سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

پیام حضرت بَهاءُالله به مسیحیان
2019-05-05
پیام حضرت بَهاءُالله به مسیحیان (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۱۲ اکتبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفری«لوحِ اَقدَس» خطاب به مسیحیان نازل گردیده. در این لوح حضرت بَهاءُالله پیام خویش را به پیروان حضرت مسیح ابلاغ می فرمایند که از همان اوّل با این بیان مبارک شروع می گردد:«یا مَلَأَ الْاِبْن ...
ادامه مطلب
لوح مقصود- اصولِ تعالیمِ حضرتِ بَهاءُالله
2019-05-04
لوح مقصود- اصولِ تعالیمِ حضرتِ بَهاءُالله (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)هشتم اکتبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریتا حال در این سلسله مقالات مطالبی متعدّد در مورد «لوح مبارک مقصود» نوشته شده، لوح مبارکی که در اَواخرِ حیاتِ حضرت بَهاءُالله نازل گردیده است. علاوه بر نکاتی که قبلاً ذکر گردید ...
ادامه مطلب
قصرِ بَهْجی و مقام حضرت بَهاءُالله
2019-05-04
قصرِ بَهْجی و مقام حضرت بَهاءُالله (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)نُهم اکتبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریدر یکی از مقالات قبلی در مورد ارادۀ حضرت بَهاءُالله مبنی بر خارج شدن از مدینۀ عَکّا مطالبی نگاشته شد. //www.noghtenazar.org/node/1769 عزیمت حضرت بَهاءُالله از عَکّا در حالی اتّف ...
ادامه مطلب
پروردگار آمده- جامعۀ آلمانی ها در پایِ کوهِ کَرْمِل
2019-05-03
پروردگار آمده- جامعۀ آلمانی ها در پایِ کوهِ کَرْمِل (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)پنجم اکتبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریقرن نوزده، برای بسیاری دوران انتظار مذهبی جدید بود. در ایران بسیاری از علمایِ مذهبی شاگرادن خویش را تشویق به یافتن موعودِ مُنتَظَر می نمودند. در ایالات متّحدۀ آمریکا ...
ادامه مطلب
بَهائیه خانم
2019-05-03
بَهائیه خانم (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)هفتم اکتبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریبَهائیه خانم دختر والاگهر حضرت بَهاءُالله و خواهر جوان تر حضرت عَبدُالبَهاء بودند. ایشان شش ساله بودند که منزل خانوادگی مورد حمله قرار گرفت و خانوادۀ مبارک ایشان در زمستانی سرد در غرب ایران به بغداد تبعید ...
ادامه مطلب