سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

مشروعیت محاکمه‌ی برخی اعضای محفل ملی بهائیان ایران؛ نویسنده: سایه ارغوان
1394/10/20
برگرفته از: //aasoo.org/articles/67/مشروعیت محاکمه‌ی برخی اعضای محفل ملی بهائیان ایراننویسنده: سایه ارغواندرآمد: این مقاله با ارائه ی اطلاعاتی درباره‌ی ساختار قضائی دادگاه‌های انقلاب و نظام دادرسی جمهوری اسلامی، نه تنها بعضی از نقائص آیین‌نامه‌ی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب را برمی‌شمارد بلک ...
ادامه مطلب