سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

اروپا در محکوم کردن سرکوب بهائیان یمن به جامعۀ جهانی پیوست
1396/12/11
برگرفته از: //news.persian-bahai.org/1241۰۸ اسفند ۱۳۹۶ (۲۷ فوریه ۲۰۱۸)جامعۀ جهانی بهائی، بروکسل- بیش از ۱۰۰ عضو پارلمان اروپا و پارلمان‌های‌ کشورهای اروپا بیانیه‌ای را امضا کردند که خواستار آزادی فوری زندانیان بهائی در یمن از جمله آقای حامد بن حیدرا (Hamid bin Haydara) شده است. آقای حیدرا در ...
ادامه مطلب
چرا باورهای مذهبی هر چه بیشتر محبوبیت پیدا می کنند؟
1397/07/09
برگرفته از: //www.tribunezamaneh.com/archives/171161چرا باورهای مذهبی هر چه بیشتر محبوبیت پیدا می کنند؟هشتاد و چهار در صد از مردم جهان معتقد به یکی از ادیان هستند و این رشد می تواند چه معنائی برای آینده داشته باشد؟نوشته هَریت شروود ـ Harriet Sherwood (۱)ترجمۀ مهرداد جعفریجمعیت معتقدین به ...
ادامه مطلب