سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

مرا نجس ميدانند!
1386/03/27
نه! زود قضاوت نکنید. بهیچوجه نمیخواهم بگویم که واقعیت این نیست و میگویم كه مرا نجس بدانید. بسیار دیده ام و باور دارم که بعضی از افراد به حکم دین و اعتقادات و باورهایشان من و امثال مرا نجس میدانند و کاملا هم به ایشان حق میدهم. شاید هم من اگر در شرایط ایشان قرار میگرفتم و در خانواده ای مذهبی و معتقد ب ...
ادامه مطلب
تفکر
1386/03/26
بزرگترین انقلاب در کجا اتفاق افتاده است؟ فجیع ترین جنایت درکدام محل به وقوع پیوسته است؟ وحشتناک ترین جنگ در چه محل روی داده است؟ بهترین اختراع در کجا؟ عظیم ترین کشف درکجا؟ …شاید شما برای هر یک از پرسشهای بالا جوابی داشته باشید و محلی تعیین کنید ولی حقیقت این است که قبل از این که هر کدام از موارد فو ...
ادامه مطلب
سخنی چند با رئیس قوّۀ قضائیه آیت الله شاهرودی
1386/04/18
در اوائل ماه مارس رئیس قوّۀ قضائیه آقای آیت الله شاهرودی در طی سفرشان به کشور اندونزی نطقی در دانشگاه جاکارتا ایراد کرده از آن جمله مطالبی در مورد حقوق انسانی بیان کردند و فرمودند که «ما حقوق بشر را از دیدگاه اسلام می نگریم» چون این موضوع را سائرین نیز عنوان کرده اند لذا مناسب دانستم چند کلمه با آنج ...
ادامه مطلب
جنسیت و زن - قسمت دوّم
1386/05/15
اين اولين بار در تاريخ است كه قواي جسماني اهميت خويش را از دست داده و شاخص هاي ديگري مي رود تا جايگزين آن گردد «امكان دارد كه تكنيك ، تفاوت عضلاني را كه جدا كننده زن از مرد است از بين ببرد. فراواني و وفور جز در چشم انداز نياز ايجاد برتري نمي كند. زياده از حد داشتن بهتر از به اندازه داشتن نيست . مثلا ...
ادامه مطلب
به كدام مذهب هستيد
1386/05/15
به كدام مذهب هستید به كدام ملّت هستیدكه كشند عاشقی را كه تو عاشقی چرایی؟!چند روز قبل شنیدم كه گلستان جاوید یزد (آرامگاه بهائیان) را خراب كردند امّا نه تعجب كردم نه گریه ام گرفت بلكه خنده ام هم گرفت تازه اگر گریه ای هم بود به خاطر كسانی بود كه این كارها را انجام می دهند زیرا این اعمال دامن آنها و خ ...
ادامه مطلب