سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

زين قصه هفت گنبد افلاك پر صداست
1386/03/18
آن طوركه ازبرنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران پیداست، ظاهرأ آقای دكترحسن رحیم پورازغدی درچند سال اخیر از اساتید واهل تحقیق وعلم وبحث وبه تعبیری ازایدئولوژیست های توانای كنونی جامعهءاسلامی ایران محسوب می شوندكه به طور كلی همهء نظریات وتفكرات مذهبی واجتماعی وسیاسی قدیم وجدید دنیا وحتی گرایش هاوقرائ ...
ادامه مطلب
انگشتری میّت و خانم مهناز رئوفی
1386/04/04
اخیرا روزنامه کیهان نسبت به جامعه و دیانت بهایی مطالب کذبی را از زبان خانمی به نام مهناز رئوفی به چاپ رسانده است . اولین سئوالی که برایم پیش آمد این بود ، چگونه است که این روزنامه محترم خوانندگان را به داشتن ذرّه ای انصاف دعوت می نماید امّا خود از آن بی بهره است ؟ و چطور این روزنامه فقط تمایل دارد ک ...
ادامه مطلب
عذري بر خشونت هفتاد و دو ملت - قسمت دوم
1387/03/29
در قسمت قبل به برخي نظرات و مصاديق خشونت مذهبي اشاره گرديد. بر اين فرضيه خاص تاكيد شد كه اديان و مذاهب مي توانند مورد سوء استفاده قرارگيرند و خشونت مذهبي را بايد يكي از اين انواع دانست. علل و عوامل مختلفي در اين امر دخالت دارند و از مناظر گوناگوني مي توان بدين امر نگريست و نتايج خاصي نيز بدست آورد. ...
ادامه مطلب
واکنشی شیمیایی در عناصر فرهنگی
1387/04/01
 در سال های اخیر فشارهای وارده بر جامعه بهاییان ایران باردیگر از طرف حکومت ایران افرایش یافته است . طی آخرین اقدامات شش نفر از هیات یاران ایران که مسؤل اداره امور اداری جامعه بهاییان این کشور هستند، دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال یافتند و تا به امروز از وضیعت ایشان هیچ خبری گزارش نشده است. ایشان ا ...
ادامه مطلب
زندان دههء 60 و80 و...!
1387/04/01
نه نفرمان را كه عضومحفل روحاني بهائيان شهرمان بوديم به دوبند مجزاي زنان ومردان بردند. موقع ورود به بند، زندانيان سياسي ازگروه هاي توده اي ومجاهدين وچريك هاي فدائي اقليّت واكثريّت وپيكاروجاما وغيره كنجكاوانه به مهمانان جديد بند خيره شده بودند. بعضي متعجّب بودند چرا بهائيان را كه كارسياسي نكرده اند به ...
ادامه مطلب