سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

از رنجی که میبریم
1387/04/13
با نگاهی دقیق و موشکافانه به وضعیت کنونی جهان امروز و علی الخصوص میهن عزیزمان ایران ، و مشاهده نابسامانی ها ، خرابی ها ، جنگ ، فقر و فحشا و ... نیاز جهان به تعلیمات دیانت بهایی بیش از پیش نمایان می شود .روی سخن نگارنده بیشتر با برادران و خواهران هموطنی است که سالهاست با هموطنان بهائی خود زندگی می ک ...
ادامه مطلب
نجات
1387/06/27
دوستي مي گفت پيكاسو در زمان جنگ جهاني، گل سرخ مي كشيده و در پاسخِ منتقدين كه مي گفتند اين اثر منعكس كننده جامعه ات نيست، مي گفته كه من دارم به جامعه انرژي مي دهم. راستش، از ميزان درستي اين مطلب آگاه نيستم چون فقط آن را از دهان كسي شنيده ام؛ اما حتي اگر افسانه باشد، خيلي افسانه زيبايي است. در ايران، ...
ادامه مطلب
جامعه بهايي و اتهام تهاجم و خشونت و ترور
1387/07/10
اخيرا برخي مخالفين ديانت بهايي كه به دنبال راهي شرعي و قانوني براي آزار بهاييان و نابودي آنان هستند، اتهام تهاجم و ترور و خشونت را به بهاييان نسبت مي دهندآن هم بدون هيچگونه مدرك و به صرف توهمات ناشي از تعصب و بد خواهي . مثلا از شدت تنفر ي كه نسبت به بهاييان دارند در عالم خيال و توهم اينگونه فرض مي ن ...
ادامه مطلب
نقش مسابقات ورزشي بين المللي درزدودن خرافه وتعصبّات
1387/07/19
يكي ازمشكلاتي كه هنوزبشريت ازآن رنج مي برد، نژادپرستي است. مشكل مزبورچنان عميق است كه صحنهء ورزش رانيزآلوده نموده است.ازالمپيك 1936برلين كه درآن هيتلربا افكارنژادپرستانه اش ازدست دادن به قهرمان سياهپوست، جسي اونز، خودداري كرد، 72 سال است كه مي گذرد. وهمين چندسال پيش بود كه اتوئوي سياه پوست، فوتباليس ...
ادامه مطلب
سَر بده و دل مده
1387/07/25
بیست روز از تولد دومین فرزندم می گذشت و من هنوز در مرخصی استعلاجی بودم که وطن سرسبز و خانه امنم ، هردو در یک روز مورد حمله قرار گرفت. خصم اول را تعصبات وطنی تحریک می نمود و خصم دوم را تعصبات و اوهام دینی. بالاخره ناچار شدیم باهمسروفرزند دیگرم که فقط پنج سال داشت، به محل امنی تغییر مکان دهیم. همسرم ع ...
ادامه مطلب