سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

ناشکیبائی مذهبی در ایران
1387/04/04
در طی سی سال گذشته جامعۀ بهائی ایران متحمل انواع و اقسام ستم ها، تضییقات و بیعدالتی ها گردیده، از کلیّه حقوق اولیّه انسانی خود محروم و پیوسته در معرض تهدید، زندان، مصادرۀ اموال، شکنجه و اعدام بوده است.  رفتاری که با بهائیان می‌شود خود یکی از بزرگترین شواهد ناشکیبائی عقیدتی در ایران است. براساس اعلام ...
ادامه مطلب
رسمیت نمی خواهم! حقوق اساسی ام را بدهید!
1387/04/06
امروزه فریاد گروهی به آسمان بلند شده است که بهائیان می خواهند رسمیت بگیرند. نمی دانم این فکر از کجا به ذهن آنان راه یافته است. به هر حال، من در اینجا می خواهم نظر شخصی خود را به عنوان یک فرد بهائی مطرح کنم. به نظر من اقلیت رسمی بودن اگرچه بهتر از نادیده گرفته شدن است اما مشکل چندانی را حل نمی کند. ...
ادامه مطلب
ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟!
1387/04/13
در تاریخ 26 اردیبهشت 1387 شش نفر از یاران ایران، گروهی که هدایت و ادارۀ امور جامعۀ بهائی ایران را بر عهده دارند، دستگیر و زندانی شدند. نفر هفتم این گروه قبلا دستگیر شده و در بازداشت به سر می برد. هنوز هیچ اطلاعی از وضعیت بازداشت شدگان در دست نیست. نه امکان تماس با خانواده هایشان به آنها داده شده و ن ...
ادامه مطلب
چرا در قانون اساسی ایران نام سه اقلیت زرتشتی و کلیمی و مسیحی قید شده است؟
1387/04/13
در اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: "دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در ...
ادامه مطلب
جرمش اين بود كه اسرار هويدا مي كرد
1387/05/16
گفت آن يار كزو گشت سردار بلندجرمش اين بود كه اسرار هويدا مي كردتاريخ گواه است كه هر كه اسرار هويدا كند، سرش بر دار رود! حال چه اسرار ديني باشد و چه علمي و فرهنگي و چه سياسي و غيره! هفت مدير محبوب و شجاع جامعۀ 300000 نفري بهائيان ايران چند ماه است به خاطركشف اسرار ظلم هائي كه بر بهائيان ايران رفته ...
ادامه مطلب