سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

چرخۀ زمان: دنیا به آخِر نرسیده؛ آخِرُ الزَّمان به معنی پایانِ دنیا نیست؛ مفهومِ حقیقیِ رَجعَت و مَعاد
2019-04-29
چرخۀ زمان: دنیا به آخِر نرسیده؛ آخِرُ الزَّمان به معنی پایانِ دنیا نیست؛ مفهومِ حقیقیِ رَجعَت و مَعاد (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریسؤال دیگری را که حضرت بَهاءُالله در «سورۀ وفا» جواب عنایت فرمودند در مورد «رَجعَت» می باشد. پاسخ حضرتشان بطور کلّی ...
ادامه مطلب
اَبعادِ وحدت: لوحِ اِتّحاد
2019-04-29
اَبعادِ وحدت: لوحِ اِتّحاد (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)اوّل اکتبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریپدیدۀ وحدت صریحاً و تلویحاً در رسالت و تعالیم حضرت بَهاءُالله تنیده شده. وحدت تمامیِ هدفِ رسالتِ حضرت بَهاءُالله می باشد. در «لوحِ اِتّحاد» حضرتشانْ اَبعادِ متفاوتِ اِتِّحادِ بشری را تشریح م ...
ادامه مطلب
ایالات متحده امریکا در مورد فردی بهائی که از طرف حوثی ها به اعدام محکوم شده اظهار نگرانی کرد
2019-04-28
ایالات متحده امریکا در مورد فردی بهائی که از طرف حوثی ها به اعدام محکوم شده اظهار نگرانی کرد (۱)Arab News- 26/04/2019- 12:14* یکی از دادگاهای حوثی، حامد بن حیدره را با اتهامی «واهی» به اعدام محکوم کرد.*ایالات متحده امریکا از شبه نظامیان حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردارند مصراٌ خواست که به رفتا ...
ادامه مطلب
بهشت
2019-04-28
بهشت (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفری«سورۀ وفا» در جواب بسیاری از سؤالات نازل گردیده. یکی از سؤالات در مورد جَنَّت [بهشت] می باشد. مانند تمامی دیگر آثارِ حضرت بَهاءُالله عقاید مذهبی گذشته به نوعی بدیع تشریح گردیده که در مورد بهشت هم شاهدش هستیم.در ...
ادامه مطلب
جَزیرةُ الخَضْراء و فرشتۀ اَمانت
2019-04-27
جَزیرةُ الخَضْراء و فرشتۀ اَمانت (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریدر لوح مبارک «طِرازات» //noghtenazar.org/node/1778 حضرت بهاءُالله از پیروان خویش می خواهند که به زیورِ اَمانت مُزیَّن گردند. در زمانی که در «جَزیرةُ الخَضْراء» (باغِ رضوان) تشریف ...
ادامه مطلب