سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

درگیرِ استقرارِ صلح در میانۀ جنگ
1396/12/21
درگیرِ استقرارِ صلح در میانۀ جنگ (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)ششم اگوست ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریهمان طوری که قبلاً در یکی از مقاله ها مشاهده کردیم//www.noghtenazar.org/node/1712 حضرت عبدُالبهاء در دوران جنگ جهانی اوّل مجموعه الواح فرامین تبلیغی را برای بهائیان آمریکای شمالی ص ...
ادامه مطلب
«ابتکار عمل یمنی­­ در دفاع از حقوق بهاییان»: فاجعه ای انسانی که ممکن است به قتل عام بیانجامد
1397/02/05
برگرفته از: //fa.iranpresswatch.org/post/6440/ماخذ: روزنامه «النّهار»//www.annahar.com/article/789498-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D…ترجمه: دیده بان مطبوعات ایرانیازدهم آپریل ۲۰۱۸«ابتکار عمل یمنی­­ در دفاع از حقوق بهاییان»: فاجعه ای انسانی که ممکن است به قتل عام بیانجامد//fa.i ...
ادامه مطلب
خانه ای که شاهزاده مایل به بنا نمودنش بود
1397/03/06
خانه ای که شاهزاده مایل به بنا نمودنش بود (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۷ آگوست ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریبعد از عزلت دو ساله در کوه های کردستان //noghtenazar.org/node/1580هنگامی که حضرت بهاءُالله به بغداد مراجعت فرمودند در بیتی مقیم گردیدند که در جوارِ قسمتِ غربیِ رودخانۀ دجله ...
ادامه مطلب
التیام زخم های باقی مانده از جنگ: محور روحانی
1397/03/06
التیام زخم های باقی مانده از جنگ: محور روحانی (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)هشتم آگوست ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریبعد از اختتام جنگ جهانی دوّم در جهان چیزی بجز خرابه ای باقی نمانده بود. نفوسی که ساکن کشورهایی که در جنگ بودند نمی توانستند تصوّر کنند که بعداً جهت هدفی مشترک با یکدیگر هم ...
ادامه مطلب
قسطنطنیه یا استانبول
1397/03/13
قسطنطنیه یا استانبول (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۹ آگوست ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریقسطنطنیه برای پانصد سال پایتخت خلفای اسلامی بود و قبل از این که عثمانیان این شهر را تصرّف نمایند برای بیش از هزار سال به عنوان پایتخت دیانت مسیحیان، رُم شرقی مشهور بود.حضرت بهاءُالله در ماه آوریل سا ...
ادامه مطلب