سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

جنسیت و زن - قسمت اول
1386/05/20
از جمله تعالیم دیانت بهائی تساوی حقوق رجال و نساء می باشد. در امر بهائی بین زن و مرد در مقام انسانی و كلیه حقوق فردی و اجتماعی و روحانی و علمی مساوات كامل برقرار است و هیچیك از دو جنس بر دیگری برتری ندارد. اگر چه دیانت بهائی معتقد نمی باشد كه زن و مرد در ویژگی ها و خصوصیات روانی ، عاطفی و ...
ادامه مطلب
بهاییان و کمپین یک میلیون امضا ء
1386/06/03
بهاییان از مداخله در امور سیاسیه ممنوعند و خود را ملزم به اطاعت از حکومت و دولتی که قدرت را در دست دارد می دانند. حضرت بهاء الله سلطنت ظاهره را در ید اقتدار ملوک دانسته وانچه برای خود خواسته اند قلوب مردم است.حضرت عبدالبها نیزفرمودند که ملاک بهایی بودن یا نبودن، عدم مداخله در امور سیاسیه است. حضرت و ...
ادامه مطلب
مبلغين نادان
1386/06/12
اخیراً شنیدم گلستان جاوید یزد مورد تخریب و توهین قرار گرفته و تعداد زیادی از قبور تخریب و درختان سرسبز ریشه كن شده غسالخانه اش منهدم شده و نظم و ترتیبش به پریشانی و ویرانی مبدّل گشته. بسیاری از قبور آنچنان صاف و تسطیح گردیده كه گویا اینجا هرگز مرقدی نبوده، به یادم آمد كه حضرت بهآءالله فرموده اند: «ه ...
ادامه مطلب
تشكر از سردبير جام جم
1386/06/12
با سلام خدمت آقای سردبیر راستش من می خوستم ازتون تشكر كنم بخاطر مطالبی كه در ضمیمه ایام در مورد دیانت بهایی نوشتید فقط قبلش یك سوال داشتم دوست عزیز آیا شما تا حالا اصلا نوشته ها و كتاب های بهایی را خوانده اید؟ اصلا هیچ دوست بهایی داشته اید؟ آیا اصلا تو عمرتون در جلسات دعا و جلسات دیگر بهائیها شركت ك ...
ادامه مطلب
برگی زرین در تاریخ دیانت بهائی
1386/06/13
در تاریخ امر مقدس بهائی صفحات زرینی است که همواره به یادگار باقی مانده و نه تنها بر ای بهائیان امروز بلکه برای آیندگان نیز قابل تحسین خواهد بود. صفحاتی مملو از ایثار؛ عشق؛ شهامت و شجاعت؛ صفحاتی؛ مشحون از جانبازی؛ ایمان؛ اعتقاد و رشادت؛ صفحاتی که گاه با خون مظلومان رنگین گردیده و زمانی با استقامت ...
ادامه مطلب