سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

حملات رسانه‌هاى ايران به بهائيان و شيرين عبادى، برندۀ جايزۀ نوبل، به قصد دامن زدن به \"تعصبات و ترس‌ه
1387/05/26
نيويورك١٢ اوت ٢٠٠٨ برابر با ٢٢ مرداد ١٣٨٧سرويس خبرى جامعۀ جهانی بهائى جامعۀ جهانی بهائى امروز در بيانيه‌اى اعلام كرد ادعاهاى فريب‌كارانه رسانه‌هاى خبرى ايرانى دربارۀ هفت رهبر زندانى جامعۀ بهائيان ايران و خانم شيرين عبادى و كسان ديگرى كه به دفاع از آنها برخاسته‌‌اند نشانگر تلاش حكومت ايران براى مح ...
ادامه مطلب
آزار پیاپی دیانتی اهل مدارا
1387/05/27
اول آگست 2008 – صفحه W11 پيشتر در تابستان امسال، سازمان يونسكو نام اماكن مقدسه بهايي در اينجا را به فهرست ميراث جهاني خود افزود. مقامات رسمي ديانت بهايي از اين خبر با شور و اشتياق استقبال کردند. آلبرت لينكلن، دبير كل جامعه بين المللي بهايي در حيفا گفت : «اين موضوع اهميت اماكن مقدسهء ديانتي را كه در ...
ادامه مطلب
بهائيان خواستار بازگشایى کانون مدافعان حقوق بشر در ايران شدند
1387/10/03
نيويورک۲۳دسامبر ۲۰۰۸ برابر با ۳ دی ۱۳۸٧سرويس خبرى جامعۀ جهانى بهائىژنو- جامعۀ جهانى بهائى از بسته شدن کانون مدافعان حقوق بشر، که زير نظر خانم شيرين عبادى فعاليت مى‌کند، به شدت ابراز نگرانى کرد و خواستار بازگشایى اين مرکز شد.ديان علائى، يکى از نمايندگان جامعۀ جهانى بهائى در دفتر سازمان ملل متحد د ...
ادامه مطلب
بازداشت شش بهائى دیگر در ايران؛ يکى از اين افراد در نهادهاى حقوقى خانم عبادى کار مى کرده است
1387/10/25
ژنو۲۶ دی ۱۳۸٧ برابر با ۱۵ ژانویه ۲۰۰۹سرويس خبرى جامعۀ جهانى بهائىروز گذشته حداقل شش بهائى، از جمله يکى از کارمندان نهادهاى حقوق بشر وابسته به خانم شيرين عبادى، برندۀ جايزه نوبل، در ايران دستگير شدند. بنا به گزارش‌هاى رسيده از ايران، اين افراد پس از حمله مأموران امنيتى به خانه‌هاى حداقل يازده بها ...
ادامه مطلب
نامۀ سر گشاده جامعۀ جهانی بهائی به آیت الله قربانعلی درّی نجف آبادی
1387/12/14
14 اسفند 1387آیت الله قربانعلی درّی نجف آبادیدادستان کلّ کشورجمهوری اسلامی ایران مقام محترم دادستان کلّ کشور،اعلان اخیر آن جناب در بارۀ امور اداری جامعۀ بهائی ایران مسائلی را در عرصۀ بحث عمومی مطرح ساخته است که نه تنها بر امنیّت و معیشت افراد این جامعه اثر میگذارد بلکه بر آیندۀ هر شهروند آن ک ...
ادامه مطلب