سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

فقط انسان
1397/04/04
فقط انسان (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۲۴ آگوست ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفرینوع بشر در مَعرَضِ خطا است. تا حدّی که غالباً پیام های ما دربارۀ خودمان راجع به ظرفیّت و قدرتمان به عنوان نوع انسان برای تأسیس و ترویج آینده ای عادلانه و صلح آمیز و کامیاب کاملاً بدبینانه است. فرهنگ امروزه مَم ...
ادامه مطلب
قانون تبعیض نژادی استرالیا
1397/04/04
قانون تبعیض نژادی استرالیا (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۱۱ آگوست ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریبسیاری از نفوس جامعۀ امروزی تنوّع فرهنگی و تنوّع نژادی را تا حدِّ زیادی به عنوان نحوۀ عادی و معمولی زندگی قبول نموده و این امر نکته ای است که در این دوران اخیر امری عادی گردیده. هنگامی که دیان ...
ادامه مطلب
اَنْ یا اَحمَدُ... کُنْ مُستقیماً فیٖ حُبّیٖ بِحَیثُ لَنْ یُحَوَّلَ قَلبُکَ ...
1397/07/08
اَنْ یا اَحمَدُ... کُنْ مُستقیماً فیٖ حُبّیٖ بِحَیثُ لَنْ یُحَوَّلَ قَلبُکَ ... (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۱۳ آگوست ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفری"لوحِ مبارکِ اَحمَد" که در سال ۱۸۶۵ نازل گردیده یکی از الواحِ مُهَیمِنِ حضرت بَهاءُالله می باشد. شهر اَدرنه بعد از استانبول //www.nogh ...
ادامه مطلب
لوحِ حضرت بهاءُالله خطاب به پاپ پیِ نهم
1397/07/10
لوحِ حضرت بهاءُالله خطاب به پاپ پیِ نهم (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۱۴ آگوست ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریدر سال ۱۸۶۹ هنگامی که حضرت بهاءُالله مقیم عکّا بودند لوحی از قلمِ حضرتشان خطاب به رهبر کاتولیک های جهان، پاپ پیِ نُهُم نازل گردید که متأسفانه تاریخ شاهد این که جوابیه ای دریافت نم ...
ادامه مطلب