سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

ندای سیمرغ امتحان
1386/06/12
ندای سیمرغ امتحان در ابتدای خلقت خداوند متعال جبرئیل را فرمود به زمین برود و مشتی خاک برگیرد. جبرئیل به زمین آمد اما تا خواست خاک بردارد خاکه به ناله آمد و گفت: از من بگذر و برو. آدمی که از من ساخته خواهد شد مرتکب صواب خواهد شد. به ستایش خدا دست نخواهد برد. زمین را ناپاک خواهد کرد. وقتی به قدرت و مق ...
ادامه مطلب
ايران
1386/07/04
نمی دانم از كجا شروع كنم و چه بنویسم امّا حرف های زیادی دارم درست در 164 سال پیش ابرهای سیاه جهل و ظلمت كشور ایران را پوشانده بود از هر طرف كه نگاه می كردی تمام مردم در تعصّب و بدبینی و شك و نادانی به سر می بردند و مانند حیوانات به زندگی خود ادامه می دادند و همه منتظر ناجی و منجی بودند كه بیاید و آن ...
ادامه مطلب
بررسی و تحلیلی در بارۀ بیانات رهبر جمهوری اسلامی
1386/07/22
بررسی و تحلیلی در بارۀ بیانات رهبر جمهوری اسلامی - در دیدار با مجمع اهل بیت، 17 آگست 2007، در تاریخ 20/5/86هرگاه به سخنها در خطبه های متعددی که از رسانه های گروهی وطنمان پخش می شود گوش می دهیم بی اختیار به یاد گفتۀ شیخ اجل سعدی در گلستانش می افتیم که می گوید: هیچیک از سخنان دلاویز متکلمان در من اثر ...
ادامه مطلب
زنهار زنهار نزديك ديانت بهايي نرويد
1386/07/24
اخیرا از همه جهات، در روزنامه و مجله، رادیو و تلویزیون و مدرسه و خلاصه هر تریبونی كه در اختیار باشد، علیه دیانت بهایی تبلیغات منفی می شود و هر نوع نسبت خلاف واقع و تهمت و افترا كه به نظرشان برسد در مورد این دیانت به كار می برند تا اذهان ملت ایران را نسبت به این دیانت و پیروان آن خراب نمایند. هر روز ...
ادامه مطلب
رسمیت نمی خواهم! حقوق اساسی ام را بدهید!
1387/04/06
امروزه فریاد گروهی به آسمان بلند شده است که بهائیان می خواهند رسمیت بگیرند. نمی دانم این فکر از کجا به ذهن آنان راه یافته است. به هر حال، من در اینجا می خواهم نظر شخصی خود را به عنوان یک فرد بهائی مطرح کنم. به نظر من اقلیت رسمی بودن اگرچه بهتر از نادیده گرفته شدن است اما مشکل چندانی را حل نمی کند. ...
ادامه مطلب