سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

بهایی ها در ایران
1389/04/14
منبع: //www.bbc.co.uk/persian/tv/2009/02/000000_ptv_documentaries.shtmlحمله سازمان داده شده مردان ناشناس با بلدوزر و لودر به روستایی در شمال ایران و خراب کردن نزدیک به پنجاه خانه متعلق به بهایی ها در این روستا، آزار و اذیت بهایی ها در ایران را به اوج تازه ای رسانده است. هم اکنون کلیه رهبران به ...
ادامه مطلب