سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

سخنی با جناب هاشمی شاهرودی درسال اصلاح الگوی مصرف
1388/03/05
منبع: سایت اخبار روزبنا به هدایت رهبر جمهوری اسلامی امسال سال اصلاح الگوی مصرف ، نامگذاری شده یعنی قرار است همه ارگان ها ،نهادها حتی افراد جامعه، اقدامات خود را در این جهت ساماندهی نمایند.بدین مناسبت نیز مسئولین قوای سه گانه از ابتدای سال به تشریح چگونگی انطباق عملکردهای خود با این حکم، پرداخته ان ...
ادامه مطلب
جاسوسی : اتهامی برای سرکوب بهائیان
1388/07/28
منبع: خواندنیهادستگیریهای گسترده که در پی تظاهرات عظیم مردم ایران انجام شد در نهایت این نظریه را پرورد که معترضین، از عوامل امریکا و انگلیس و بطور کلی غرب بوده اند. آنها از غرب فرمان گرفته و توسط آنها اموزش داده شده اند و نظایر آن. این اتهام را می توان به نوعی با اتهام جاسوسی، مترادف دانست. اتهامی ...
ادامه مطلب
کدام دولت به شما کمک می کند؟
1388/08/13
منبع: خبرنتیکی از سؤالاتی که بارها از من، به عنوان یک فرد بهائی، پرسیده شده آن است که آیا اسرائیل به شما کمک مالی می کند؟ و البته معمولاً خود کسانی هم که این سؤال را می پرسند نمی دانند منظورشان از اسرائیل دقیقاً چیست: دولت اسرائیل یا مرکز جهانی بهائی که در اسرائیل قرار دارد؛ که فرق این دو را هم نمی ...
ادامه مطلب
سیاست به چه معنا است و چرا بهائیان در آن دخالت نمی کنند؟
1388/08/18
چندی پیش خبری در خبرگزاری ها پخش شد مبنی بر اعتراض برنج کاران شمال نسبت به واردات گسترده برنجهای هندی و پاکستانی که موجبات رکود برنجهای داخلی را فراهم آورده است. چندی از پخش این خبر نگذشته بود که در خبر گزاری ها اعلان شد: برنجهای پاکستانی و هندی از نظر بهداشتی سالم نیست و سرطان زا است. با شنیدن این ...
ادامه مطلب
آیا بهاییان در انتخابات شرکت می کنند؟
1388/08/20
منبع: ایران گلوبالبهاییان را به سازشکار بودن و منفعل بودن متهم میدارند زیرا انان مطیع حکومت وقتند و از منازعات و مخاصمات سیاسی و کشمکش ها و تظاهرات خیابانی بر کنارند و از این راه بر انان طعنه میزنند که با روش بهاییان نمیتوان عالم را اصلاح نمود زیرا تنها طریق اصلاح عالم و حل معضلات ان را مبارزات سیا ...
ادامه مطلب