سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

آتش شرم مقّدّ س
1387/12/21
به پاس اقدام تاريخي نويسندگان و امضا كنندگان بيانيه ي «ما شرمگينيم»هموطن! شكر و سپاس از شرف و انصافتعالمي روشن از اين پرتو قلب صافتظلم را ديدي و خاموش نماندي زين بيشجان مظلوم بسي شاد شد از الطافت***هموطن شرم تو زين دوره ي سركوب و سكوتبس بيفزود تو را فخر ...
ادامه مطلب
همدردی با هموطنان بی آزار بهايی
1388/12/03
شعر زیر توسط یکی از کاربران سایت ارسال شده است:همدردی با هموطنان بی آزار بهايی که مانند همه ی ايرانيان آزادی خواه مورد آزار و اذيت ... هستند...غم مخورای هموطنآتشی آمدزکوی رب مابر فراز کاخ د جالخانه کردچون آه دل...ريش وريشهلحظه ایخاکستر وپنهان کند...تخت قدرتميکنداز بيخ وبنبا يک نفس. ...
ادامه مطلب
حماسه ي ايران دخت
1388/12/18
منبع: فرهنگ گفتگومن زنم ، بانوي ايراني پر هوش و توانگر چه حوّا بدنم ، آدمم ، انسان، انسانمادرم ، مادر "زرتشت" ، پيام آور پارس"ماندانا"، مادر "كورش"، جاودان رهبر پارسآفريننده ي مردان شكوهنده منمافتخارم اما نيست به مردان كه زتمبجز آن ...
ادامه مطلب
دادگاهی برای اعدام عدالت
1389/03/26
منبع: سیروس نیوزبر سر مزارش می روم. سکوت است و گاه تک صدای کلاغی و حرکت شتابزده موری. سالهاست که دفنش کرده اند و بر سنگش گلاب پاشیده اند. بارها زجه های عاشقانش را شنیده ام که چگونه در سوگش جامه دریدند و اشک ریختند و پای دارش افسوس و واویلا گفتند.سر بر می گردانم باز هم مزار اوست.آن گوشه، این کنار، ...
ادامه مطلب
خراب آباد
1389/05/02
منبع: فرهنگ گفتگوتقدیم به ایول عزیزمان که خراب آباد شد:ای خانه های خوبای سنگ ها و چوبای خشت های خامای پرکشیده بامویرانه ای ولیآباد من سلام!ای خانه چون شدی؟کی سرنگون شدی؟دورت بگردم، آه !غرقاب خون شدی.ای سرپناه مهر!ای رفته تا سپهر!ای سرزمین مام!ای روح بی کلام!رفتی ولی بدان،دیوار تو ه ...
ادامه مطلب