقعا تاسف آوره.این اتفاق در ا ...
در پاسخ به فصلنامه مطالعات تاریخی شماره های 17 و 20 در پاسخ به ویژه نامه 29 ایّام جام جم ندای حق
یوزارسیف هم خاتم النبیّین بود!وقت آن است كه بدانيم دين بهايي چيستدرد دلی با خانم وزیر بهداشتآیا بهاییان در انتخابات شرکت می کنند؟تخریب گورستان‌ و عدم صدور جواز دفن بهاییان در شماری از شهرهای ایران
img

سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

پیام بیت العدل اعظم خطاب به بهائیان ایران - ٢٢ مارچ ٢٠٠٦ (۲ فروردین ۱۳۸۵)
1385/01/02

٢ شـهر البهاء ۱۶۳

٢٢ مـارچ ٢٠٠٦

احبّای عزیز و محبوب ایرانی مقیم بلاد سائره ملاحظه نمایند

یاران عزیز و محبوب،

بطوریکه احیاناً مطّلع هستید، راپرت اخیر گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متّحد برای آزادی دین یا عقیده، موجب نگرانی عمیقی دربارۀ اقدامات اخیر دولت ایران علیه بهائیان عزیز مهد امرالله شده است، اقداماتی که گزارشگر مزبور آن را «غیر مجاز و غیر قابل قبول» توصیف میکند. شکّی نیست که جمال اقدس ابهی پیروان مظلوم خود را ملحوظ لحاظ عنایت و مشمول الطاف مشفقانۀ خود خواهند فرمود. این جمع به سهم خود اقدامات منظّمی را در عرصۀ ملّی و بینالمللی، به منظور آگاه ساختن عالم و عالمیان از این خطر حاد و بحرانی که آن جامعۀ معزّز و محبوب با آن روبرو است، دنبال میکند. در نتیجۀ مجهودات بیدرنگ افرادی که مسئولیّت انجام این کار به آنان محوّل شده است، دوائر مختلف سازمان ملل متّحد و دولتها و سازمانهای مدنی و رسانه های گروهی در بسیاری از ممالک جهان به بررسی وضع بهائیان ایران مشغولند، شاید فریادی شدید و عالم گیر بلند شده و دست ظالمین را کوتاه نماید.

تحوّلات جاری، دوره ای دیگر از شدّت و حدّت تضییقات وارده بر بهائیان ایران است، تضییقاتی که در طیّ بیش از یک قرن و نیم از بدایت امرالله تا کنون در آن سرزمین متتابعاً در کاهش و افزایش بوده است. انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ مرحلۀ جدیدی برای استمرار این مصائب به وجود آورد. در سالهای اخیر هنگامی که شدّت تضییقات بر حسب ظاهر تقلیل یافته بود، احبّای ایران مصمّم شدند که همچون برادران و خواهران روحانی خویش در سراسر عالم فرایند مؤسّسۀ آموزشی را در کشور خود شروع کنند. در نوامبر سال ۲۰۰۳در پیامی خطاب به پیروان اسم اعظم در مهد امرالله مراتب قدردانی و تمجید خود و عالم بهائی را از فداکاریها و استقامت آن عزیزان ابراز و توجّه شان را به رسالت تاریخی که انجام آن را جمال اقدس ابهی بر دوش اعضای آن جامعۀ منتخب و مفتخر گذاشتهاند جلب نمودیم. یک سال بعد، بهائیان ایران نامه ای خطاب به رئیس جمهور سابق نوشته جبران نقض حقوق انسانی و مدنی خود را تقاضا نمودند. عکس العمل اولیای امور در قبال این مسائل ایجاد موجی از بازداشت ها و حبس های بی علّت جمعی از احبّا بود.

با تغییرات سیاسی اخیر آن کشور موقعیّت احبّا وخیم تر شده است. دولت خواستار تعطیل مؤسّسۀ آموزشی شد و جامعۀ بهائی این امر را اجابت نمود ولی بهائیان نمیتوانند به خواسته های غیر قابل قبول تن در دهند و یا در مقابل پافشاری دشمنان امرالله بر منع تبلیغ فردی تسلیم گردند. مگر نه این است که حضرت بهاءالله تبلیغ را فریضه ای روحانی برای پیروان خود مقرّر داشته و حضرت عبدالبهاء در ضرورت تداوم آن فرموده اند که: «به کلّی تعطیل جائز نه زیرا به کلّی تأیید منقطع گردد» فی الحقیقه حقّ بیان عقاید مذهبی شخصی به دیگران از جمله حقوق مذکوره در عهدنامۀ بین المللی حقوق مدنی و سیاسی افراد است. از این گذشته اظهار این عقاید تنها راه مقابله با تحریفات و افترائات و شبهات رایجه در خصوص امر مبارک و همچنین حفظ جامعه است و در ایفای این وظیفه، احبّا البتّه به ضرورت رعایت حکمت واقفند و طبیعتاً از بینشهای روحانی و تعلیماتی که در فرایند مؤسّسۀ آموزشی آموخته اند استفاده خواهند کرد.

