سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

توهين «فصل نامهء تاريخي وسياسي ويژهء بهائيت» به امام جعفرصادق (ع)!
1386/10/02
ازجمله عواقب شوم بهائی ستیزی برای بهائی ستیزانی چون كیهانیان و جام جمیان و فصل نامه نویسان ودیگران، یكی هم این بوده است كه گاه بغض وكین نسبت به ادیان بابی وبهائی چنان چشمان سر وسرّ ایشان رابسته است وبه فرمودهء قران مجید چنان برقلوبشان مُهرغفلت نهاده است كه ضمن ایراد وتوهین به آثارحضرت باب(ص) وحضرت ب ...
ادامه مطلب
حضرت زرتشت ازنظربهائيان
1386/10/10
قبل ازآن كه حضرت باب وبهاءالله از وطن عزیزمان ایران ظاهرشوند، انبیاء بزرگی چون حضرت زرتشت نیز درفاصلهء بین دوظهورحضرت موسی وعیسی ازاین خاك پاك آشكارشدند. اما به عللی حقانیت ایشان دراین مرزوبوم درنزدبعضی موردسؤال بوده وهست. آثاربهائی با تأئیدقطعی آسمانی و وحیانی خود، حقانیت آن حضرت رابرهمگان آشكارفرم ...
ادامه مطلب
نطق حضرت عبدالبهاء
1386/10/21
ازآغازظهورادیان بابی وبهائی سعی بسیار شده که، این دوآئین الهی را مخالف دیانت مقدس اسلام، و بهائیان را دشمن مسلمانان عزیز و عامل تفرقه درآئین ایشان معرفی نمایند! حال آن كه نه تنها چنین نبوده و نیست، بلكه ادیان بابی وبهائی مُثبت ومؤیدِ اسلام عزیزونیزسایرادیان آسمانی، وبهائیان خیر خواه مسلمین وسایر ا ...
ادامه مطلب
استاد مطهری و ختم نبوت
1386/11/06
برفضای ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، غروری حاکم بود. نیروی اسلام، ناممکنی را ممکن و سلطنت نسبتا قدرتمند پهلوی را به دلیل اهانت به یکی از مراجع تقلید و با دست خالی در مقابل توپ و تفنگ و مسلسل و در کمتر از یک سال، واژگون ساخته بود. حتی دستیابی به فضاهای دور دست جهانی نیز دورازدسترس نمی نمود. لذا ...
ادامه مطلب
استاد شریعتی و مساله ای ساده به نام معجزه
1386/11/15
صحبت از پیامبر و نبی و رسول که می شود، اولین سوالی که به ذهن بسیاری خطور می کند این است که معجزه او چیست؟ بهاییان نیز، مکرر در مکرر، در معرض این پرسش بوده و هستند. براستی معجزه و تصور مردم از ان چیست؟ از لحاظ لغوی، معجزه یعنی ان چه که دیگران را از انجام ان و یا شبیه به ان، عاجز کند و معمولا شخص معجز ...
ادامه مطلب