سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

قطعه ای ادبی
1385/11/29
ظهور حق هويدا شد ز شيرا زبپا بنمود شوق و شور و آ واز.نداي دلنشين رب رحمن صلا زد نوع انسان را به ايمانگروهي عاشقان سويش دويدند سر و سينه براه او دريدند. شهادت ها به راه او خريدندچون ايشان در جهان مردم نديدند.نداي حق شرر زد خاك طهرانبشد امر خدا آنجا نمايان. زشيرازو ز طهران سوي بغداد خداوند ...
ادامه مطلب
پيرامون مقاله « قره العين نه تنها عارف ... »
1385/11/27
با عرض تحیت و سلام دوست گرامی كه نادانسته ویا دانسته مطالبی به غایت ، دور از حقیقت وجودی جناب طاهره نگاشته اید، مطمئنا شخصیت جناب طاهره آنقدر شناخته شده برای همگان است كه لازم به یادآوری حقایق نیست. اما فقط برای برداشتن پرده ظنون و اوهام از چشمان جناب عالی بر آن شدم مطالبی چند ذكر نمایم شاید سوء برد ...
ادامه مطلب
خواب شيرين
1385/12/08
خواب‌ها شيرين‌اند مخصوصاً وقتي توأم با رؤيايي شيرين باشند اما آيا اين شيريني هنگام بيدارشدن باقي مي‌ماند ؟ واقعيت اين است كه خواب يا خوابيدن في نفسه بد نيست . خواب‌ وسيله‌اي است كه امكان عملكرد مناسب در بيداري را فراهم مي‌كند . وقتي كسي به شيريني مي‌خوابد يعني خوابي آرام او را در مي‌ربايد و هنگامي ...
ادامه مطلب
چه كسي عاشق خواب است ؟
1385/12/08
اگر شما عاشق بيداري هستيد شايد نتوانيد تصور كنيد كه كساني عاشق خواب باشند ولي واقعيت اين است كه چنين كساني نيز وجود دارند ؛ اما چرا كسي بايد عاشق خواب باشد . حقيقت اين است كه همة مردم به يك اندازه قوي يا شجاع نيستند . قوت و شجاعت بعضي از مردم خيلي كم است پس اگر جان ، مال ، شغل ، بستگان ، دوستان و ا ...
ادامه مطلب
خوابيده‌اي را بيدار كردن
1385/12/16
بيداركردن آدم‌ها كار ساده‌اي نيست . ظريفي گفته است : كسي را كه خواب سنگين داشته باشد مي‌توان بيدار كرد اما كسي كه خود را به خواب زده باشد بيدارشدني نيست . اگر عاشق بيداري كسي است كه عاشق بيداركردن هم هست و بايد باشد پس مشتاق است كه بداند چگونه مي‌توان خفته‌اي را بيدار كرد . چنين كسي حتي از بيداركرد ...
ادامه مطلب