×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
اصول اعتقاداتاخلاقیاتتاریخاجتماعیاحکامادیان دیگراقتصادبشاراتحقوق بشرسیاستپاسخ به اتهاماتشعر و ادبفهرست تمام مقالات
پیامهای مرکز جهانی بهائی اخبار جامعۀ بهائی گشت و گذار در اخبار بخش سردبیر

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twittertelegraminstagram
×
ببخشید کجا می‌توانم تمام پیامه ... بسیار پرمحتوی و پرمعنا بود یاد ... مهم نیست بهائیت دین است یا هرچ ... واقعا تاسف آوره.این اتفاق در ا ...
در پاسخ به فصلنامه مطالعات تاریخی شماره های 17 و 20 در پاسخ به ویژه نامه 29 ایّام جام جم ندای حق
یوزارسیف هم خاتم النبیّین بود!وقت آن است كه بدانيم دين بهايي چيستدرد دلی با خانم وزیر بهداشتآیا بهاییان در انتخابات شرکت می کنند؟تخریب گورستان‌ و عدم صدور جواز دفن بهاییان در شماری از شهرهای ایران
img

سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

استخلاص حضرت بهاءُالله از زندان قلعۀ عَکّا
1398/01/26
استخلاص حضرت بهاءُالله از زندان قلعۀ عَکّا (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۱۲ سپتامبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریشرایطی که حضرت بهاءُالله از زندان قلعۀ عکّا استخلاص یافتند با شرایطی که مقامات حکومتی و مذهبی بر وجود مبارک تحمیل کرده و باعث محبوس شدن حضرتشان گردید بسیار متفاوت بود. / ...
ادامه مطلب
فرستادگانِ اِلهی و حقیقتِ نسبیِ دین
1398/01/25
فرستادگانِ اِلهی و حقیقتِ نسبیِ دین (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)نهم سپتامبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریدر مقالات اخیر در مواقعی که به «مَظهَرِ ظهور» و «پیامبران» اشاره گردیده منظور نفوس مقدّسی مانند حضرت بهاءُالله، حضرت مسیح، حضرت بودا و حضرت محمّد می باشند. ولی چنین کلامی شاید به ا ...
ادامه مطلب
بیتُ العَدلِ اَعظَم و جهانی مرتّباً در حال تغییر
1398/01/25
بیتُ العَدلِ اَعظَم و جهانی مرتّباً در حال تغییر (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)دهم سپتامبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریآثار نازله از قلمِ حضرت بهاءُالله که مُجَلَّداتِ متعدّدِ قطوری مَملو از عنایات و مطالبِ اِلهی است توجّه مخصوصی نسبت به حیات نوع بشر داشته. همین آثار راهنمایی مشخّصی اس ...
ادامه مطلب
خدمتی به جامعه- آب به عکّا آورده شد
1398/01/25
خدمتی به جامعه- آب به عکّا آورده شد (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریبا گذشت زمان ساکنین عَکّا تدریجاً به حقیقتِ مقام و شخصیّت حضرت بهاءُالله و پیروانشان پی بردند. احساس خشم و نفرتِ اوّلیه ای که //noghtenazar.org/node/1602 در زمان ورود حضرتشان ب ...
ادامه مطلب
کتاب مستطاب اَقدَس- نمونه ای جدید
1398/01/24
کتاب مستطاب اَقدَس- نمونه ای جدید (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)پنج سپتامبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریکلمه «paradigm» به معنای نمونه به نوعی جدید و بدیع است که در مکالمات امروزه به کار گرفته می شود- مانند «نمونه ای جدید» (a new paradigm) و یا «تغییر مسیر» (paradigm shift) ولی به کار ...
ادامه مطلب