سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

خانه شیشه ای و سنگ اندازی
1386/10/10
یکی از مشخصات تقریبا مشترک بین تمامی ردیه های سنتی که بر علیه دیانت بهایی نوشته می شود،ذکر علت پیدایش ان است. معمولا دو نظر که هر دو به یک هدف ناظرند عنوان می شود:الف: یک عامل خارجی (عمدتا استعمار روس و انگلیس)برای نیل به اهداف استعماری خود، مراحل تشکیل و تاسیس این دیانت را طراحی، اجرا و نظارت نمود ...
ادامه مطلب
پيشرفت ديانت بهايي از شروع تا به امروز
1386/10/21
آیا دیانت بهایی مصداق سوره ابراهیم آیه 24" كلمه طیبه كشجره طیبه ..." است؟خداوند در قران كریم در سوره ابراهیم آیه 24 می فرمایند : " كلمه طیبه كشجرة طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اكلها كل حین باذن ربها"ترجمه آیه :( كلمه پاك همانند درخت پاك است كه ریشه اش استوار و شاخه هایش سر بر آسمان دارد ...
ادامه مطلب
نیریز شرارانگیز
1386/11/06
واقعه جانبازی و فداکاری سرداری چون وحید اکبر و اقدامات مؤثر ایشان در جهت احیای نیریز و انتشار نفحات الله در آن مکان چنان آن خاک را سوی افلاک کشاند که وصفش نگین لوح صبر گشت چه که جناب وحید و اصحابش رجعت صفاتی حضرت ایّوب و یارانش محسوب و اعدایی چون زین العابدین و پیروانش رجعت صفاتی نفوس نادانی چون خوا ...
ادامه مطلب
کیش یزدان
1386/12/13
جهان بی هدایت یزدان گردونه ای بی فرجام است و حیات بی لطف جانان افسانه ای بی انجام تلاش انسان برای درک حقائق هستی و چرائی زندگی به قدمت حضور او در عالم است و کوشش برای پی بردن به راز های سعادت حقیقی و آرامش درونی الی الابد در جریان. در این راه طولانی همواره درخشش انوار هدایت راهنمایان ربّانی روشن گر ...
ادامه مطلب
گروش اقليتهاي مذهبي به آیین بهايي - برخي مشاهدات مقدماتي
1387/02/16
مقدمهبین سالهای 1877 تا 1921 تعداد قابل توجهي از غير مسلمانان ايران به آیین بهايي اقبال نمودند. اين امر پيشرفتي بنيادي در ظهور این دین به عنوان آييني مستقل از اسلام به حساب مي آمد. اما اقلیتهایی که به آيين بهايي گرويدند عمدتا زرتشتيان و يهوديان بودند، و بزرگترين اقليت ايران يعني مسيحيان استقبالی از ...
ادامه مطلب