سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

مسئله افراط و تفريط در مواجهه با دعوت جديد الهي
1386/03/01
در عین اینكه ادیان آسمانی و پیامبران الهی همواره هادی خلق و راهنمای او در راه زندگی بهتردر دنیا و عقبی بوده و بخصوص اینكه شناخت حیات پس از مرگ و جاودانی بودن انسان و نیز نحوه حیات این جهانی و ارتباطی كه بین این دنیا و جهان باقی وجود دارد عمدتا توسط این رسولان الهی برای انسان آشكار شده و آنچه متناسب ...
ادامه مطلب
همه مي گويند دين ما آخرين دين است
1386/03/20
خلاصه :یكی از قوانین طبیعی كه همواره مانع پذیرفتن عقاید جدید می شود قانون تعطل است بدین معنی كه وقتی كه مطلب و موضوعی در ذهن انسان متمكن شد خارج كردن یا دگرگون ساختن آن كار دشواری است و این مسئله نه فقط رادع و مانع قبول عقاید دینی جدید است بلكه در مباحث علمی و اجتماعی نیز مصداق دارد. تاریخ علوم ممل ...
ادامه مطلب
متهم كردن افراد به يك قوم و يا روش و يا عقيده خاص
1386/03/27
پیروان دیانت بهایی به عنوان نمایندگان یك دین مستقل جدید كه از عمر آن حدود یك قرن و نیم بیشتر نمی گذرد به عوارض و اتهاماتی پی در پی متصف و متهم می شوند. البته نوع این اتهامات به سبب اینكه از سوی چه گروه و یا چه قومیت و یا چه مذهبی باشد تفاوت می یابد و هم چنین بسیار زمانمند است یعنی باید دید كه در چه ...
ادامه مطلب
همه ميگويند دين ما آخرين دين است - قسمت دوم
1386/03/27
در ادامه بحث قبل ( قسمت اول) به بررسی برخی آیات قرانی قبل پرداخته می شودالف: خاتم النبیینكلمه خاتم در قران كریم به فتح تاء‌اعراب شده است خاتم در لغت به معنی انگشتر و زینت و لكن خاتم (بروزن فاعل با كسره) كه اسم فاعل است یعنی ختم كننده . عموم مسلمین كنونی برآنند كه خاتم به فتح تاء بایستی قرائت شود و ...
ادامه مطلب
هم مي گويند دين ما آخرين دين است - قسمت چهارم
1386/05/15
از جمله موانع دیگری كه سبب شده تا تفكر ختمیت شریعت تقویت گردد آیه ای است كه به كامل شدن دین اشاره دارد. قسمتی كه در بین منهیات احكامی در آیه 3 سوره مائدة آمده است به اكمال دین و اتمام نعمت توجه می نماید. «... الْیوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دینَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیكُمْ نِعْمَتی‏ وَ رَضیتُ لَكُمُ الْإ ...
ادامه مطلب