سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

خاطرات اقای فانی
1387/03/28
اقای رضا فانی یزدی اخیرا در سایت خودشان گوشه ای از خاطراتشان که به بهاییان مرتبط می شد را نقل کرده اند.//www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/16159/ در شرحی در باره روشهای مختلف بدنام کردن اقلیتهای مذهبی و مخصوصا یهودیان و بهاییان می خوانیم که در ذهن بچه مسلمان ان زمان ،این طور القا کرد ...
ادامه مطلب
قانون ارتداد، بازگشت به انکیزیسیون مذهبی
1387/03/29
جمهوری اسلامی اخیراً لایحه ای به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده که بر طبق آن کسانیکه اسلام را ترک کرده و دین دیگری اختیار نمایند متّهم به ارتداد گشته و کیفر ایشان اعدام خواهد بود! این مسئله باعث حیرت و ناباوری اندیشمندان و روشنفکران در ایران و سایر کشورهای جهان شده است. هرچند که این لایحه هنوز به تصو ...
ادامه مطلب
ادعاهاي ِ لايَتَچَسبَك!
1387/03/29
 درصفحهء3 روزنامهء كيهان، شمارهء 19107، مورّخ 25/3/1387، آمده است: روزنامه جمهوري اسلاميازهمكاري كمونيست ها با فرقه ضاله بهائيّت خبردادروزنامه جمهوري اسلامي روزپنج شنبه به اقدامات براندازانه فرقه ضاله بهائيت پرداخت و نوشت:"فرقه ضالهبهائيت كه به عنوان عامل صهيونيسم در ايران وارد فاز براندازي نظام اس ...
ادامه مطلب
زندان دههء 60 و80 و...!
1387/04/01
نه نفرمان را كه عضومحفل روحاني بهائيان شهرمان بوديم به دوبند مجزاي زنان ومردان بردند. موقع ورود به بند، زندانيان سياسي ازگروه هاي توده اي ومجاهدين وچريك هاي فدائي اقليّت واكثريّت وپيكاروجاما وغيره كنجكاوانه به مهمانان جديد بند خيره شده بودند. بعضي متعجّب بودند چرا بهائيان را كه كارسياسي نكرده اند به ...
ادامه مطلب
ايرانيان بيدارند!مسأله اين است!
1387/04/04
به دنبال دستگيري هاي اخيرمديران وبعضي اعضاء جامعهء بهائي وانعكاس آن درجهان، پنجشنبه 9خرداد87 آقاي شهبازي نيزدرسايتشان [1] راجع به اين دستگيري ها  "توهّم نامهء" تكراري ديگري را درهشت بند نوشته اند كه حاكي ازوخامت بيشترحال واحوال ايشان است. دراين توهّم نامه كه حاكي ازغلبهء نهائي قوهء واهمه ومتخيّلهء ا ...
ادامه مطلب