سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

تساوي حقوق زنان و مردان
1385/11/27
امروزه بشر درعرصه های گوناگون به پیشرفت های بسیاری نائل شده و تا حدود زیادی اسباب لازم برای یك زندگی راحت را فراهم نموده است. اما علی رغم این شرائط، متأسفانه هنوز اموری هستند كه به شكل معضلات اساسـی خود نمائی نموده و تأثیرات سوء خود را بر جوامع بشری تحمیل می نمایند كه از آن جمله می توان به تعصباتی ...
ادامه مطلب
عدم مداخله در امور سياسي-قسمت اول
1385/11/27
از جمله سؤالاتی كه به دفعات از بهائیان پرسیده می‌شود آن است كه چرا در امور سیاسی مثل انتخابات شركت نمی‌كنند، چرا از حكومت اطاعت می‌كنند، یا چرا در برابر ظلمهایی كه به آنها می‌شود قیام نمی‌كنند. ان‌شاءالله در طی چند نوبت سعی می‌شود در حد توان نگارنده پاسخی به این سؤالات داده شود.قبل از پاسخ مستقیم ب ...
ادامه مطلب
عدم مداخله در امور سياسي-قسمت دوم
1385/11/27
در قسمت دوم این مجموعه معنای حكم عدم مداخله در امور سیاسی را مورد توجه قرار می‌دهیم، یعنی اینكه دقیقاً بهائیان چه كارهایی را انجام نمی‌دهند. به این منظور باید آثار بهائی را در این مورد بررسی كنیم.یكی از موارد آن است كه بهائیان به حكومت اعتراض نمی‌كنند و در انقلابات و شورشها و تظاهرات اعتراض‌‌آمیز ش ...
ادامه مطلب
عدم مداخله در امور سياسي-قسمت سوم
1385/11/27
با توجه به مقدماتی كه در دو گفتار قبل بیان شد، اكنون سعی می‌شود به سؤالات مذكور در قسمت اول مختصراً پاسخ داده شود، یعنی اینكه چرا بهائیان از حكومت اطاعت می‌كنند، سعی نمی‌كنند حكومت كشوری را به دست گیرند، در احزاب مختلف عضو نمی‌شوند، در انتخابات شركت نمی‌كنند و مشاغل سیاسی نمی‌پذیرند.همانطور كه در ا ...
ادامه مطلب
به سوي صلح
1385/11/27
یكی ازتعاریفی كه برای انسان شده این است كه گفته اند « انسان موجودی است اجتماعی» وگفته شده كه اجتماعی بودن او، امری است فطری نه اكتسابی. به غیر ازوجود تعاون وتعاضد وتقسیم كار كه ازمزایای زندگی اجتماعی است چنین به نظر می رسدكه اصولاً درپیكره اجتماع نیروئی كششی وجود داردكه افراد را به طرف خود جذب می كن ...
ادامه مطلب