خطراتی که احبّای ایران در حال حاضر با آن مواجه اند به حدّی است که از اوائل دهۀ ۱۹۸۰تا به حال دیده نشده است. شواهد موجود حاکی از آن است که اولیای امور مجهودات خود را برای ایجاد خفقان جامعه مضاعف نموده اند تا از طریق اجرای تدابیر غیر اخلاقی مندرجه در سند محرمانه ای که در سال ۱۹۹۱از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صادر و توسّط حجّت الاسلام سیّد محمّد گلپایگانی، منشی شورا، امضا و از طرف رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه ای به تصویب رسیده به نیّات خود جامۀ عمل بپوشانند. تنها از اواخر اکتبر تا اواخر نوامبر سال ۲۰۰۵، کیهان، روزنامۀ متنفّذ طهران، دهها مقاله حاوی حملات متعدّد به امر مبارک منتشر کرد. در همین مدّت شبکۀ رادیوی ملّی پخش یک سریال هفتگی را که محتوی و مقصد آن شبیه مقالات کیهان بود آغاز نمود. در تلویزیون و اینترنت نیز امر مبارک مورد حمله قرار گرفت. انتشار اطّلاعات جعلی و نفرت انگیز دربارۀ امرالله، هیاکل مقدّسۀ بهائی و بهائیان از طریق این رسانه ها نمیتواند هدفی غیر از دامن زدن به آتش شبهه و عناد داشته باشد. پخش برنامه های تبلیغاتی علیه امر بهائی، گزارشهای اخیر دربارۀ ازدیاد آزار و اذیّت احبّاءالله در سراسر ایران، اقدام اتّحادیّۀ اصناف برای جمع آوری اسامی بهائیان در مشاغل و حرف مختلفه و ترس و خوف گزارشگر ویژه دربارۀ این که تصمیم اخیر دولت «که پیروان دیانت بهائی را شناسائی و اعمال آنها را تحت نظر بگیرند ... مبنای آزار فزاینده و تبعیض بیشتر علیه بهائیان خواهد شد»، وقتی جمعاً بررسی شود، موجب ازدیاد تشویش و نگرانی دربارۀ مقاصد و نیّات مرتکبین این اعمال میگردد.

در سه دهۀ گذشته، بهائیان مهد امرالله از حمایت و تشویق بیدریغ یاران ایران که جامعه را در غیاب محفل روحانی ملّی با کفایت و درایت اداره نموده و مجهوداتشان در تقویت روحیّۀ احبّای عزیز آن سامان مراتب تحسین و قدردانی این جمع را برانگیخته، برخوردار بوده اند. استقامت و وفاداری احبّای ایران به امر مبارک در حین مقابله با آشوب و ضوضائی که جامعه را احاطه نموده موجب سرافرازی و افتخار پیروان اسم اعظم در سراسر عالم است. با توکّل به صون و حمایت لاریبیّۀ الهیّه و با شجاعت، قاطعیّت و تعهّد عمیقی که سبب تمجید بیحدّ ما شده است کماکان به انجام وظائف روحانی خود مشغولند. آمادگیشان برای تحمّل مشقّات بیشمار به منظور رعایت اصول روحانی و حفظ حقوق حقّۀ جامعۀ بهائی در مهد امرالله، آن سرزمین را به سوی سرنوشت باشکوهی که در آثار مبارکه به آن اشاره شده است سوق میدهد. آن عزیزان وارثان صالح نیاکان روحانی خود میباشند که این کلمات عالیات از قلم اعلی در حقّشان عزّ نزول یافته است:

جميع اين قلوب منزّهه و نفوس مقدّسه به کمال رضا در موارد قضا شتافتند و در مواقع شکايت، جز شُکر از ايشان ظاهر نه و در مواطن بلا، جز رضا از ايشان مشهود نه ... گويا صبر در عالم کون از اصطبارشان ظاهر شد و وفا در ارکان عالم از فعلشان موجود گشت.

