سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

آیا روسها از بهائیان حمایت می نمودند ؟
1386/06/14
در ویژه نامه جام جم تحت عنوان «ایام» عنوانی جلب توجه می نماید که با هنرمندی هر چه بیشتر سعی برآن دارد که یک ادعای کهنه و پوسیده را اینبار در لباسی جدید مطرح سازد. البته قابل توجه و تأمل است که غالب آنچه در این مجموعه آمده از این ویژگی بر خوردار می باشد و به طور کلی قصد بر آن بوده است که اتهاماتی را ...
ادامه مطلب
از قرطبهء مغربی تا بهائیان ایران: مدارا و عدم مدارای اسلامی
1386/07/03
چکیده:در این مقاله استدلال می‌شود که اذیت و آزار فعلی جامعهء بهائی در ایران با تعالیم اصلی حضرت محمّد در قرآن کریم که تفاهم و احترام نسبت به اقليّت‌های دینی را توصیه می‌کند، در تناقض است. قرطبه [کوردوبا یا کوردووا]، که زمانی پایتخت اسپانیای مغربی Moorish و معروف به آندلوس بود، به عنوان نمونه‌ای از ...
ادامه مطلب
دریفوس در ابرقو - شرح جریان قتل یک خانواده مسلمان در ابرقو
1386/07/03
بهاییان متهم می شوند که در ابرقو یک خانواده مسلمان را به قتل رسانده اند و دستگاه قضایی زمان شاه نیز به حمایت از انها پرداخته است. جام جم در ویژه نامه «ایام» خود نیز اخیرا این اتهام را تکرار نمود از این رو این مقاله بر اساس کتاب جناب محمد تقی افنان تحت عنوان «بیگناهان»، با تشریح و تحلیل این واقعه، اث ...
ادامه مطلب
پيشرفت ديانت بهايي از شروع تا به امروز
1386/09/21
آیا دیانت بهایی مصداق سوره ابراهیم آیه 24" كلمه طیبه كشجره طیبه ..." است؟خداوند در قران كریم در سوره ابراهیم آیه 24 می فرمایند : " كلمه طیبه كشجرة طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اكلها كل حین باذن ربها"ترجمه آیه :( كلمه پاك همانند درخت پاك است كه ریشه اش استوار و شاخه هایش سر بر آسمان دارد ...
ادامه مطلب
نامه ای از بهاءالله به پادشاه ایران - لوح سلطان
1386/09/22
در سال 1869 م حضرت بهاءالله، موسّس آئین بهائی از زندان عکاء درمملکت عثمانی، نامه ای مفصّل برای ناصرالدین شاه فرستادند که به نام لوح سلطان موسوم و مشهور است(1). مدتی بعد این لوح مبارک توسّط یکی از مومنین آن حضرت، تسلیم سلطان ایران گردید. نوشته زیر، بخش کوچکی از مطالب متنوّع لوح سلطان را منعکس می نمای ...
ادامه مطلب