سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

عَوالِمِ بی پایانِ اِلهی
2019-04-27
عَوالِمِ بی پایانِ اِلهی (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۲۷ سپتامبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفری«سورۀ وفا» یکی دیگر از آثار حضرت بَهاءُالله است که در اَواخرِ حیاتِ حضرتشان نازل گردیده. مانند دیگر آثار این دوره از حیاتشان این لوح مبارک هم خطاب به یکی از پیروانِ بهائی نازل گردیده که در جوا ...
ادامه مطلب
طِرازات- خاموش کردنِ آتش دشمنی و کینه
2019-04-24
طِرازات- خاموش کردنِ آتش دشمنی و کینه (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۲۳ سپتامبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریلوح مبارکِ «طِرازات» هم یکی دیگر از آثار مُهَیْمِنِ حضرت بهاءُالله می باشد که خطاب به یکی از پیروان خویش نازل فرمودند. از نظر مطلب و متن شبیه دو اثر مذکورِ قبلی یعنی «اِشراقات» ht ...
ادامه مطلب
سیل و بلایای طبیعی و انسان
2019-04-24
چندی پیش مقاله ای با عنوان «زلزله و انسان» از حامد صبوری در سایت «ایران گلوبال» منتشر شد. از آنجا که محتوای آن کاملاً با وقوع سیل ها و بلایای طبیعی اخیر در ایران منطبق است، سایت نقطه نظر آن را بازنشر می نماید تا دربارۀ رابطۀ انسان و بلایای طبیعی تعمّقِ بیش تری شود.با سپاس //www.noghtenazar.org ...
ادامه مطلب
سلمان- پیکِ رحمان
2019-04-24
سلمان- پیکِ رحمان (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۲۳ سپتامبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریهمان طوری که قبلاً اشاره گردید رساندن اَلواح و آثارِ حضرت بهاءُالله به دست مخاطَبین و صاحبانشان اَمری پُرخطر و مَملو از صدمات بود. چگونه این اَلواح توانستند از مَحَلِّ زندان حضرتشان با گذشتن از تعداد ...
ادامه مطلب
اعتراض شیرین عبادی به حکم اعدام حامد بن حیدره و مرتد خواندن وکلای او در دادگاه حوثی‌های یمن
2019-04-24
برگرفته از: //cshr.org.uk/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B4%DB%8C%D8…شیرین عبادی وکیل و برنده جایزه صلح نوبل در نامه ای خطاب به گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، صدور حکم اعدام برای حامد کمال محمد بن حیدره شهروند بهایی کشور یمن و مرتد و شیطان‌پرست خواندن دو وکیل او از سوی دادگاه حوثی ...
ادامه مطلب