سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

آيا تحري حقيقت فقط يك شعار توخالي است؟
1385/11/14
يكي از تعاليم اساسي ديانت بهائي تحري حقيقت است، به اين معني كه هر انساني بايد در مسائل به چشم خود ببيند و به گوش خود بشنود و به گفته‌هاي ديگران اكتفا نكند. اين مسأله به طور خاص در مورد تدين مطرح شده است، يعني انسان نبايد كوركورانه پيرو دين آباء و اجدادي خود باشد، بلكه بايد در مورد اعتقادات و اديان م ...
ادامه مطلب
نقدی بر «چهره های ناپیدا»
1385/11/15
از زمان ظهور دیانت جدید (بابی و بهایی) مخالفین که منافع خود را در خطر می دیدند به صورت های مختلف تمام تلاش خود را برای پنهان کردن حقیقت به کار برده اند و در این سبیل از تهمتهای ناروا و اکاذیب به عنوان حربه های به ظاهر مفید استفاده کرده اند. حتی نویسندگان کتب مختلف هم برای نوشتن مقاله یا کتاب درباره ...
ادامه مطلب
آيا ديانت بهائي يك فرقهء عرفاني افراطي با اهداف استعماري است‌؟
1385/11/20
در تاریخ جمعه، سیزدهم بهمن ماه سال 1385 از شبكهء اول سیمای جمهوری اسلامی ایران یك سخنرانی پخش شد كه سخنران محترم اتهامات فراوانی به دیانت بهائی وارد آوردند. ایشان دیانت بهائی را یك عرفان افراطی با اهداف استعماری دانستند و اعتقادات و تاریخ و احكام آن را تحریف و تمسخر نمودند. اگرچه این اتهامات جدید نی ...
ادامه مطلب
سیمای جهموری اسلامی ایران و افترائات دکتر حسن رحیم پور
1385/11/20
سیمای جهموری اسلامی ایران و افترائات دکتر حسن رحیم پور ازغدی درباره دیانت بهاییآن طوركه ازبرنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران پیداست، آقای دكترحسن رحیم پورازغدی درچند سال اخیر از اساتید واهل تحقیق وعلم وبحث وبه تعبیری ازایدئولوژیست های توانای كنونی جامعهءاسلامی ایران محسوب می شوند كه به طور كلی هم ...
ادامه مطلب
سیمای جهموری اسلامی ایران و افترائات...
1385/11/20
سیمای جهموری اسلامی ایران و افترائات دکتر حسن رحیم پور ازغدی درباره دیانت بهاییآن طوركه ازبرنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران پیداست، آقای دكترحسن رحیم پورازغدی درچند سال اخیر از اساتید واهل تحقیق وعلم وبحث وبه تعبیری ازایدئولوژیست های توانای كنونی جامعهءاسلامی ایران محسوب می شوند كه به طور كلی هم ...
ادامه مطلب