سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

ما درمحله هاي محروم چه مي كرديم
1385/05/22
این مطالب نوشته می شود فقط بخاطر اینکه احساس می شود بخشی از تاریخ فعالیتهای جوانان در ایران در سالهای 1383 تا 1385 است که در نوع خودش حقیقتا بی نظیر و تحسین برانگیز است.حدود9 سال پیش – سال 1374-عضو NGO (سازمان های غیر دولتی) پژوهشهای کودکان دنیا که زیر نظر سازمان یونیسف در طهران فعالیت می کند شدم و ...
ادامه مطلب
افق روشن آینده
1385/05/24
تشبیه عالم به یک بدن که از مجموعه اعضاء و ارکان کوچک و بزرگ تشکیل یافته و کلیه اعضاء ان میبایست در کمال صحت و هم آهنگی و تعادل و توازن به وظائف خویش عمل کنند تعریفی در حد کمال و زیبائی است.هرچه جهان و جهانیان به هم نزدیک و نزدیک تر میشوند و ملل دنیا در زمینه های گوناگون تعهداتشان فراتراز محدوده و م ...
ادامه مطلب
بحران جمعيت
1385/06/04
من سیاره آبی مسرورم كه بازباشما سخن می گویم. بارها به شما گفته ام كه عزیزترین موجودی كه برگستره ام زندگی می كند، فرزندان برترم، آدمیان هستند. مجموعه انسان ها درواقع ثمره نهائی حیات وهستی منند؛ به این معنی كه همه چیزهای دیگررادرهمه زمان هاومكان ها، برای آن داشته وخواسته ام كه این فرزندبرترینم، نوع ان ...
ادامه مطلب
رسالهء مدنيّه
1385/07/21
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم بدايع حمد و ثنا و جوامع شکر و سپاس درگاه احديّت پروردگاريرا سزاست که از بين کافّهء حقائق کونيّه حقيقت انسانيّه را بدانش و هوش که نيّرين اعظمين عالم کون و امکانست مفتخر و ممتاز فرمود و از نتائج و آثار آن موهبت عظمی در هر عصر و قرنی مرآت کائناترا بصور بديعه و نقوش جديده مرتس ...
ادامه مطلب
پیام ویژهء رئیس جمهور بمناسبت سال نو مسیحی خطاب به پاپ اعظم
1385/11/09
بنا بگزارش رسانه های گروهی منجمله روزنامهء ایران (شمارهء ۳۵۳۵ بتاریخ ۷ دیماه ۸۵ مطابق ۲۸ دسامبر ۲۰۰۶ ) آقای احمدی نژاد پیامی به پاپ بند یکت ۱۶ رهبر کاتولیکهای جهان در آستانهء سال نو ارسال داشته که در طی آن به همکاری ادیان الهی برای حلّ مسائل عمدهء بشری بویژه روابط ظالمانه ای که علیه انسانها وجود د ...
ادامه مطلب