امّا مصائبی که احبّای ایران بدان مبتلا هستند باید در عرصۀ بزرگتر حوادث عالم مورد بررسی قرار گیرد زیرا تشنّجات و اضطراباتی که آن کشور را محاصره نموده نتیجۀ قوای فعّالهای است که تمامی کرۀ ارض را احاطه نموده است. پیشرفت محتوم جهان به سوی وحدت عالم انسانی از دو جریان مهارنشدنی ترکیب و تحلیل، تحرّک میپذیرد. «در وقتی که امواج فزایندۀ شرارت، نظم و ترتیب عالم را مختل ساخته و حال به اطفای شعلۀ حیاتش مشغول است ندای نوع بشر در طلب نجات» از هر جهت بلند است.

در میان این اغتشاش و پریشانی، هنگامی که احبّای عزیز ایران هستی و وجود خویش را وقف امرالله نموده اند و تشکیلات امری در ممالک خارج نهایت سعی خود را برای دفاع و حمایت از ایشان مبذول میدارند، وظیفۀ شما و آنچه شایستۀ فداکاریها و جانبازیهای آن دوستان ستمدیده است این که هر یک، در هر نقطه از جهان که ساکنید، عزم خود را در برآوردن احتیاجات همه جانبۀ امرالله بیش از پیش جزم نمائید و علی الخصوص اوقات و مساعی خود را وقف تحقّق مقصد اصلی نقشۀ پنجساله کنید. از طریق فعّالیّت های اساسی نقشه میتوانید به نهایت صمیمیّت، افراد علاقه مند، منجمله در موارد مناسب بعضی از هموطنان مورد اعتماد خود را، با کلمات الهی آشنا کرده، به امر مبارک جلب نمائید و آنان را برای قیام به خدمت راهنمائی کنید. ملاحظه فرمائید که وعدۀ جمال قدم که میفرمایند اگر امر مبارکش در سرزمینی از پیشرفت ممنوع گردد از مکانی دیگر سر برآورده و پیام حیاتبخش خود را به جهانیان اعلان خواهد نمود، چقدر مناسب حال و درخور احوال است.

نقشۀ عظیم الهی چشم عالمیان را به سوی ایران متوجّه ساخته است. در ادوار گذشته مردم شریف آن سرزمین با استفاده از قوای خلّاقۀ تعالیم حضرت زرتشت و حضرت محمّد و با به کار بستن مبادی روحانی، تمدّنی بنا نهادند که «عزّت و سعادتش» به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء «چون صبح صادق از افق کائنات طالع» شد:

در قطب عالم مرکز علوم و فنون جليله بود و منبع صنايع و بدايع عظيمه و معدن فضائل و خصائل حميدهء انسانيّه. دانش و هوش افراد اين ملّت باهره حيرتبخش عقول جهانيان بود و فطانت و ذکاوت عموم اين طايفهء جليله مغبوط عموم عالميان.

وضع امروز ایران موجب نهایت تأسّف است، وضعی که به سختی میتوان آن را با شکوه و جلال گذشتۀ آن کشور نسبت داد. بهائیان ایران، علیرغم تضییقات موجوده، مصمّم اند که به کمک خود برای بنیانگذاری جامعه ای بر اساس تعالیمی روحانی، معنوی و اجتماعی ادامه دهند، جامعه ای که مقدّر است نه تنها میراث نفیس آن ملّت را باز یابد بلکه به مراتب بر آن بیفزاید.

یاران و یاوران امر الهی: دسائس کسانی که خود را قادر بر محو جامعۀ اسم اعظم در ایران میانگارند قطعیّاً با شکست روبرو خواهد شد. مساعی شما، به نیابت از خواهران و برادران محبوب خود در ایران، طلوع صبحی را که در آن «این امر محکم متین» الیالابد ظلمات غلیظۀ محیطه بر سرزمین ولادتش را ضایع خواهد کرد تسریع مینماید. وقت تنگ است، «ایّام منتهی گردد و مدّت جزئیّۀ حیات منقضی شود ولی ثمرات عبودیّت آستان مقدّس ابدی و سرمدی» است.

از جانب شما در اعتاب مقدّسۀ علیا به تضرّع و دعا مشغولیم.

[امضا: بیت العدل اعظم]

نظر خود را بنویسید