سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

اوضاع کنونی جامعه بشری و مرحله نوین تمدّن
2006-05-10
در حدود یک قرن و نیم پیش جهان وارد مرحله نوینی شد و تمدّن انسانی چنان آغاز به دگرگونی نمود که چهره امروز آن با چهره دوره آغازش ابداً قابل مقایسه نیست. رشد علوم و صنایع و به ویژه ارتباطات، تحوّلات فکری در کلیّه شئون زندگی، پیدایش علوم جدید و فلسفه های گوناگون، پیدایش احزاب و سازمانهای جدید گروهی و قو ...
ادامه مطلب
پیام بیت العدل اعظم خطاب به بهائیان ایران - ٢٢ مارچ ٢٠٠٦ (۲ فروردین ۱۳۸۵)
2006-03-22
٢ شـهر البهاء ۱۶۳٢٢ مـارچ ٢٠٠٦احبّای عزیز و محبوب ایرانی مقیم بلاد سائره ملاحظه نمایندیاران عزیز و محبوب،بطوریکه احیاناً مطّلع هستید، راپرت اخیر گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متّحد برای آزادی دین یا عقیده، موجب نگرانی عمیقی دربارۀ اقدامات اخیر دولت ایران علیه بهائیان عزیز مهد امرالله شده است، اقداماتی ...
ادامه مطلب
درددل با هم وطن ایرانی
2005-08-29
بنمایمت که در دل تنگم چه ناله هاست چون نی اگر به هم نفسی آشنا رسمهم وطن عزیزماین یادداشت رابه عنوان یک ایرانی بهائی با احترام ومحبت وعشق از صمیم دل و با کمال صداقت به شما مینویسم به شما که وطن مشترک، تاریخ مشترک، م ...
ادامه مطلب
پاسخ به اتهام سايت خبري موسوم به خط نهم
2005-06-17
نكته 1 : معلوم نیست این نشانه حرمت و عزت و عظمت دیانت بهایی و بهاییان است كه نویسنده محترم متن، در حالی كه یك بیستم نوشته اش مربوط به بهاییان ونورده بیستم آن مربوط به توده ای هاست ، سرفصل درشت مطلب خود را با عبارت حمایت بهاییان ... آغاز می كند و یا علامت عناد علنی نسبت به جامعه بهایی و در نتیجه مث ...
ادامه مطلب
پیام بیت العدل اعظم خطاب به احبّای ایران - ٢٦ نوامبر ٢٠٠٣ (۵ آذر ۱۳۸۲)
2003-11-26
۴ شهرالقول ١٦٠٢٦ نوامبر ٢٠٠٣یاران و یاوران حضرت رحمن در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند.ای دوستان محبوب، بیش از یكصد و بیست و پنج سال پیش حضرت عبدالبهاء رساله‌ای خطاب به ملّت ایران صادر فرمود. از آنجا كه جامعهء جدیدالبنیان بهائی گرفتار تعصّبات بی‌امان در آن سامان بود صاحب آن کلام آسمانی از ذکر ...
ادامه مطلب