سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

چرا جهت قبله در ديانت بهايي مدفن حضرت بهاءالله مي باشد؟
1385/09/14
«كنت كنزأ مخفیأ احببت ان اُعْرَفُ فَخَلَقْتُك الْخَلْقَ لِاُعْرَفُ» عمیق ترین حمد و ثنای خود را به درگاه خداوند بی مانند ابراز می نمایم و در هر لحظه از زندگی الطاف و بخشش های بی نهایتش را می ستایم و اعتراف می نمایم كه هیچ فردی در این عالم نبوده و نیست كه در برابر فضل و رحمت خداوند آنگونه كه او سزاوا ...
ادامه مطلب
(تفاوت بين دختران شهري و روستايي ( في المثل در ميزان مهريه
1385/09/14
اظهار سپاس به درگاه خداوند یگانه می نماییم كه عقل و تفكر را در سرشت آدمی نهاده و بدین وسیله راه هدایت را برای بشر هموار ساخته است و از دوستان عزیزی كه این چند سطر را به نیت آغاز راه مودت و محبت بر ایشان می نگارم تشكر می كنم كه وقت و ساعتی را صرف مطالعه این سیاه مشق كرده، بر من منت می گذارند و البته ...
ادامه مطلب
به نام خدوندبزرگ(2)
1385/10/10
ادامه ازبحث قبلدر متن صریح فوق به دو مطلب مهم اشاره است؛ یكی اینكه مردم همه منتظر ظهور موعود یا آمدن انبیای الهی بوده اند اما وقتی آن ها می آمدند، مردم آن ها را نمی شناختند و تكذیب می كردند و دوم آنكه از لقای او كه عین لقاءالله است، احتراز می نمودند.ما باید در متن نقل شده تفكر كنیم كه چرا چنین می ...
ادامه مطلب
به نام خداوند بزرگ
1385/10/10
به تمام هموطنان و جوانان عزیز ایران درود و سلام می فرستم . هدفم از تحریر این نامه روشن شدن حقیقت بسیار مهمی است كه نه تنها همه هر روزه با آن در ارتباطند، بلكه هر دم و هر ثانیه باآن زندگی می كنند. انگیزه های زیادی باعث شد كه این مطلب را انتخاب كنم كه شرح آن مفصل است و در آتیه با توضیح بیشتری به آن ها ...
ادامه مطلب
رساله مدنیه
1385/10/10
در تاریخ تاریک و ظلمانی قاجار و در میان رکودها و پس رفت های اجتماعی و اقتصادی ایران در این دوران، گاهی نقاط روشنی جلب نظر می کنند که کورسوئی زده و ناپدید می شوند.در این صفحات تاریخ به چند دوره اصلاحات بر می خوریم. اولین دوره اصلاحات را شاید بتوان به زمان فتحعلی شاه نسبت داد که توسط عباس میرزای ولیع ...
ادامه مطلب